Utgiven i Forum nr 1985-17

Enkel apparat skyddar checker

av Sigyn Alenius Forum 1985-17, sida 26, 06.11.1985

Taggar: Teman: teknolgi

Enkel appara skydda checker

Ensam i Europa — och i världen endast hotad av japanska och amerikanska kolleger — är danska företaget Checker som producerar sifferskyddsmaskiner. Alla banker och storföretag som skriver ut checkar på miljonbelopp har dessa apparater. I Finland köps ett 100-tal om året och har idag finns det ungefä 2 500 exemplar i landet.

et här är en av de typiska danska D nisch-produktionerna. I ett land so inte har vattenkraft och inte särskilt mycket annan kraft heller och inga egna råvaror är uppfinningsrikedomen en kraft att räkna med. Det lever många danskar av — regeringen understöder varmt: företaget som producerar sifferskyddsmaskinerna exporterar 92 procent av sin produktion. Även om omsättningen bara är 10 miljoner kronor så är det ändå någonting: utlandsskulden är 218 miljarder kronor och årets underskott blir enligt beräkningarna ytterligare 17 miljarder.

Finn marknadsnischen! Hur finner man nischem VD i sifferskyddsföretaget Per Schierbeck upplevd borgs hamn en förfalskad check och valutarestriktionerna efter kriget. Utmaningen var: skydda checkerna och producera inhemskt. Nu tillverkar företaget 2 000 maskiner om året — det täcker efterfråga -— Vi håller företaget på den nivå som marknadsläget dikterar, säger han.

Företaget har 22 anställda, det är därmed ett av de typiska danska småföretagen — i hela landet finns det bara 85 företag som sysselsätter över 500. I Finland tex finns det dubbelt så många.

Hur ska en sifferskyddsmaskin klara konkurrensen i framtiden när datorerna övertar utskrivningen av checker — Datorerna kräver specialskolad personal och elkraft. Vår maskin betjänas med att man trycker på en knapp om elkrafte -. = funkar, och drar i ett handtag om blixten har slagit ner i nätet eller om en grävmaskin har rivit av kablarna, säger Schierbeck. — Det är skönt med en okomplicerad maskin i en tid när allt blir bara besvärligare.

Finland stamkund

Finland är ett av de äldsta kundländerna — kundförhållandet går 30 år tillbaka. Aldrig några problem — samarbetet går finfint. Agenten är Intermarketing.

Också araberna är fina kunder. De har köpt många sifferskyddsmaskiner efterhand som deras bankverksamhet har utvidgats. Enda problemet som danskarna har haft med dem är att de inte gillade flickan på reklambroschyrens pärm! Inte fresta shejkerna! Sigyn Aleniu 26

Uleåborgs året runt-hamn, frilagrets inhägnade utelagerområde eller överbyggda hallutrymme samt de regelbundna linjetrafikens+ och Lybeck minskar fraktkostnaderna och ökar ditt företags konkurrenskraft. 2

Om du importerar eller exporterar varor via Uleå får du på frilagrets utomhusområde förvaringsutrymme för ett halvt år hyresfritt.

Ring och begär närmare uppgifter.

OULUN VAPAAVARASTO

Hamnkontoret, 90520 ULEÅBORG, Tel. (981) 344 266, hamnkaptenen eller hamninspektören.

mellan Uleåbor 17/1985 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1985-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."