Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Ett fåtal familjer styr svenskt näringsliv

av Henric Borgström Forum 2013-07-08, sida 30-32, 29.08.2013

Taggar: Orter: Svergie

Ett fåtal familjer styr svenskt näringsliv

IH Ägande. En liten krets personer kontrollerar cirka 70 procent av det samlade värdet på Stockholmsbörsen, enligt tidningen Affärsvärlden. Värdet av dessa företag uppgår till cirka 500 miljarder euro, mer än Sveriges BN på cirka 400 miljarder.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND

X Tidigare kommunistledaren C-H Hermansson skrev i början av 1960-talet boken ”Monopol och storfinans — de 15 familjerna”. Av dessa finns idag fyra familjer kvar på topplistan, och elva nya har kommit till. Överst tronar familjen Wallenberg med inflytande över bolag värda cirka 200 miljarder euro, många av dem ledande svenska exportföretag.

Maktpositionen har familjen bevarat i fem generationer sedan sjökaptenen A O Wallenberg år 1856 grundade Stockholms Enskilda Bank. Denna var nära att gå omkull några årtionden därefter men stöttades av staten. I slutet av 1800-talet räddade banken det stora elektrotekniska bolaget Asea, idag ABB.

Flera andra bolag togs över efter att den omdiskuterade tändstickskungen Ivar Kreuger hittades skjuten i Paris 1932, vilket utlöst kraftiga kursfall på flera av den avlidnes storföretag.

Främst genom två omständigheter har några familjer kunnat behålla makten in i dessa dagar. Dels via familjestiftelser som är skattebefriade eftersom avkastningen går till allmännyttiga ändamål. Den differentierade rösträtten mellan olika aktieslag har starkt bidragit till att makten behållits också i börsbolag.

Familjen Wallenbergs huvudman Peter var misstrodd även av sin egen far Marcus W när han tog över vid dennes död 1982. Men genom tur med börsuppgång har familjen behållit flertalet bolag kunnat och dessutom köpt sig in i nya företag genom riskkapitalbolaget EQT.

Peter Wallenberg anses fortfarande vid 8 års ålder ha ett avgörandeistörre beslut medan de två kusinerna Jacob och Marcus, båda 57 år, är ordförande i börsnoterade investmentbolaget Investor respektive banken SEB. Jacobs yngre bror Peter Jr, 54 år, har framträdande roller i familjestiftelserna. De kontrollerar bland andra Atlas Copco, SKF kullager, Electrolux, Husqvarna, Saab/ Bofors flyg och vapen. Familjen har ett tungt inflytande i Stora Enso och läkemedelskoncernen Astra Zeneca, ABB och flygbolaget SAS, dessutom i Nasdaq OMX aktiehandel och Wärtsilä.

Wallenbergarna med banken SEB delar makten över Ericsson tillsammans med konkurrerande Handelsbankens företagssfär.

I Handelsbankssfären finns dock inge ägarfamilj i innersta cirkeln. Halvdussinet ledande anställda direktörer fyller uppkomna luckor med självförnyelse.

Makten utövas fortfarande via differentierad rösträtt, ofta A-aktier med en röst och B-aktier med tiondels röst, tidigare också med hundradels- eller tusendels röster.

EU-kommissionen har under mer än ett decennium fört diskussioner med svenska regeringen om principen ”en aktie en röst”. Men än så länge har Sverige fått behålla den splittrade rösträtten med argumentet att familjeföretagare tvekar att börsnotera sina bolag ifall de inte får behålla makten.

Sverige avvisar argumentet ”rättvisa” eftersom de som köper in sig i dessa nya börsbolag är fullt medvetna om att de inte få samma rösträtt, vilket också gäller de som idag handlar aktier i Ericsson och andra bolag med olika rösträtt.

I Ericsson äger de två maktsfärerna Wallenbergs och Handelsbanken tillsammans mindre än 10 procent av aktierna men kontrollerar över 40 procent av rösterna. Ett avtal mellan dessa båda garanterar delad makt.

Ett annat exempelär Stora Ensos uppdelningi A- och R-aktier. Wallenbergs stiftelser under administrationsbolaget FAM äger 10 procent av aktierna och 27 procent av rösterna medan finländska Solidium äger 12 procent av aktierna och 25 procent av rösterna. Svenskarna tillsätter ordföranden, finländarna vd och större delen av övriga företagsledningen. Den reella makten finns docki Finland om

ER FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Solidium får med sig de tre finländska försäkringsbolag som är storägare. Tillsammans skulle de största fyra finländska ägarna därmed kunna mönstra över 40 procent av rösterna, vilket räcker med tanke på den i övrigt splittrade ägarspridningen.

Närtidningen Affärsvärldenislutet av juni listade de ledande femton svenska finansfamiljerna visade det sig att elva försvunnit från topplistan under det gångna halvseklet. I några fall har det inte funnits dugliga eller intresserade arvingar, i många fall har förmögenheter blivit utspädda genom arv.

Det är svårt att finna en gemensam nämnare bland de elva nykomlingarna på listan över de femton familjerna. De har gjort sina förmögenheter på olika sätt: Kamprad via en innovation i handeln med hopfällda möbler, Rausing genom innovationeriförpackningar, Persson i H&M tack vare inköp i Asien av biliga modekläder, och Douglas via fastighets öp. Schörling och Bennet köpte som dotterbolagschefer ut verksamheter ur större börsbolag, Lundberg utvecklade ett ärvt fastighetsbolag, Paulsson började bygga och köpe allt fler fastigheter, Olsson byggde upp ett passagerarrederi.

