Utgiven i Forum nr 2021-08

Episk miss i upphandling

av Sören Jonsson Forum 2021-08, sida 03, 21.10.2021

Episk miss i upphandling

Apottihånas, men det är inte roligt.

Alla organisationer tycks amn: behöva en hackkyckling: den kan vara styrelsen, vd:n, medlemskåren, kunderna eller tekniken. I vardagen parodieras Posten och VR för sin påstådda långsamhet. Inom sjukvården får patientdatasystemen ta rollen som parodisk måltavla. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) köpte 2015-2016 en hackkyckling som heter duga. Apotti har ända sedan starten kantats av allvarliga problem. En del faktiska problem, men de allra flesta problemen är organisatoriska som beror på dålig upphandling, implementering och kommunikation. Ett skolboksexempel på dålig it-projektledning.

Systemet är utvecklat av det amerikanska mjukvarubolaget Epic. Under coronapandemin tog HUS i bruk systemet i stor skala. Det ledde till långa köer och teknikstrul. Finland har investerat pengar och prestige i systemet, vilket gör att det inte går att ångra köpbeslutet. I stället hoppas Apotti-projektgruppen att andra kommuner ska hoppa på tåget och därmed fördela skadan, utvecklingskostnaderna och krishanteringen på fler kommuner. Det krävs ett tillräckligt stort kundunderlag för att bekosta alla korrigeringar och nyutveckling. Ur finlandssvensk synvinkel är det mest kritiserade och uppenbara felet att man i upphandlingen hade ”glömt” att landet är tvåspråkigt. Systemet tillåter inte ens fri text på svenska. Enspråkigheten förklaras nu iefterhand med att det ökar patientsäkerheten.

Det ter sig redan uppenbart att Apotti inte uppfyller sitt syfte att effektivera vården, ge besparingar och i slutänden även förbättra vården för patienterna. HUS ledning har fortsatt prisa Apotti och uppmanat läkarna att inte klaga öppet på Apotti eftersom det ger dåliga signaler. Dessvärre följer vårdpersonalen inte rådet. Det har undertecknad fått uppleva flertalet gånger. Personalen hackar mer än gärna på sin hackkyckling. Det har blivit en isbrytare i patientmötet. Apotti upplevs som ett skämt. Ett skämt som har kostat hundratals miljoner euro.

Man kunde tänka sig att den samlade finländ ska sjukvården har lärt sig en läxa. Men nej. Det senaste exemplet på dålig upphandling inom sjukvården kommer från Vasa, där historien upprepar sig. Vasas nya patientdatasystem är också utvecklat av ett amerikanskt mjukvaruföretag Cerner- och nu har användarna klagat på att det är krångligt och dyrt. Vad är då gemensamt med upphandlingen av Apotti? Jo, de ledande tjänstemännen och förtroendevalda ångrar ingenting.

Systemen ändrar arbetsrutiner och verksamheten. Det här eftersom man bättre ska kunna följa upp kvaliteten och dokumentationen. Det mänskliga och mjuka har fått ge vika för ingenjörsmässig datadisciplin. Det är inget som sjukvårdsdistrikten, alltså beställarna, kan frångå. Men det har med facit i hand visat sig finnas användarvänliga patientdatasystem som är utvecklade i Finland och som läkarna och sjukvårdspersonalen hyllar. Dessutom skulle företagen betala samfundsskatt i landet. Det stora problemet är att de amerikanska systemen passar illa i den finländska vården.

Den överhängande risken med dessa utländska system är ändå inte krånglig och långsam användning. Det är att patientdata kan hamna iutländsk ägo. Man har förstås gjort sitt ytterstaiupphandlingarna för att förhindra detta. Då det gäller Apotti finns alla datacenter i Finland och all hantering görs inom landet.

Inom finländsk upphandling har vi dessvärre tidigare sett blåögd hantering av patientdata. Det finns flera exempel på det här, bland annat inom bioteknologibranschen. Stora läkemedelsföretag intresserar sig för Finland tack vare våra biobanker som innehåller hundratusentals finländares uppgifter. Det finns potential att utnyttja hälsodata till big data, något som få andra länder har.

Även om Finland har faciliteter och kunnande att göra sekvensering av dna i landet skickas finländarnas dna över Atlanten till de amerikanska labben. Även personliga data skickas utanför EU, dit GDPR-handen inte når. Globalisering i all ära, men skulle det inte vara dags att tänka protektionistiskt när det gäller sjukvårdssystem och personliga data? ioru www.forummag;.

feedback Qforummag.fi

Affärsmagasinet Forum

Utkommer med tio nummer per år

Webbplats: www.forummag.fi

Adress:PB 217 (Mannerheimvägen 18) 00101 Helsingfors

FO-nummer: 0522793-3

Prenumerationer: +358 (0) 91253 500 (mån-fre kl. 8-12 och kl.13-16), pren&forummag.fi eller www.forummagfi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 99 euro Faktureringstillägg för pappersfaktura tillkommer. Adressändringar: Föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli.

Övriga: +358 (0) 91253 500 (mån-fre kl. 8-1 och kl.13-16), prenforummag.fi

Redaktion:

Sören Jonsson, chefredaktör, soren.jonsson& forummagffi, +358 (0) 44 783 5705

Patrik Harald, reporter, patrik haraldÖforummag.fi, +358(0)50 352 3563

Ansvarig utgivare: Erja Yläjärvi, erjaylajarvioksfmediafi

Allmän e-post: redaktionenforummag.fi

Layout: Mikael Bobacka

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden) Johan Svenlin (vetenskap) Nicholas Anderson (kolumnist, privatekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, samhälle) Annonsförsäljning: annons&hbl.f +358(0) 9125 3558

Andreas Rundlöf Försäljningsdirektö +358(0) 44783 5757 andreas.rundlofeksfmedia.fi Material annonshblfi

Delägare:

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) KSF Media

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Nettoupplaga: 1066 exemplar (jan-dec 2016) Lösnummerpris: 10,90 euro

Tryckeri: Grano, Vasa

ISSN 0533070X

Affärsmagasinet Foru är tryckt på

MultiArt Gloss 130g/m2 och LumiForte Bog/m2

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 2021

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."