Utgiven i Forum nr 1972-01

En dyr läxa

Forum 1972-01, sida 05, 19.01.1972

Taggar: Teman: politik

FORU ledaren

Forum 1/72

En dyr läxa

TROTS ATT NÄSTAN ALLA PARTIE själv deklarerat att de vann valet så måste man i ärlighetens namn medge att valet blev ett dyrt fiasko.

Vi har säkert inte råd att upplösa riksdagen varje gång förhandlingarna I någon enskild fråga går i baklås. Man löser inga problem genom att gå till val om inte folket kan ta ställning till klart definierade alternativ.

Tyvärr måste man väl medge att de ”stora massorna”, dvs folket, har svårt att ta ställning till hur t ex en rättvis fördelning av lantbruksinkomsten skall göras. Överhuvudtaget måste man väl säga att den information som partierna och statsmakten ger folket i dessa stora ekonomiska frågor är mycket bristfällig och att den propaganda som sprids ofta är dåligt underbyggd.

Nu skall man alltså lösa de problem som blev olösta före valet. Man har svårt att tro att det nu skulle vara. lättare att finna de kompromisslösningar som kanske: trots allt fanns som alternativ redan på hösten.

Arbetsgivarna och

MAN HAR I MÅNGA SAMMANHANG PÅTALAT det missnöje som finns bland de privatanställda tjänstemännen när det gäller underhandlingar som förs på arbetsplatsen. Det kan inte vara rätt att man medvetet driver en politik där det finns enbart två parter med i underhandlingarna dvs arbetarna och arbetsgivar DEN NYA REGERINGEN bör snabbt finna en lösning på frågan hur åstadkomma en rättvis inkomstpolitik för såväl löntagare som lantbrukare. Om man vill undvika en stor arbetslöshet bör den ekonomiska tillväxttakten tryggas och EECfrågan få en slutlig utformning.

DET DÅLIGA VALDELTAGANDET tyder på att folket har tröttnat på detta ”käbbel” och nu är det partiernas sak att se till att vi kan undvika val av detta slag. Samtidigt. bör de partier som trots allt gick tillbaka öppet analysera sin tillbakagång. Man har svärt att förstå att det finn partier som frivilligt avstår från mandat ”- enbart på grund av dålig samarbetsvilja. Dessa partier bör dessutom byta ut sina valmatematiker före nästa val, efterso de i annat fall kan förlora ytterligare .

mandat.

FÅR VI TILL SLUT som en sista önska be de ansvariga redaktörerna för valprogrammen i radio och TV att självmant föreslå för monopolets ledning att dessa tråkiga, ensidiga och intetsägande pros gram slopas vid nästa val. N tjänstemänne na. Det finns exempel som visar att man helt nonchalerar den svaga parten (numerärt) dvs. tjänstemannasidan som ji oftast dessutom är oorganiserad. Om arbetsgivarnas målsättning är att driva frågan i denna riktning frågar man sig om denna politik på lång sikt är riktig. O

Utgiven i Forum nr 1972-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."