Utgiven i Forum nr 2020-07

”En no-brainer att satsa på kvantdatorn”

av Sören Jonsson Forum 2020-07, sida 09, 25.08.2020

Taggar: Teman: kvantdatorer

En no-brainer at satsa på kvantdatorn vantdatorer kommer att omvälva maktbalansen i de allra flesta branscher. Finska staten har insett fördelarna och skaffat exemplar. Samtidigt har ppstartsföretaget IOM hittat koncept som kan göra att inland blir en av världens största illverkare av hårdvaran.

TM EE Mm

SÖREN JONSSON TEXT

X De fantasieggande och filosofiskt svårbegripliga kvantdatorerna har varit ett ämne för forskning och experiment i närmare 40 år. Nu har de första kvantdatorerna lämnat ritbordet. Men vad ska vi ha dem till?

Med kvantdatorer går det att lösa problem som i dag ter sig omöjliga. Teknologiska forskningscentralen VTT har listat kvantteknologi som en av fem framtidsbranscher. Antti Vasara, vd för VTT, tror till exempel att det på 2030-talet kommer att finnas flera kommersiella kvantdatorer som används för att effektivisera vissa produktionsprocesser i utvalda uppgifter, som till exempel inom läkemedelsutveckling, materialplanering och maskininlärning.

Enligt Antti Vasara kan kvantindustrin komma att bli en miljardaffär för Finland ifall landet får in en fot i branschen. Kvantteknologi skulle sysselsätta tusentals personer och bli till en helt ny fåra i den finländska teknologiindustrin.

”På1980- och 1990-talet när den finländska elektronikindustrin växte fram var det många som tyckte att den bara var en teknikfluga. Nu är det samma sak med kvantdatorer. Jag tror bestämt att kvantdatorer kommer att föra med sig en likadan revolution som transistorerna och de integrerade kretsarna förde med sig?”

Vasara tycker att det är en no-brainer för Finland att satsa stort på kvantteknologi utan att på förhand veta vilka affärsmöjligheterna kommer vara.

”Det lönar sig att fiska efter de stora fiskarna. I kölvattnet av all kvantforskning uppstår teknik som går att anpassa och använda redan idag. Och det har vi sett exempel på med uppstartsföretag såsom Bluefors och IQOM”

Z1309 NYM/WD = Uppstartsföretaget IOM är grundat av Jan Goetz, Mikko Möttönen, Juha Vartiainen och Kuan . Yen Tan, Bolaget startade sin verksamheten i mitten av 2019.

& Harredan fått flera stora investeringar, bland annat från Business Finland (3,5 milj. euro), EU:s innovationsstöd EIC (2 milj. euro +15 milj. eget kapitali optioner) och riskkapitalister (investeringsrond på n,4 milj. euro. Matadero QED, Makivc, MIG Fonds, Open Ocean, Tesi, Vito Ventures. = Tillverkar hårdvara för kvantdatorer. Har bland annat utvecklat ett sätt som försnabbar avläsningen av kvantbitar.

= Harkontor i Esbo och Mänchen.

= Sysselsätter drygt 60 personer.

EXPONENTIELL TILLVÄXTMÖJLIGHET. Den som lyckas tämja kvantarna kommer att få en verklig marknadsfördel. Det finländska uppstartsföretaget IOM under ledning av vd Jan Goetz tänker visa hur man tar steget från akadermisk forskning till kommersiellt herravälde.

5

VTT:S VD ANTTI VASARA

I juni meddelade VTT att de hade fått en statlig investering på nästan 21 miljoner euro för att bygga en kvantdator med fem kvantbitar. Tanken är att stärka Finlands och Europas ställning inom kvantindustrin. Det är det första steget i den finska kvantsatsningen och VTT hoppas att slutmålet blir en fungerande kvantdator med femtio kvantbitar.

Förhoppningen är att den statliga kvantdatorn ska bliknuffen som sätter bollen i rullning för Finland.

Hur har coronapandemin påverkat investeringar för djupteknologi ”Coronapandemin har inneburit att det finns en större förståelse och tilltro till att det behövs teknologiframsteg. Det är med teknologi och vetenskap som vi kämpar emot oförutsägbara händelser. Man ser till exempelbehovet av att snabbt kunna utveckla ett vaccin mot coronaviruset?”

Ett av Finlands framtidshopp inom kvantteknologi är IQM som tillverkar hårdvara för kvantdatorer. Bolaget har bara två år på nacken, men har redan fått hela världens ögon på sig.

IQM har på kort tid lyckats landa flera stora investeringar, både statliga och privata. IOM jobbar för tillfället med fem kvantbitar, men säger sig vara hack i häl med techgiganterna Google och IBM.

”Alla är på startlinjen, tävlingen kommer handla om vem som springer snabbast och åt rätt håll”, säger Jan Goetz, vd för IOM.

Det som krävs är rätt koncept och att satsastort.

”Utmaningen för Europa är att få kvantteknologi att ta steget ut ur universitetsvärlden. I USA har techjättarna tagit en aktiv roll i utvecklandet av kvantdatorer. Dessa giganter saknas i Europa”

IQM och de flesta andra kvantteknologiföretagen i Finland har någon koppling till Aalto-universitetet. Universitetet har i decennier bedrivit forskning inom kryostater och makro/nano-tillverkning.

”Finland är ett av få ställen i världen som kombinerar akademisk forskning, har högutbildade människor och infrastruktur att omvandla det här till praktiska tillämpningar. Därför tror jag att Finland kan få en stor kvantindustri” m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 72020

Utgiven i Forum nr 2020-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."