Utgiven i Forum nr 2012-09

Energi ur havet

av Leif Bergström Forum 2012-09, sida 37, 27.09.2012

Taggar: Orter: USA Teman: energi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2012

VÄRLDEN: USA

Energi ur havet

LEIF BERGSTRÖM I NEW YORK

En del av framtidens energ kan utvinnas ur havet. Det hopKOMMENTAR pasialla fall förespråkarna för två försöksprojekt som ska sjösättas i USA under hösten. Längst i öster gäller det tidvattenströmmarna, på västkusten söker man tämja den vindenergi som ger upphov till Stilla havets starka vågor.

Det gäller alltså två helt skilda projekt, som av nödvändighet använder olika tekniker för att omvandla vattnets rörelser till elström.

Eastport i Maine ligger så långt österut man kan komma i USA. Staden ligger vid Fundybukten på vars östra sida ligger kanadensiska Nova Scotia. Bukten har enligt uppgift de starkaste tidvattenförändringarna i världen, dryga 15 meter. För två år sedan tvingades irländska OpenHydro hämta upp en turbin som slitits sönder när företaget underskattat styrkan i tidvattenströmmarna utanför Nova Scotia. Ett liknande öde mötte New York-baserade Verdant Powers första försök att utvinna energi från New Yorks East River. Verdant Powers turbiner liknade små kopior av vindkraftverk och dess propellrar höll inte för vattnets kraft.

Amerikanska Ocean Renewable Power Company har valt att testa sin utrustning i något lugnare vatten, närmare Maine. Designen är också en annan. Den nya turbinen är horisontalt roterande och kommer att förankras på havsbottnen.

Går försöken bra kan flera turbiner staplas på varandra. Företaget hävdar att utrustningen ligger djupt under förbipasserande fartyg. Tidigare örsök gör gällande att generatorerna inte stör områdets fiskerinäring. Fisk och skaldjur uppges helt enkelt undvika utrustningen. Hittills är Frankrike världsledande i utvecklingen av tidvattenenergi, men en studie genomförd 2006 artlade lovande områden i USA, inklusive Fundybukten. Studiens författare PAUL JACOBSON ramhåller att tidvattenenergi har fördelar som andra förnybara energikällor saknar: “Tidvattnet tillhör naturens mest regelbundna fenomen, vilket gör det möjligt att flera år ramåt i tiden förutse hur mycket energi so an utvinnas vid en given tidpunkt”.

ENERGIBOJ. En av Ocean Power Technologies energianläggningar.

Det första försöket väntas bara alstra 180 kilowatt. Men främsta syftet är att bevisa teknikens gångbarhet. Företaget hoppas under de kommande tre åren bygga ut projektet till att alstra 3 megawatt. Beräkningar gör gällande att en utbyggnad av tidvattenenergin längs Maines, Alaskas och delstaten Washingtons kuster kunde alstra nio gigawatt, tillräckligt för att täcka elbehovet för 5 procent av de amerikanska hushållen.

I Portland, Oregon, förbereder Ocean Power Technologies, starten för en nykonstruerad boj som ska förankras flera kilometer ut från kusten och följa de kraftiga vågornas upp- och ned gångar för att sedan skicka den alstrade elektriciteten via kabel tillland. Spänningen är lika stor kring det projektet. Delstaten började för 15 år sedan med försöken att utvinna kraft ur vågorna, men en av de första bojarna sjönk omedelbart. Ocean Power Technology hävdar att den nya konstruktionen är helt ny, och att till och med de tre vajrar som ska hålla bojen på plats är så tilltagna att även om två brister skulle den tredje ändå säkra bojen. Ändå medger Jason Busch som leder en delstatligt finansierad forskningsgrupp att höstens projekt är ett test på hur utrustningen klarar de hårda vinterstormarna: ”Den måste överleva oo S fm > z 3 3 3 å ko 3 ad [md zz Zz [=] ES So nd Im [fa

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."