Utgiven i Forum nr 1968-16

Elbil här om tio år

Forum 1968-16, sida 11, 11.10.1968

Taggar: Bolag: Kalmar Verkstads A Teman: elbilar

Elbi »Vi behöver en bil som distribuerar varorna i storstaden. En liten och lätthanterlig bil som tar varorna från terminalerna där de lämnats av tåg och långtradare. Vi behöver kort sagt en korttradare», säger chefen för Kalmar Verkstads AB (KVAB) här om

Erik Hammerlund till FORUM. KVAB:s och direktör Hammerlunds första distributionsbil är de numera välkända Tjorven, men det är bara början. Tjorven ä 10 år

Vabis).

År 1966 sökte KVAB ny VD. KVAB var ett relativt litet verkstadsföretag som huvudsakligen ägdes av SJ. Det hade på 1800-talet uppstått som reparations och -vagnsverkstad för privata järnvägar i södra Sverige. Nu förde det en ganska tynande tillvaror. Huvuddelen av leveranserna var järnvägsmaterial och omsättningen var 27,3 mkr. Nettovinsten 1966: magra 47 500 kr.

Civilingenjör Erik Hammerlund, då 40 år, på Svenska Metallverkens utvecklingsavdelning sökte och fick posten som VD hos KVAB. Idag säger han till FORUM: »Jag tänkte, här får jag en chans att bygga upp en bilfabrik. Men det sa jag aldrig till dem. Då hade jag inte fått jobbet».

Det var inte Erik Hammerlund som kom på idén med Tjorven, men det är under hans tid som den lilla postbilen har fått sin slutliga form och han har vidareutvecklat idén till en filosofi som kommer att ge KVAB en kometliknande tillväxt. »1970/71 bör vi kunna tillverka ca 20 000 Tjorven-bilar och andra små distributionsbilar och dessutom sälja ca 10 000 DAF-bilar. Det ger en omsättning bara det på ca 300 mkr», KVAB är sedan 1967 generalagent för DAF i Sverige: det var en förutsättning för att KVAB skulle få köpa DAF-motorer och automatväxel. KVAB och DAF har slutit ett långtgående tekniskt och kommersiellt samarbetsavtal.

Forum 16/6 nr 1 i en rad »korttradare» som planeras hos KVAB, som blivit Sveriges bilfabrik nr 4 (de andra är Volvo, Saab och Scania

KVAB har under den senaste tiden börjat ta emot beställningar på Tjorven och har bla fört förhandlingar med Finlands postverk om leverans av testbilar. Den nya och slutliga Tjorven-bilen som nu rullar av bandet i Kalmar i en takt av ca 50 bilar i veckan har större kapacitet än den ursprungliga Tjorven. DAF-motorn på 32 hkr SAE med krafttransmission enligt DAF-systemet har framtiden för sig i bilar med uppåt 75 hkr »När folk säger att DAF-bilen är en symaskin som drivs med rem, så säger vi att stridvagnar också har kilremstransmission». Tjorven-karossen sprutas i plast och handuppläggs alltså inte som tex Saab-sportbilen Sonetts plastkaross. KVAB:s sprutmetod är billigare och snabbare än andra hittills använda metoder för så stora föremål som bilkarosser, och den utvecklas intensivt för att man skall kunna få ännu billigare plastbilar. De har ju fördelen att vara lätta och »Plåtskadorna» är lätta att reparera. Men än så länge är de billigare än plåtbilar bara om man gör serier som är kortare än 20 000 ex. Tjorvens kaross har formats av den svenska postens folk. Den är avsedd för en postiljon i villakvarter, Han skall snabbt och lätt ta sig i och ur bilen. Avgörande för valet av Tjorven torde dessutom ha varit den bekväma och helt steglösa automatväxeln. Bilen är lättkörd.

Prototypen för El-Tjorven är nu klar hos KVAB. Kraftkällan är blybatterier och El-Tjorven väger därför ca 250 kg mer än den vanliga Tjorven eller ca 1 500 kg. Kapaciteten är däremot oförändrat 450 kg. EI-Tjorven kan köra maximum 100 km på en laddning och maxhastigheten är 75 km/timmen. Den blir emellertid ca 50 procent dyrare eller ca 20 000 kr på gatan i Sverige, Driftskostnader blir däremot ca 40 procent lägre än Bensin-Tjorvens. För starten används i El-Tjorven zink-luftbatterier som ger hög effekt under en kort tid. Motorn är från Philips. Närmast i turen på KVAB:s program står en lätt lastbil med en kapacitet på 1,2 ton. Den skall bli klar i höst. Motorn skall förses med en DAF-krafttransmission. Här skall på karossen genomföras samma drag som hos Tjorven: bilen skall bli låg och lätt att stiga ur och i. Nästa år är det sedan tur för ett dragfordon med 4—6 tons kapacitet och här är kapaciteten avvägd med tanke på att långtradarnas normala lastenheter väger 4—6 ton. Dragbilen skall ha en trailer som är lätt att koppla av och från. »Korttradaren skall kunna skötas av en man. Motorn blir på ca 100 hkr.

Direktör Hammerlund räknar med en snabb expansion genom att KVAB är ensam på marknaden när det gäller utpräglade och specialbyggda distributionsbilar. Han menar att de sk paketbilar, minibussar mm som idag finns i handeln inte klarar de krav på rationalitet man idag ställer. Elbilen kommer i städerna om 5—10 år förutspår han. O 1

Utgiven i Forum nr 1968-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."