Utgiven i Forum nr 1969-14

Electronica 69

av Kai Finell Forum 1969-14, sida 34-35, 17.09.1969

Taggar: Teman: elektronik

3 “Åbo 28 500 - Tammerfors 29 000 - Uleåborg 43 082

ALUMINIUMPROFILER

Helsingfors 13 - Södra Kajen 10 - Tel. 10 321

Forum 14/69

Electro nica 6 Över 100 000 besökare hade Electronica 69 den stora radio-, TV och elektronikutställningen i Bella Centret utanför Köpenhamn. Utställningen arrangerades av elektronikbranschen tillsammans med Danmarks radio. Samarbetet mellan Danmarks radio och elektronikbranschen har gamla traditioner och man har arrangerat utställningar 1950, 1956 och 1961. Från oktober sänder man stereoprogram över hela landet och färg-TV har sin premiär i höst, med 15 timmar färgsändningar per vecka.

Utställningen i Bella Centret är den största i sitt slag i Norden. Utställningsområdet dominerades denna gång av ett färgtvlandskap vars like man inte tidigare skådat. På utställningsområdet fanns bla. en färgtv-studio, en stereoskola. Trots att den bild man fick dominerades av färgtv och stereoanläggningar fanns här även för fackmannen de senaste nyheterna på elektronikens område. Vad den danska elektronikindustrin betyder för Danmark förstår man när man vet att produktionens värde uppgår till 1500 millioner Dkr per år, varav över hälften går på export.

I det följande berörs två intressanta produkter som på 70talet kommer att få sitt verkliga genombrott.

Färg-TV’s genombrott 1970

I Europa började färgtv göra sitt intåg 1967 då bl.a. Västtyskland, England och Holland började med färgsändningar. Färgtekniken har genomgått en lång utveckling och idag kan man säga att kvaliteten är god. Detta gäller såväl färgåtergivningen som apparaternas hållbarhet. Det är självfaller USA som fått betala läropengarna, och färgtv fick här sitt genombrott 1965. Man räknar med att färgtv i Norden kommer att få sitt verkliga genombrott på 1970-talet. I dag finns det ett otal modeller till salu och det nya är att man nu även kan inköpa modeller med mindre bildrör och självfallet även till ett lägre pris. För en vanlig tvkonsument är det klart att kvaliteten på bildåtergivningen är viktig och även apparaternas hållbarhet och åtminstone undertecknad måste medge att kvaliteten på bildåtergivningen stod på hög nivå.

För alla stora tvtittare torde den apparat som Nordmende konstruerat »Spectra color studio» vara av stort intresse. En apparat som sänder flera program samtidigt. Först har man en stor färgruta och under denna tre svartvita bildrutor. Endast genom att trycka på en knapp kan man från de mindre bildrutorna överföra ett önskat program till den stora färgrutan. Denna apparat är självfallet idealisk för en familj där åsikterna om program är delade. Här kan man följa med fyra program samtidigt. Apparaten är utmärkt för de personer som s.a.s. på yrkets vägnar bör följa med flera program, för andra är det väl närmast en rolig leksak. (Se bild)

Intern tv

Trots att färgtv antagligen på 70-talet får sitt genombrott konkurrerar säkert även den interna tv om människornas intresse. Intern tv förkortat ITV har under de senaste åren genomgått en fantastisk utveckling som gör det möjligt att till en rätt så liten kostnad använda ITV för ett antal uppgifter. Shibaden, Japan är känd som den främsta tillverkaren av ITV och representerades på Elektronica 69 av Kirk Electrica AS. På en fråga svarade herr H. Kjaerholm att ITV kan användas för olika uppgifter. Han berättade att möjligheterna är många och att man i undervisningen genom ITV lämpligen kan komplettera den traditionella undervisningen. När det gäller säljträning är denna apparat utomordentlig, man spelar in ett säljsamtal och får sedan tillfälle att själv konstatera vilka fel man gjort i själva uppläggningen av säljsamtalet. Det är även möjligt att i en supermarket följa med köbildningar, se efter om det finns tillräckligt med varor på hyllorna, polisen kan använda systemet för att dirigera om trafiken osv. Användningsmöjligheterna är många och på 70-talet får vi säkert våra egna hemstudior där familjen kan arkivera händelser som man vill minnas i form av ett band. ITV kan även ta upp program direkt från TV-rutan t.o.m, utan att man själv är närvarande. Ett speciellt tidsur kopplar på apparaten och när ni kommer hem kan ni se ert favoritprogram. Vad kostar då en dylik »undermaskin2>. Enligt de uppgifter vi erhöll kan man få en dylik apparat för ce, 4000 danska kronor. My

NU HÅLLER VI BK!

VARFÖR INTE ARRANGERA ERT MÖTE PÅ BÅTEN? BK. EN STRÅLANDE IDÉ. BK. TAG KONTAKT. BE OM OFFERT. SÖDRAKAJEN 8 HFORS 13, TEL. 10 901.

Ms FINLANDIA

FINSKA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET

SYSTEMATISK KVALITETSKONTROLL

Det är inte ofta man i egenskap av flitig bokanmälare har anledning att ta till ett övermått av superlativer. Ännu mera sälJan finner man till sin förvåning att genomläsningsprotokollet inte upptar några som helst minuspoäng av betydelse. Tekn, lic. Lennart Sandholm har emellertid nyligen i serien Bonniers Uggleböcker publicerat en absolut förstklassig bok under titeln Kvalitet — begrepp, ekonomi och teknik. En bok som inte bara är välskriven med förträffligt disponerat innehåll, utan också andas genomtänkt sakkunskap på snart sagt varje sida.

Lennart Sandholm verkar som chef för den centrala kvalitetskontrollfunktionen inom Elektroluxkoncernen. Sin stora erfarenhet och sina gedigna kusskaper har han delvis förvärvat genom intensiva studier av kvalitet i industriell produktion såväl i USA som Sovjet i ett skede då rymdteknologins ofattbart stora krav på kvalitet och precision medförde ett helt nytt sätt att analysera och angripa hela kvalitetskontrollproblemet.

Sandholm har dessutom en sällsynt förmåga att peta in ett enkelt men upplysande diagram eller en förtydligande tabell just där de behövs — och kan placeras — utan risk för att läsaren skall hoppa över dem för ett eventuellt, men troligen aldrig förverkligat senare studium, Författarens eminenta bruk av sådana begriplighetshjälpmedel frestar snarare till ett ännu intensivare studium av texten,

Eftersom bristfälligheter i den konstruktiva eller den tillverkningstekniska kvaliteten alltid är kostnadskrävande, oberoende av om bristerna upptäcks i den interna kontrollen eller externt av kunderna, så kan boken på det varmaste rekommenderas som intressant lektyr värd att läsas av snart sagt varje medlem i de föreningar som står bakom utgivningen av Forum för ekonomi och teknik, Boken har ett alfabetiskt uppslagsregister.

Kai Finell

Sandholm, Lennart: Kvalitet — begrepp, ekonomi och teknik. Bonniers uggleböcker. 152 s., 53 diagr. Pris: Skr 28:50.

Forum 14/69 35

Utgiven i Forum nr 1969-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."