Utgiven i Forum nr 1973-18

”English as she is wrote”

av Adrien Heigho Forum 1973-18, sida 29-30, 16.11.1973

THE NoIsELES$ coc ”English as she is wrote e Från Sverige får vi erfara att svensk reklam och information på engelska inte riktigt är vad den kunde vara. Surpris, surpris! Då jag som hastigast besökte Sverige för ett år sedan, fick jag den uppfattningen att förhållandena i detta avseende snarare är värre där än i detta land.

e Låt mig trots det, på gott och ont, ge en rad exempel på några av de förskräckligheter som har begåtts i Finland de senaste åren i hopp om att liknande tabbar i framtiden skall kunna undvikas.

Translatorns brasklapp:

Artikeln är ursprungligen skriven på en ordleksrik och finurlig engelska. Med uppbjudande av våra begränsade krafter har vi försökt hörsamma artikelförfattarens anmodan: ”text skall inte översättas — den skall omarbetas”. Eventuella tabbar må emellertid stå som belysande exempel på just de gropar som artikeln varnar för. De faller helt på redaktionens ansvar.

Forum 18/1973

En finländsk reklambyrå, som arbetade för ett av de största företagen i Finland, fick för några år sedan tillbaka det slutgiltiga korrekturet till en kvartssides annons som skulle ingå i Financial Times. Ett brev medföljde som tillkännagav att annonsen skulle publiceras i den form den nu var, om inte Financial Times inom fem dagar fick ett meddelande om ändring. Ännu i detta skede, då de dyra klichéerna redan var färdiga, hade någon språkmedveten, infödd engelsman aldrig gått igenom annonsen. I den förm den nu var, kunde den inte ens ha sålt nötter, än mindre isbrytare eller toalettskålar. Det var ingen reklamtext — det var nonsens! Utgifterna för införandet av annonsen gick på ca 9 000 mark. Vad den slutligen ledde till vågar jag inte tänka på! Ännu mera nyligen höll Fédération International des Traducteurs en kongress i Finland. Den finländska översättarföreningen sände ut i världen ett informativt inbjudningsbrev. Brevet, som var halvannan sida långt, skulle föreställa skriven engelska. I själva verket hade det oavsiktligt skrivits på pidginengelska +) Vänd 1) halvengelsk rotvälska som uppstod i Kina och på Söderhavsöarna. Övers. anm.

FOTNOT: Uttrycket ”English as she is spoke” införlivades med det engelska språket via en portugisisk bok med engelska glosor. Det har blivit ett ironiskt sätt att beskriva horribla varianter av engelska språket. Uttrycket ”English as she is wrote” är författarens travestering.

— Och detta från Finlands Översättarförening!

För inte så länge sedan satte fyra nordiska juvelerare (en av dem från Helsingfors) in en kvartssides annons i den europeiska upplagan av Time. Annonsen var fullständigt obegriplig. Det var inte ens möjligt att säga vad de ifrågavarande företagen försökte sälja, Men av allt att döma hade de pengar att slänga i sjön, för den satsningen var direkt avsedd för spolning 9 Fjärrstyrd badservice

Knappt hade jag blivit ombedd att skriva den här artikeln då det dök upp en annons i Hufvudstadsbladet som satts in av ett danskt företag. Annonsen var nästan helt och hållet p svenska utom de allra första orden, som med stora bokstäver proklamerade: REMOTE BATH SERVICE. ?) Ha, tänkte jag, någonting för den första helelektroniska superbordellen! Ack nej! Då jag plöjde igenom den mikroskopiska texten, kom jag underfund med att öppningsfanfaren borde ha lytt: REMOTE BATCH SERVICE ?). Ett företag vid namn Scandinavian Information Processing Systems hade satt in annonsen. Någon, någonstans, hade tabbat sig, och hela informationsprocessen gick i stöpet! Som vanligt var det en kvartssides annons.

e “One in sex…”

Låt mig avsluta denna katastroflista med ett färskt exempel från Sverige. För några veckor sedan publicerade den ledande svenska affärstidskriften Veckans Affärer en artikel på engelska om Sveriges 200 ledande företag. Artikeln hade tydligen ”översatts” och var det mest häpnadsväckande tjafs jag hittills sett. Det enda krediterande var, att läsaren förvarnades äv underrubriken, som löd: ”öne in sex sold less than in 1972”. Sex har som bekant två betydelser på svenska, men dessvärre bara en på engelska . . .

