Utgiven i Forum nr 2008-04

Ett universitet blir till

av Patrik Lindfors Forum 2008-04, sida 07, 24.04.2008

Taggar: Teman: universitet

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2088

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Ribban för det nya innovationsuniversitetet är högt ställd - med rätta. Slutresultatet kommer att ha stor betydelse för det inhemsk näringslivets framgång på sikt.

Ett universitet blir till

Debatten om hur man skapar en miljö som uppmuntrar till innovatio går het för tillfället. Storsatsningen inom det finländska högskoleväsendet, det nya innovationsuniversitetet, ska snart bli verklighet. I augusti 2009 förenas Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan. År 2020 ska innovationsuniversitetet vara ett av de ledande universiteten i hela världen.

Drygt tio år är en kort period för att ta en plats bland universitet som amerikanska Stanford och MIT. Särskilt som budgeten kommer att vara en bråkdel av de summor som de utländska toppuniversiteten har att röra sig med, trots en ökad finansiering från den privata sektorn.

Det realistiska alternativet är därför att koncentrera resurserna till vissa utvalda sektorer, och försöka lyfta dessa till världsnivå. De prioriteringarna kommer sannolikt att avspegla styrkeförhållandena inom den finländska industrin, vilket riskerar att begränsa det nytänkande som uppstår i utbytet mellan olika branscher.

Innovationsuniversitetet blir officiellt tvåspråkigt, men svenskan riskerar att få en undanskymd roll. Engelskan kommer att få en dominerande ställning, och därmed finns det en risk för att också finskan hamnar i kläm,

Svenskans ställning i det nya universitetet handlar inte bara om att erbjuda undervisning på svenska, utan också om att öppna dörrarna för det finlandssvenska i övrigt. Målsättningen är att anpassa universitetet till en internationell kultur - varför då inte börja med att lyfta fram den tvåspråkiga kultur som redan existerar i landet? Nyttan kan också vara konkret: det räcker med att granska den finländska industrihistorien för att märka att det finlandssvenska inslaget är starkt, också när det gäller innovatio ner. Samtidigt är det nyttigt att också ge de finskspråkiga studenterna möjligheten att studera på svenska i Finland.

Industrin har klara förväntningar på innovationsuniversitetet. Kombinationen av områden som teknik, ekonomi och formgivning väntas ge studenterna bättre möjligheter att överblicka näringslivet i sin helhet och kombinera kunnande från olika sektorer.

För att innovationsuniversitetet ska leva upp till sitt namn krävs det att de tre högskolorna låter bli att trassla in sigi prestige och försvar av sina egna revir. Det är ingen lätt uppgift då överlappande funktioner ska samordnas och resurserna fördelas. Ett stort ansvar kommer därför att ligga på styrelsen, som definierar strategin, och rektorn, som ska leda det praktiska arbetet. m

Tema i detta nummer: finan » Martin Estlander, vd för Estlander & Rönnlund, hör till banbrytarna inom hedgefondförvaltning, Läs intervjun på sidorna 24-27.

» Nationalekonomiprofessorn Tom Berglund konstaterar i sin artikel på sidorna 32-35 att omfördelningen av maktbalansen inom den globala ekonomin ger möjligheter också för småsparare att placera långsiktigt.

Pensionerna är en fråga som borde intressera alla, konstaterar Etlas vd Sixten Korkman i artikeln på sidorna 36-37.

Deninternationella betalindustrin är fortfarande oense om hur Sepa-reformen ska genomföras. Läs rapporten från branschens stormöte i Barcelona på sidorna 40-43.

» Underliga bisar är namnet på vår nya serie, som Sebastian Nyberg, upphovsman till klassiker som Haren Krishna och Psyko-pajken, tecknar exklusivt för Forum.

Forums redaktion deltog i april i ett seminarium för grävande journalistik i Göteborg. Vi tackar Svenska kulturfonden för ekonomiskt stöd för resan. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511

Postgiro: 800013-390532

Bank: Norde (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 55555, heidi.backasforum.A Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 11 007 exemplar (januari-december 2007)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 84 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2008

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 = === Medlemi Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2008-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."