Familjen Bonnier är på väg nedför i raningen, eftersom många tryckta tidningar appar i upplagor. Däremot har TV4 blivit en vinstmaskin.

Xx

Här nedan redovisades ungefärliga förmögenheter baserade på aktuella börsvärden, dock med beräkningar för icke-noterade bolag, exempelvis familjen Kamprads Ikea, Rausings Tetra Pak och Bonniers förlagsoch tidningsrörelse. Efter familjen Wallenbergs cirka 200 miljarder euro följer: 2/Kamprad, närmare 70 miljarder, Ikea, Ikano. Grundaren Ingvar Kamprad har nu flyttat hem från Schweiz till uppväxtbygden i södra Småland och överlåtit ordförande- och styrelseposter till de tre sönerna.

3/Persson, cirka 50 miljarder, Hennes & Mauritz, grundades av Erling Persson i Västerås i slutet av 1940-talet, sonen Stefan (bilden) äri dag ordförande, sonsonen KarlJohan vd. Över 2 000 klädbutiker över hela

NR 7-8 201 ”Det är svårt att se en avgörande skillnad mellan de elva finansfamiljer som försvunnit ur topplistan och de elva som tillkommit. Gemensamt är att grundaren varit entreprenör som tagit vara på innovationer, snarare än uppfinnare. världen, en ny öppnas nästan varje vardag. Äger också de onoterade brittiska bolagen Ramsbury.

4/Rausing, cirka 30 miljarder, Tetra Pak mjölkförpackningar, kontrollerar börsbolaget Alfa Laval. Ledande är idag två sonsöner till grundaren Ruben Rausing. 5/Stenbeck, cirka 20 miljarder, investmentbolaget Kinnevik, Tele2, XY skogsindustrin Billerud- lå | Korsnäs med flera. Leds av Christina Stenbeck (bilden) med yngre brodern Max som stor delägare. Farfadern advokaten Hugo byggde upp Kinnevik, fadern Jan (död 2002) expanderade in i telekom, TV och radio genom att bryta och utmana statliga monopol.

6/Douglas Gustaf, närmare 20 miljarder euro, började som börskrönikör och konsult, sparkad av Bonniers, byggde via lyckosamma fastighetsaffärer upp ett stort konglomerat med investmentbolaget Latour, Assa Abloy, Securitas, Loomis värdetransporter, Fagerhult belysning.

7/Melker Schörling, cirka 15 miljarder euro, investmentbolag med samma namn, Hexagon mätinstrument, Aarhus Karlshamn matfetter, Bongs kuvert. 8/Johnson-gruppen, drygt 10 miljarder euro tidigare stål-, verkstads- och rederikoncern. Idag huvudsakligen handeli Åhléns varuhus, dagligvaror i Willys och Hemköp. 70-åriga Antonia Ax:on Johnson är ledande företrä dare för familjen och har suttit iliberala folkpartiets styrelse. Hennes farfarsfar grundade bolaget 1864 och hette Axeliförnamn liksom farfar och far. Via sitt handelshus dominerade de tidigare helt Sveriges handel med dåvarande Sovjetunionen. 9/Lundin, cirka 10 miljarder euro, grundad av geologen Adolf, börsbolagen Lundin Petroleum respektive Mining, drivs av sönerna Ian (bilden)och Lukas. Omdiskuterad oljeletning i Sudan. 10/Lundberg, cirka 10 miljarder, leds av byggmästarsonen Fredrik, med stort fastighetsbestånd i större mellansvenska städer har han expanderat in i industri: huvudägare i skogsindustrin Holmen, köpt in sig i Handelsbankenoch dess närstående investmentbolag Industrivärden samt flera av dess börsnoterade industrier, t ex Sandvik. Fredrik har flera styrelseposter i dessa men kan inte ta makten från företagssfärens halvdussin anställda direktörer.

11/Carl Bennet, cirka 6 miljarder, Getinge medicinteknik.

12/Paulsson, cirka 5 miljarder, byggmästarbröderna Erik och Mats i Peab, fastighetsbolagen Wihlborgs, Brinova, Fabege samt Skistar skidliftar och fjällhotell. Delar allt mer upp sina ägarintressen.

13/0Olsson, drygt 3 miljarder, skeppsredarfamilj i Göteborg med rederierna Stena och Concordia, stor skrotrörelse i Stena Metall. 14/Bonniers, knappt 2 1 miljarder, bokförläggare, La tidningar: DN, Expressen, DI, Veckans Affärer, || TV4medflera. Sjätte generationen i ledningen, ägs av ett 100-tal familjemedlemmar. (bilden: vd Jonas Bonnier). 15/Söderberg, cirka 1,5 miljarder, huvudägare i börsnoterade Ratos som äger onoterade bolag.

Det är svårt att se en avgörande skillnad mellan de elva finansfamiljer som försvunnit ur topplistan och de elva som tillkommit. Gemensamt är att grundaren varit entreprenör som tagit vara på innovationer, snarare än uppfinnare.

Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."