9 Vad kan göras?

Vad kan då firmor, organisationer och enskilda personer göra för att överlista ”english as she is wrote”? Efter att ha diskuterat med representanter för de berörda branscherna (språk och reklam) vågar jag mig på att framlägga följande punkter för övervägande 1) Engelsk reklam måste göras av en person med engelska som modersmå 2) Det som låter utmärkt på finska eller svenska kan bli rena smörjan då det översätts till engelska.

  1. Reklamtext borde aldrig översättas — den borde omarbetas.

  2. fjärrstyrd badservice, 8) service för fjärrbearbetning.

3 4) En annons eller reklamkämpanj på ett främmande språk kan inte en kontorsanställd eller någon annan koka ihop på fem minuter.

  1. Företaget eller organisationen borde överlåta sin engelskspråkiga reklam åt en engelsk (eller amerikansk etc) reklambyrå.

  2. Många finländska företag tror att de inte skulle accepteras som kunder av en engelsk eller amerikansk reklambyrå bara för att deras kundkonto skulle bli minimalt. Men har finländska företag någonsin försökt betala det dubbla för att kompensera detta? Det kan kanske ändå löna sig för båda parterna. Reklambyråerna har i allmänhet ingenting emot att göra reklam för ett företag med högklassiga produkter.

  3. Om det finländska företaget verkligen inte har råd med en engelsk eller amerikansk reklambyrå borde det ge materialet i händerna på en intelligent, språkmedveten person med språket som modersmål, och inte åt någon till hälften läskunnig arbetslös diskare (eller dito graduerad, för den delen) som är i behov av pengar.

  4. Allting tar tid 9) Era problem kan inte klaras av med ett snabbt telefonsamtal. På detta område är avspända personliga kontakter väsentliga, Behandla er språkexpert på samma sätt som vilken annan teknisk rådgivare som helst.

  5. Det största problemet är att få chefen att förstå att detta . är ett problem. Pass på, sekreterare! (Rektorn för Turun Kauppakorkeakoulu har nyligen påmint oss om att företagsledare har urusla kunskaper i främmande språk. 11) Det näst största problemet är att få annonsören att inse att problemet existerar.

  6. Man får betala för god reklamtext, på samma sätt som man får betala för en god översättning eller ett gött vin.

  7. Gott vin levererar i allmänhet på flaska med en väldesignad etikett på.

  8. Det är också vad er reklam borde vara — en väldesignad etikett fri från språkliga och typografiska fel samt andra plumpar och fläckar 15) Till slut: Allting som skall tryckas på ett främmande språk i Finland måste skötas av en person som har språket som sitt modersmål, Detta betyder i allmänhet att han (eller hon) måste stå med piska bakom sättaren. Med andra ord, man måste övervaka förlossningen av texten genom hela sättningen (med tio korrektur om så behövs) till ”the bitter end” — ända tills tryckpressen börjar rulla, alltså. Med en smula tur blir då slutprodukten något man inte behöver skämmas för. Det blir engelska ”as it is written” i stället för ”as she is wrote”, och det finns gott hopp om att budskapet blir begripet och beundrat från Waålvis Bay till Wagga Wagga. lm

Adrien Heigho

The farmer resolved to kill his fat pig — bonden beslöt att kela med sin feta piga.

Forum 18/1973

Utgiven i Forum nr 1973-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."