Utgiven i Forum nr 1984-20

En skvallerbok till jul?

av Håkan Nylund Forum 1984-20, sida 10-11, 13.12.1984

Taggar: Teman: böcker

FÖRUN 20/8 n skvallerbok till jul?

Skall vi ge chefen eller affärsvännen en skvallerbok till jul? Knappast, för årets avslöjanden är inte så märkvärdiga. Någon självklar stjärna bland management-litteraturen finns inte heller i år, så det gäller att rota i bokhögarna på litet bredare front. Bez biografi över Wilhelm Wahlforss är det kanske säkraste tipset

Av HÅKAN NYLUND

I Den ekonomisk-politiska skvallerlitteraturens två fixstjärnor, Aarno Laitinen och Esko Seppänen, har bägge redan tidigare på hösten välsignat marknaden med vart sitt kioskopus. Laitinen har efter sina tidigare mer politiskt inriktade böcker nu gjort ett försök att i samma stil böka inom näringslivet med Rahat tai renki. Tyvärr blir det efter en hygglig början en ganska fadd konfekt, som inte ger någon mersmak. Så när som på en mycket elak, men ganska träffande skildring av fallet Asko, och några andra kapitel om aktuella fenomen, så handlar boken mest om diverse småskojare och marginalföreteelser. somliga framgrävda ur historien.

Inga märkliga avslöjanden

Några avslöjanden kommer Laitinen egentligen inte med, och största delen av näringslivet lämnas helt i fred, också där man tycker att aktuella händelser borde

Febrial forskning . ..

tet lika väl som polypyrrol ensamt och har samtidigt PCV-plastens utmärkta mekaniska egenskaper.

Forskarn har också försökt sig på många andra sätt att angripa problem med att få alla goda egenskaper in i ett och samma material. Men tillsvidare har inga definitivt positiva resultat rapporterats. Det betyder nödvändigtvis inte att inga resultat har uppnåtts. Det finns flera patentansökningar inom området under behandling…

pv na momrmUuwvsjIHHOIYNYNHHOIIIIO— — ifn—————————— 1 för julklappskorgen.

ha gett saftiga uppslag. Månne Laitinen har blivit hänsynsfull på äldre dagar, eller sammanhänger den sjunkande kvaliteten på alstren med att han inte längre har den utsiktspost som jobbet på HeSa tidigare gav? Rahat tai renki ger visserligen en underhållande lässtund och är ganska billig, men är nog inte nödvändig läsning ens för den som vill verka välinsatt i skvallret på cocktailpartyna. Bolagsstämmoordförandenas skräck Esko Seppänen har fortsatt på sitt favorittema, de rika, med pamfletten Liksaa ja luksusta, sanningsenlig försedd med underrubriken Koko kansan juorukalenteri. Den egentliga skrivna texten är anspråkslöst knappa 40 sidor, och handlar i huvudsak om hur de rika kringgår skatter via holdingbolag och genom låga beskattningsvärden på förmögenheten. Största delen av skriften består sedan av listor över landets rika, och en förteckning över aktieägarna i olika företag. Denhär förteckningen ger boken ett visst värde som referensverk för

Användningsmöjligheterna otaliga

Om och när forskarna lyckas lösa alla problem som idag är förknippade med ledande polymerer, kommer enorma möjligheter att stå till buds. De ledande polymererna kan bli lika revolutionerande som dagens icke-ledande platsmaterial en gång blev.

— Vi behöver bara tänka på följderna av att ersätta de 30 kilometer kopparled , ningar som finns i dagens flygplan med plast, säger Jan-Erik Österholm. Plasten är betydligt lättare och flexiblare.

Överhuvudtaget kommer de ledande polymererna att användas i konstruktioner som bör vara lätta och flexibla. Plasten kan också bearbetas mycket billigt i jämförelse med dagens metalliska ledare. Bearbetningstemperaturerna t ex kan sänkas betydligt.

— Forskningen har bl a visat, att viss den som inte vill gå igenom besväret att kräva företagen på de nuförtiden offentliga uppgifterna över aktieägarna.

Ekonomiska brott

Från skvallerböckerna känns det naturligt att ta steget vidare till dagens heta tema, den ekonomiska brottsligheten. Markku Lehtola och Kauko Paksula har gjort ett rejält försök att kartlägga problemen i boken Jäävuoren huippu, Raportti talousrikoksista. Boken beskriver ganska brett hela den ekonomiska brottsligheten och inte bara mutskandalerna, och refererar en hel rad fall. Författarna ger också förtjänstfullt historiskt perspektiv på problematiken genom att behandla den största skandalen i vår ekonomiska historia, som utspelades i Tammerfors i början av seklet. En sådan påminnelse om att allt inte tidigare heller var så idylliskt är på sin plats i dagens överhettde klimat.

För den som behöver litet fakta och väg elektriskt ledande polymerer kan sträckas ca 300—400 procent, vilket innebär att polymerkedjorna blir upporienterade. Elektronrörelserna i sträckriktningen underlättas betydligt och den elektriska ledningsförmågan i denna riktning kan vara mycket högre än i tvärriktningen. Det här fenomenet kan betyda självisolerande elektriska kablar i framtiden, säger Österholm.

