Utgiven i Forum nr 2009-12

Entreprenörsandan starkast bland seniorer

av Leif Bergström Forum 2009-12, sida 29, 21.12.2009

Taggar: Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2009

VÄRLDEN: USA

Entreprenörsandan starkast bland seniorer

H Företagande. Andelen nya entreprenörer i USA är störst i åldersgruppen 55-64 år. Dubbelt så många teknologientreprenörer bildar sina företag när de är över 50 än när de är kring 20. Uppsägning, svårigheter att hitta ny anställning eller otillfredsställelse med pensioneringen gör att allt fler äldre arbetstagare väljer att starta eget.

LEIF BERGSTRÖM HM NEW YORK

X Blotta ordet “entreprenör? för tankarna till STEVE JOBS, BILL GATES, MICHAEL DELL och andra nu etablerade företagsledare som började blygsamt och i unga år. Men den bilden är knappast representativ. Amerikanskarapporter visar att det är bland nu grånande medlemmar av efterkrigstidens stora barnkullar som entreprenörsandan är som starkast.

Det är i åldersgruppen 55-64 år som andelen nya entreprenörer är störst. Minst aktivaibildandet av nya företag är 20-34-åringar. Det fann KAUFFMAN FOUNDATIONS analytiker DANE STANGLER som sammanställt data från 1996 till2007.

VIVEK WADHWA, Själv en IT-entreprenör som nu är professor vid HARVARD och DUKE universiteten, fann att dubbelt så många teknologientreprenörer bildar sina företag när de är i 50-årsåldern än de som gör det strax efter 20.

Till och med ekonomiska magasinet BUSINESSWEEK, Som årligen sammanställer en lis ta över USA:s mest lovande unga entreprenörer, tvingades under hösten medge att dessa knappt-torra-bakom-öronen företagsbildare somiendelfallstartar verksamheten från sina studentrum tillhör ovanligheterna.

Tvångsentreprenörer. De äldre har en del givna konkurrensfördelar: de är mer erfarna och de har hunnit skapa fler och viktigare affärskontakter än deras yngre själsfränder. Men många av de äldre bildar också eget mer eller mindre av tvång, efter friställning ar och efter att ha funnit det svårt att finna ny anställning.

Stangler säger att vår allt mer robusta hälsa i högre åldrar, tillsammans med ny teknik och den rådande situationen på arbetsmarknaden pekar mot att detta är trender som fortsätter långt in i framtiden.

Kauffman Foundation sammanställer årligen ett index över entreprenörskap, och fann överraskande att aktiviteten ökade något 2008 jämfört med 2007. Dettatrots att 2008 var ett lågkonjunkturår. Andra indikatorer pekar på att aktiviteten ökat ytterligare i år. Eller kanske var just detta anledningen. Det finns enligt Stangler indikationer på att tvångsentreprenörerna ökat, medan de som startar eget drivna av outtömliga möjligheter minskat.

Centralbanken Feos ordförande BEN BERNANKE bekräftade nyligen situationen på arbetsmarknaden ”Huvudfrågan är nu jobben. Det är vår största utmaning, vårt svåraste problem just nu?

Succéer startade under lågkonjunktur. Med an tekniklegender som Gates och Jobs bidragit till att glamorisera entreprenörskap, ser endel ekonomer ide nyatrenderna ocksåbevisen för vad som händer när arbetstillfällen outsourcas, när tillverkningsindustrin slutar att vara ekonomins drivkraft och när fackföreningarnas roll minskar.

Dock hävdade en rapport om innovatio frånrevisionsjätten ERNST ÄYOUNGisomras att entreprenörer inte ska ge upp hoppet bara för att den bredare ekonomin är svag. Rapporten pekade på att miljardföretag som kaffekedjan STARBUCKS, tillverkaren av privatekonomiska dataprogram IinTtUuIT och den amerikanska husdjurshandlaren PET SMART alla bildats under lågkonjunkturer. Separat fann Kauffman Foundation att mer än hälften av de företag somutgjorde affärstidskriften FORTUNES 500lista startats i lågkonjunkturer.

Parallellt med detta har andelen företag som söker hjälpa nystartade bolag växt. ouTRIGHT.COM, som erbjuder bokföringsprogram och NETWORK SOLUTIONS, som skapar internetsajter och webbaserad marknadsföring, slog sig samman och startade en ny webbsajt: unintentionalentrepreneur.com, (“den oavsiktliga entreprenören”).

Ohållbar pension, Till en del går denna trend naturligtvis hand i hand med att allt fler äldre arbetande väljer att fortsätta arbetet långt efter den traditionella pensionsåldern, eller att söka sig tillbaka till arbetsmarknaden efter ha funnit pensioneringen antingen otillfredsställande eller ekonomiskt ohållbar.

Brittiska affärsmagasinet THE ECONOMIST konstaterade i somras under rubriken ”The End of Retirement” att när Bismarck 1889 skapade den första pensionen för arbetare över 70, så var den genomsnittliga livslängden i Preussen 45 år. m

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."