Utgiven i Forum nr 1980-07

Ett litet steg före...

av Maria Planting Forum 1980-07, sida 30, 23.04.1980

Taggar: Teman: banker

Ett litet steg före…

HABs försprång i den tekniska utvecklingen satte banken ett litet steg före de andra i den mångomtalade bankkonkurrensen. Ingen annan bank kan ännu stoltsera med att ha samtliga filialkontor anslutna till ett och samma datornät — för att inte tala om att ha dem direkt anslutna till det internationella SWIFT nätet.

9 Påmindre än fem minuter går det att skicka en betalning från Helsingfors Aktiebanks filialkontor i Rovaniemi till Dominion Bank i Toronto — eller till någon annan av de drygt 700 SWIFTanslutna bankerna i nästan 30 länder runt om i världen. Det ovannämnda var bara ett exempel, lika snabbi kan man nu skicka eller ta emot betalningar via vilket som helst av HAB:s 116 filialkontor runt om i landet.

SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — har utvecklat ett av världens största datoriserade —telekommunikationsnät för förmedling av betalningar mellan de banker som är medlemmar 1 systemet.

Alla finländska valutabanker, utom Grundbanken, är anslutna till SWIFTnätet. Annu är det endast HAB som lyckats med konststycket aut få samtliga filialkontor anslutna till nätet — de andra bankerna har endast sina huvudkontor SWIFT-anslutna.

Ett försprång för HAB i bankkonkurrensen? Javisst — och det är ett försprång som sannolikt kommer att hållas ännu en god tid framäver. Det kommer säkert att dröja sin tid innan våra andra banker har alla sina filialkontor on-line-anslutna till respektive huvudkontor och således skulle ha förutsättningar — såsom HAB — atl SWIFT-ansluta filialkontoren också.

HAB:s DIREKT

HAB kallar sitt datorstyrda system för utlandsbetalningar ”DIREKT”. I praktiken betyder det helt enkelt att kundens betalning inte mera först behöver gå per post tull huvudkontoret i Helsingfors, som förut varit fallet, innan det via det internationella SWIFTnätet sänds vidare. Betalningsavin förmedlas nu direkt från det av bankens tfilialkontor som mottar betalningsordern till mottagarbanken i ifrågavarande land.

För bankens kunder — mottagare eller avsändare — betyder DIREKTsystemet en inbesparing på två–fyr 3 dagar, den tid som förut krävdes för att betalningsavin per post skulle nå Helsingfors och därifrån sändas vidare.

— Tidsinbesparingen betyder också alt kunderna får nya möjligheter till rationellare cash management, påpekar HAB. Snabb betalningstrafik och informationsförmedling är viktig för företag som i sin likviditetsplanering strävar till att maximalt utnyttja alla disponibla kassaströmmar.

– Att SWIFT-ansluta alla filtalkontor var en naturlig följd av att vi redan tidigare anslutit dem till samma datornät inom landet, förklarar utrikesbetalningsavdelningens chef Ingmar Silfvast på HAB. — Det var bara att gå ett steg längre för att erbjuda kunderna en ny och snabbare serviceform.

För banken innebär det nya systemet inga direkta ränteinkomster — så fort en betalning kommer in, krediteras mottagarens konto och pengarna blir således aldrig ens en kortare tid till bankens förfogande eller ”liggande” på banken. Det som det däremot betyder, är inkomster i form av nya kunder för HAB — importörer eller exportörer utanför Helsingfors-regionen som vill sätta fart på sina utrikesbetalningar.

Först i Norden

HAB är inte bara föregångare i Finland, utan de facto i hela Norden. Ett målmedvetet utbyggande av bankens datornät tills det omfattade samtliga filialkontor, ledde till att man kunde SWIFT-ansluta alla i ett såhär tidigt skede.

Flera nordiska banker har visat sitt intresse för HAB:s DIREKT-system. Det är sannolikt att åtminstone några av dem nu umgås med planer på att inom en möjlig tidsperiod åstadkomma någonting liknande.

Blir nästa bank som lyckas med samma prestation som HAB en annan finländsk bank? Eller går silvret i detta fall till en bank något annat nordiskt land?

SWIFT och HAB

Maj 1973: Ca 250 amerikanska och västeuropeiska banker grundade Society for Worldwide Interbank Financial Tcelecommunication, vars uppgift är att utveckla ett privat kommunikationssystem mellan medlemsbankerna.

Maj 1977: SWIFT-nätet tas i bruk för verklig trafik i några länder. Augusti 1977: Huvudparten av de finländska bankerna börjar utnyttja systemet.

Oktober 1977: Officiell öppning av SWIFT-nätet som då omfattade 502 banker i 15 länder. Oktober 1978: HAB fattar ett beslut om att utnyttja de rationaliseringsmöjligheter en sammankoppling av bankens inhemska datornät och SWIFT-nätet erbjuder.

September 1979: HA B:s utgående utländska betalningar överförs direkt till SWIFT-nätet från filialkontorets dator, dvs den manuella postgången [rån filialen till huvudkontoret och huvudkontorets rutiner fördröjer inte längre förmedlingen av betalningsuppdragen.

Januari 1980: Kommunikationssystemets integrering är i HAB helt genomförd. Inkommande betalningar från utlandet överförs direkt från SWIFT-datorn till bankens centraldator för kreditering av kundens konto.

FORUM 7/80

Utgiven i Forum nr 1980-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."