Utgiven i Forum nr 1986-13

Elavbrott och datorer

av Christer Ekebom Forum 1986-13, sida 21, 11.09.1986

Taggar: Teman: teknologi

Slut på strömmen — data puts veck!

Allt eftersom mikrodatorerna blir allmännare, ökar också missödena där viktiga data försvinner på grund av störningar i strömförsörjningen. Man kan emellertid gardera sig mot korta strömavbrott.

ellan vägguttaget och datorn koppM lar man in en liten låda, stor so en ölkorg ungefär, och därefter kan men lugnt fortsätta att arbeta även om lamporna blinkar till då och då. Lådan innehåller en strömförsörjningsenhet som med hjälp av ackumulatorer och växelriktare sköter om att datorn hela tiden och fullkomligt oavbrutet matas med 220 volt växelström med rätt frekvens. I stora datacentraler har det redan länge funnits reservaggregat av detta slag, men mikrodatorernas användarskara är ofta så oinvigda I strömförsörjningens hemligheter att de inte ens tänker på att fråga efter en UPS, Uninterrupted Power Supply, en strömförsörjningsenhet för oavbruten matning. Eftersom datortillverkarna i de flesta fall inte tillverkar dylika anläggningar, bryr de sig inte heller om att aktivt marknadsföra dem.

En värderingsfråga

Ibland är kundens inställning också avgörande. En UPS kostar från cirka 10 000 mark uppåt och flertalet kunder köper hellre ett extra skivminre eller annat dylikt för de pengarna.

En UPS kan verka dyr, men det kan bli ännu dyrare att vara utan den. | vårt land fungerar strömtförsörjningen för det mesta till full belåtenhet. Tyvärr är datorerna så känsliga att också små störningar, som knappast ens märks, kan få ödesdigra följder. Det är praktiskt taget omöjligt för elverken att garantera att strömmen i alla delar av nätet hela tiden matas utan avbrott och som den snygga sinusspänning den bör vara. Genom nätet fortplantas också en hel del störningar, sk spikar, som bland annat uppstår då apparater till- eller frånkopplas. En stor effektslukande anordning kan i startögonblicket förorsaka ett snabbt temporärt spänningsfall, som av datorn uppfattas som ett strömavbrott, vilket betyder att programrutinerna helt abrupt avbryts. Vad det kan få för följder kan var och en själv räkna ut.

På sommaren kan åskan också ställa till med besvär i form av strömpikar.

Garderingen enkel och effektiv

En UPS kan bespara datoranvändaren många svettdroppar. Vid normal strömförsörj FÖRUN 1 3/198 ning rensar aggregatet bort orenheter i sinusvägformen hos den inmatade spänningen. Detta görs inte passivt via något filter, utan som ett resultat av att växelströmmen ”tillverkas” i själva apparaten. Funktionsprincipen för en UPS är följande: Den inmajade strömmen, normalt vanlig nätström rån ett vägguttag, likriktas och filtreras Likströmmen laddar hela tiden ackumula’orpaketet och dessutom matas likströmmen in i en växelriktare som omvandlar ikströmmen till normal nätström, 220 volt 50 Hz växelspänning. Denna ström är en mycket ren sinusvåg då den inte innehåller några som helst överlagrade störningar rån nätet. Växelriktaren vet inte om maarströmmen kommer från ackumulatorerna eller nätet via likriktaren. Den matar därör ostört spänning till datorn. Som en följd av detta vet inte heller datorn varifrån strömmen kommer och följdaktligen reagerar den inte för eventuella befintliga nätstörningar.

Brett sortiment

Fiskars har redan länge tillverkat effekt elektroniska komponenter, och anläggningar för oavbruten strömförsörjning har redan en tid funnits på tillverkningsprogrammet (se bl a Forum 1/85). Fiskars UPS-sortiment omfattar allt från aggregat för mikrodatorer till aggregat för stora datacentraler. De Övre bilden: en UPS behöver inte vara någon skrymmande tingest. Den här lilla lådan från Fiskars ryms bra under arbetsbordet och kostar cirka 10 000 mark. Ett enda strömavbrott kan bli dyrare än så…

Fiskars UPS-sortiment omfattar aggregat för mikrodatorer och stora datacentraler. Priset varierar från 10 000 mark till 250 000 mark.

minsta anläggningen kan mata ut en effekt på max 800 watt medan den största klarar av hela 45 kilowatt. Anläggningarna klarar av strömförsäörjningen vid full belastnin minst 12 minuter, vilket i de allra flesta fall är fullt tillräckligt för att en hel datacentral ska kunna köras ner på ett kontrollerat sätt, så att databehandlingen kan upptas helt normalt igen efter strömavbrottet, eller reservgeneratorerna hinna köras igång. Fiskars UPS-aggregat ligger på internationell toppnivå och exporteras till flertalet länder. De mindre aggregaten, vilka är avsedda för mikrodatorer, mindre kassasystem od, kräver ingen separat installering — det är bara att plugga stöpseln i vägguttaget och datorns stöpsel i aggregatets uttag. De små aggregaten är dessutom ljudlösa och utvecklar inte heller större mängder värme, varför de med fördel kan placeras till exempel under datorns arbetsbord. Ackumulatorerna i UPS-aggregaten är underhållsfria blyackumulatorer. De ställer inga krav på aggregatets placering och de avger inte heller giftiga gaser. De har, som alla ackumulatorer, en begränsad livsläng på ungefär fem år. Aggregatet ger varningssignal då ackumulatorernas kondition sjunker till den kritiska nivån Christer Ekebom 9

Utgiven i Forum nr 1986-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."