Vissa polymerer ändrar färg när de är strömledande. Ett naturligt tillämpningsområde för sådana polymerer är displaytekniken. Dylika material kunde också finna användning som elektroniska minnen. Ett genombrott inom detta område skulle vara verkligt revolutionerande med tanke på datateknikens snabba utvekcling och spridning.

— Men det är möjligt att ingen forskare ännu har kommit på den idé som leder till den första allmänna tillämpningen av elektriskt ledande polymerer, säger JanErik Österholm.

Årets skvallerböcker innehåller inte så mycket nytt för dem som rör sig under kristallkronorna.

ledning om mutor är det skäl att nämna boken Lahjomat, som getts ut av Finlands Juristförbunds Förlags Ab.

Företagshistoria

Ett antal företag har förstås i år fyllt jämna år och satsat resurser på att låta utarbeta historiker, vilket inte är något billigt nöje. Den livligaste förlagsverksamheten har 150-åriga Wärtsilä stått för genom Paavo Haavikkos historik Wärtsilä 1834-1984, Benedict Zilliacus biografi över Wilhelm Wahlforss och Raimo Seppäläs bildverk över bolaget. Haavikkos historik har redan på många håll hunnit upplevas som en besvikelse, och jag ser ingen anledning att tycka annorlunda. Besvikelsen beror säkert till stor del på att förväntningarna varit högt ställda på Haavikko, som i stället för litteratur skrivit en sifferspäckad och inte särskilt lättläst ordinär historik.

Desto mer läsbar är i stället Bez bok om Wahlforss, som varmt kan rekommenderas som julklappstips. Boken står fjärran frå de glansbildsalbum som brukar sammanställas över bemärkta ledare inom näringslivet, men tecknar ändå ett varmt porträtt av patronen Wahlforss och hur han byggde upp Wärtsilä. Boken ger också värdefull information om vår ekonomiska närhistoria, som är ganska okänd för oss som kom ut i arbetslivet på 70-talet.

Två 75-åriga bolag, STS och Sampo, har också låtit utarbeta digra historieverk, Ingendera torde göra någon succé på den öppna marknaden, men är värda att läsas av dem som kommit över dem. I bägge böckerna omfattar bildmaterialet bl a gamla annonser som är roliga att se. Humorn blommade nog mer i reklamen förr!

Management för chefen

Bland management-böckerna har ingen ostridig stjärna som fjolårets In search of Excellence dykt upp. Närmast kommer väl Kenneth Blanchard och Spencer Johnson med The One Minute Manager, som trots den litet kufiska rubriken ger goda råd genom att understryka gamla sanningar.

Rastor har gett ut en mastig kurs i ledarskap genom Heikki Hämäläinens Johtamisen käsikirja I-III, som belyser alla aspekter av ledarskap. Hela serien är bara litet för omfattande för att klämma in i ett normalt läsprogram, och jag tror att kortare påminnelser som Minutmanagern eller t ex Gunnar Selins Planera chefsarbetet (Liber) bättre möter chefens normalbehov att ibland reflektera över ledarskapsfrågorna.

Eftersom vi äntligen kommit fram till någon bok på svenska skall vi fortsätta med Det andra Finland, som SAF-idningen produktive chefredaktör Janerik Larsson och Forums tidigare chefredaktör Mats Kockberg skrivit. Den journalistiskt lätt skrivna boken tecknar ett snabbporträtt av Finland genom en del analyser och en rad intervjuer, och kommer med den överraskande, men inte obefogade poängen att Finland är Nordens minst socialistiska land! Förutom detta har den inte så mycket att ge en inhemsk läsare, men den passar bra som julhälsning till kolleger och bekanta i Sverige, vilkas okunskap om Finland som känt är djup och grundmurad.

Till sist romanerna

Romaner med näringslivet som bakgrund är fortfarande underligt tunnsådda. Pirjo Tuominen, som också tidigare skrivit businessromaner, har senast kommit ut med boken Puhtaana käteen. Innehållet är tyvärr i samma klass som det sirapssöta omslaget. Betydligt bättre klass är det däremot på Eeva Joenpeltos Rikas ja kunniallinen.

Till sist några tips för dem som i likhet med er redaktör till sina anhörigas fasa älskar science-fiction och agentromaner. Isaac Asimov har skrivit en fortsättning på Stiftelse-trilogin, Foundation’s Edge, medan Frank Herbert har gått vidare i sin Dune-serie med"Heretics of Dune. Bägge finns i överkomliga paperback-versioner. Bland agentromanerna finns Forsyth’s Det fjärde protokollet på marknaden. Len Deighton är igen ute i spionmiljön och utlovar en trilogi Game, Set, Match, där den första delen, The Berlin Game, redan getts ut i paperback och den andra, Mexico Set, som inbunden. Bland de inhemska författarna vill jag av naturliga skäl dra en lans för Wexi Korhonens Sky Divers — Tappajat taivaalta. Det som brister i Korhonens kunskaper om hur det går till hos presidenten tar han igen i sakkunskap om Uttis malm och hur det går till när man skall hoppa genom bombluckan på en Ilyushin.

Agentberättelser från levande livet — och en del att tänka på — ger svensken Charlie Nordblom i sin beramade rapport Industrispionage.

11

Utgiven i Forum nr 1984-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."