Utgiven i Forum nr 2008-06

ETF ger låga kostnader

av Anders Löflund Forum 2008-06, sida 35, 16.06.2008

Taggar: Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2088

Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanken samt

ETF ger låga kostnader

Exchange Traded Funds (ETF) är one | en relativ nykomling bland vår terrestriala placeringsfonder, Största skillnaden till traditionella placeringsfonder är att de i likhet med vanliga aktier kan handlas kontinuerligt på den börs ETF:n är börslistad på. En bank upprätthåller köp- och säljnoteringar till vilken investerarna när som helst under dagen kan handla.

En annan viktig egenskap hos ETF:er är att de följer sitt jämförelseindex så gott som fullständigt utan någon som helst aktiv portföljförvaltning. Det främsta säljargumentet ligger just här: ETF:ernas mekaniska konstruktion gör dem också mycket billigare i årliga förvaltningskostnader än aktivt förvaltade placeringsfonder.

Breda aktieindex såsom Standard & Poor 500 eller Nasdaq-100 aktieindex kan köpas för en årlig förvaltningskostnad på omkring 0,07-0,20 procent. Många indexbundna ETF:er som är specialiserade på till exempel småbolags-, värde- eller tillväxtaktier kan också köpas till en låg förvaltningskostnad på 0,20 procent. I Finland har föregångaren inom ETF:er varit Seligson & Co, som sedan flera år erbjudit en indexfond av ETF-typ bunden till OMXH25 med en förvaltningskostnad på 0,17 procent. Skillnaden jämfört med en typisk aktiefond som debiterar över 1 procent i förvaltnings- och förvaringskostnader är stor och ställer ett tufft krav på tilläggsavkastning för de aktivt förvaltade fonderna,

Fondandelar i till och med exotiska marknader såsom Kina, Indien, Vietnam och Ryssland kan köpas till en förvaltningskostnad som klart understiger 1 procent, Konkurrensen inom fondbranschen ökar allt så kontinuerligt, och förstärks i och med det lågkostnadsalternativ som ETF erbjuder. Åtminstone EQ Online har profilerat sig klart med ett brett sortiment av internationella ETF:er även för småplacerare, men antagligen har de flesta fondbolagen redan egna ETFlösningar att erbjuda åt sina intresserade aktiva kunder,

Sann globa aldrig vari diversifiering ha enklare eller Utbudet av olika ETF:er är billigare än nu.

enormt. Förutom alla former av aktieindex (enligt bland annat land och sektor) finns flera fonder som följer enskilda råvaror (eller bredare råvaruindex), valutor (valutaindex) och också olika räntefonder som är knutna till statsobligationsindex med varierande maturitet eller företagsobligationer,

I utbudet ingår även många hävstångsfonder, både med positiv eller negativ relation till sitt underliggande index, Man kan exempelvis köpa Ultra Short FTSE/Xinhua China 25 som ger -2 gånger avkastningen på FTSE/China 25 indexet - för den som vill slå vad om i detta fall överhettningen av den kinesiska aktiemarknaden, Dessa produkter gör också förändringen av marknadsexponeringen av portföljen mycket smidig. Sann global diversifiering har aldrig varit enklare eller billigare än nu.

Det finns också vissa nackdelar med ETF:er. Den främsta är spreaden mellan köp- och säljkursen som för mindre ETF:er under onormala tider plötsligt kan öka kraftigt. ETF:er lämpar sig inte heller för regelbundet fondsparande med till exempel månatliga småsummor på grund av att de fasta handelskostnaderna rör sig kring 15 euro per köp eller sälj. Kostnaderna är alltså jämförbara med vanlig aktiehandel.

Många ETF:er betalar även en vinstandel som beskattas. Kritikerna har också oroat sig över att placerarna lockas att investera i saker de inte kan veta något om, Detta kan leda till höga kostnader och alltför hög risktagning. Problemen är alltså de samma som i vanlig aktiehandel,

Det är lätt hänt att man i misstag köper samma slags aktier i misstag via flera ETF:er. Man måste också beakta att många ETF:er är mycket högt korrelerade så diversifieringsnyttan kanske inte är väldigt stor efter att man skaffat ett par stora internationella aktiebaserade ETF:er,

ETF:er är utan vidare ett viktigt element i en modern placeringsstrategi. I synnerhet för långsiktiga placerare som kör med kostnadseffektiv ”buy and hold-strategi! Det kan löna sig att hålla sig till de största och populäraste fonderna som har överlägset bäst likviditet (smal köp/säljspread) och vilka löper liten risk att läggas ner på grund av alltför svagt intresse. rådgivare för Corporate Adviser Group.

Utgiven i Forum nr 2008-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."