Utgiven i Forum nr 1982-02

Ett okonventionellt skrov

av Henrik Sonck Forum 1982-02, sida 31, 03.02.1982

Taggar: Teman: båtindustrin

”Lite härifrån, lite därifrån”

Ett okonventionellt skrov

Att få fram båtindustrins T-Ford eller VW-bubbla är säkert alla varvsägares hemliga dröm. Lämpligt pris och låga driftskostnade är vägande argument i dag. Marino i Sibbo har en nyhet som kan bli populär: En fiskarmodell med vågad skrovform och noga avvägd utrustning.

e Räkna efter vad m får för priset då ni väljer bål!

Båttillverkarna kan erbjuda hela skalan från blotta plastskrovet till fullständigt besiktningsklar farkost med utrustningen komplett. Prisskillnaden är ofta Aera tiotusen mark.

Faktum är att det här med full utrustning inte är ett så speciellt säljande argument nuförtiden. Tillbehör och inredning kostar en hel del, och mången båtspekulant tittar enbart på prisskylten.

Marino Ab. som hittills varit känt för sina fräsiga hardtop-modeller, har i all tysthet utvecklat ett betydligt lugnare alternativ: en ”fiskare” av traditionell typ med okonventionellt skrov. Båten levereras i körklart skick — alltså med bl a motor. manöver- och elutrustning installerade — men för att hålla försäljnings FORUM 2/8 priset nere har varvet valt att låta kunden avgöra vad han vill ha för tillbehör.

Skrovformen har tagits ”lite härifrån, lite därifrån”, förklarar Christer Fagerström på familjevarvet i Kallbäck.

Vid första ögonkastet liknar båten — Marino 700 — en gammaldags ruffad fiskarbåt, men tittar man närmare undertill finner man linjer som ingen annan båt har -—- och som ger förbluffande god gång.

Fören är skarpt formad och övergår i en långsträckt, hos motorbåtar ovanligt väl tilltagen köl — det gäller formatet, inte vikten.

Aktern har en spetsig snipform som är mer utdragen än på andra moderna motorbåtssnipor. Undertill är det ca en meter långa akterpartiet platt, vilket i kombination med kölen ger båten god stabilitet under gång. Den skär inte in i akterifrån kommande vågor.

Tack vare den bärkraftiga akterkonstruktionen har det varit möjligt att placera motorn där. Resnuitatet blir lägre ljud och mindre vibrationer i kabinen, samtidigt som motorn inte heller tar utrymme.

I standardutförande förses Marino 700 med encylindrig diesel på 7 kW (9,5 hk) ur Volvo Pentas 3000-serie med S-drev vertikalt genom bottnen. Men båten är tänkt för motoreffekter mellan 5,5 och 16 kW (7,5–22 hk).

Den kanske största fördelen med skrovprofilen är att den har visat sig vara mycket bränsleekonomisk. I ett jämförande test som utfördes i Sverige redan förra sommaren kom man till att den finländska båten hade mindre effektbehov per knop än fem andra i samma storleksordning som samtidigt prövades. Bränsleförbrukningen i jämförelsebåtarna var avsevärl större.

Christer Fagerström framhåller att man velat vända sig till dem som önskar sig någonting lite mer än bara den öppna bäten för hemmavikarna.

Det kan vara en familj på två vuxna och två barn, kanske tre om de är små. Men han tycker också att båten borde lämpa sig väl för äldre personer som med ens får lust alt se sig om i skärgården.

Konstruktörerna har en mängd lösningar till hands som båtentusiasten kan skaffa sig vid köpet eller installera senare, allt enligt kassa och behov.

För spritkök finns färdigt reserverat utrymme, ett nedvikbart skott kan fästas mellan kabin och sittbrunn, färskvattensystem kan installeras, kyllåda kopplas i, en kemisk toalett får plats o s v.

Och den är faktiskt inte begränsad till skärgården vid kusterna. Båten är så pass lätt — ca 800 kg — att den bekvämt kan flyttas med trailer till insjöarna.

Henrik Sonck N 31

Utgiven i Forum nr 1982-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."