Utgiven i Forum nr 1990-11

Etermedia i stöpsleven

av Erkki Olin Forum 1990-11, sida 18, 21.06.1990

ETERMEDIA I STÖPSLEVEN

Text: Erkki Olin

Det är särskilt i Skandinavien och England televisionen tilldrar sig intresse. Enligt tidningen Financial Times är läget moget för svenska staten att mycket snart fatta beslut om reklamen i televisionen, och nu lär det enligt den vanligtvis välunderrättade tidningen dessutom gälla allvar. Finlands Rundradio går heller inte av för hackor. Nye generaldirektören expanderar stort, då han inleder sin sejour.

anmarks, Norges och Sverige sammanslagna reklamkak uppgår till 28 miljarder SEK. Hittills har de skandinaviska — och delvis också paneuropeiska — satellitsändningarna kunnat tillskansa sig en tiondedel av totalbeloppet, eller i det närmaste i proportion lika mycket som vår inhemska reklam-tv av reklammarknaden i Finland. Det återstår nu att se, om Sveriges kulturminister Bengt Göransson verkligen är inställd på att genomdriva frågan före socialdemokraternas partikongress i höst.

Enligt den tilltänkta modellen skulle Sverige få en riksomfattande tredje tv-kanal, vars verksamhet skulle finansieras genom reklaminslag. Dessutom skulle den ena av de nuvarande två rikskanalerna göras reklambärande.

En ytterst stark kandidat för den tredje markbundna tv-kanalen är Wallenberg-dominerade Nordisk Television, som redan i höst inledningsvis kommer att starta sina kommersiell 18

Två miljoner pund förlorar Rubert Murdoch varje vecka på Sky. Men han runkas som segrare, på sikt…

sändningar över satelliten Tele-X i väntan på statens beslut. Den beskrivna nyordningen skulle mycket snabbt kunna leda till att endera Kinnevikföretaget TV 3 eller Nordic Channel, som nu sköter den skandinaviska reklam-tv-marknaden, fick lägga ner verksamheten. tror Financial Times.

Film ”får kosta”

Trots att mediabaronen Rupert Murdoch förlorar 2 miljoner GBP i veckan — eller ”investerar” som bolaget självt vill uttrycka saken — är branschanalytikerna av den uppfattningen att han kommer att gå segrande ur spelet i England med sitt satellit-tv-företag Sky Television. Sky beräknas hittills ha slukat omkring 200 miljoner GBP utan att ge någon som helst vinst. Det som ändå fått analytikerna att tippa Murdoch som segrare, är dels satellitantennernas snabba tillväxt, och dels den raketfart, med vilken siffran för betal-tv-hushållen ökat sedan Sky Televisions filmkanal krypterades i februari så att bara betaland ÅSE Sport är bra business — också för himlakanalerna. Och blir bara bättre: pristrenden för tv-rättigheter är uppåt.

tittare kunde se programmen. I början av april fanns det redan 449 134 prenumeranter som betalade 2,29 GBP i veckan för att kunna tillägna sig hela utbudet i Skv Movie Channel. Och många stod i kö i väntan på installationen.

Villigheten bland tv-tittarna att betala för filmprogrammen, och därmed sannolikt också för program från störTe sportevenemang, var en mycket uppmuntrande nyhet för Murdoch och hans medarbetare inom Sky.

YLE ”skyddar” Finland

Medan de europeiska satellitprogrammen alltmer segmenteras för att koncentrera sig på egna språkområden, bygger Ov Yleisradio Ab upp sin strategi genom att hänvisa till ett ”internationellt hot” på hemmamarknaden. Företaget späder på i ordentligaste laget med ökad programtid.

Redan för ett antal år sedan stod det helt klart att televisionen över gränserna. trots högt ställda förväntningar, åtminstone inte tillsvidare hade så mycket att komma med. Språkbarriärerna är och förblir helt enkelt för höga.

eu

Generaldirektör Reino Paasilinna — vill skydda oss för eurokultur: Yles programvolym ökas med 25 procent.

Men för Rundradion framstår — eller framställs — denna “yttre fara” som överhängande. Enligt sin senaste femårsplan kommer YLE att öka programvolymen med hela 25 procent både för radions och televisionens del. Vilket annat statligt verk kunde på så lösa grunder och direkt felaktig lägesinformation komma med en motsvarande jättesatsning, och ändå undgå kritik i offentligheten? Det enda som förmår intressera dagspressen är inledandet av radiosändningar på ryska till Sovjetunionen.

11/1990 F RUN

Utgiven i Forum nr 1990-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."