Utgiven i Forum nr 1984-12

Evox har hemmamarknader också utomlands

av Christer Ekebom Forum 1984-12, sida 20-21, 22.08.1984

Taggar: Bolag: Oy Evox Ab Teman: export

NOR F RUN DENHA 12/84

Evox:

Av CHRISTER EKEEOM

Hemmamarknaden växer utomlands!

Oy Evox Ab, ett företag i Huhtamäki-koncernen, har kommit så långt inom den internationella handeln att företaget till och med kan betrakta USA som sin hemmamarknad — om man definierar hemmamarknader som områden där man har egna verksamhetspunkter eller fabriker. Och fabriker har Evox både i Mexiko och

Singapore.

Verkstaden vid Evox tillverkar bland annat behandlingsenheter under namnet Automec. Denna testlinje för Evox avstörningsfilter har tillverkats vid verkstaden.

EH Evox grundades år 1947 av en radioamatör i Virkby i Lojo kormmun. Huvudkontoret och företagets största fabriksenhet finns fortfarande i Virkby, trots att man numera bland annat har en fabrik i Suomussalmi och utomlands och sedan slutet av 70-talet hör till Huhtamäki-koncernen. Evox fick sin början av en hobby. Runar Öhman, företagets grundare, sysslade nämligen med amatörradio och den vägen kom han in på tillverkning av behövliga komponenter eftersom det under och strax efter kriget inte var särskilt lätt att få tag på sådant i vårt land.

Stora mikrofoner blev små kondensatorer

I början blev Evox kanske mest känt som tillverkare av bland annat mikrofoner. 2 gamla finska filmer ser man ibland dessa stora ”burkar” försedda med Evox-märket. Så småningom kom tillverkningen emeliertid in på betydligt mindre komponenter, nämligen kondensatorer, vilka fortfarande är Evox huvudprodukt. Evox tillverkar idag olika slag av plastfilmskondensatorer.

En kondensator är en mycket central komponent inom elektroniken och det är ganska svårt att tänka sig någon konstruktion som helt skulle sakna kondensatorer. Kondensatorer används främst i olika former av elektriska filter samt i resonanskretsar.

Kondensatortillverkningen i Finland är i dag uppdelad mellan fabrikerna i Virkby och Suomussalmi så att grundkomponenten, den metalliserade plastfilmen, tillverkas i Virkby, varefter den förs till Suomussalmi där lindningen av kondensatorern sker. De lindade ”råa” kondensatorerna kommer därefter tillbaka till fabriken i Virkby där de sedan färdigställs till fungerande komponenter och skickas till köparna,

Automatiserad tillverkning

Tillverkningen av kondensatorer är tämligen väl lämpat för automation. Det är ju frågan om tillverkning av mycket långa serier av en och samma produkt och också om kondensatorerna tillverkas med ett otal olika elektriska värden såsom olika kapacitans och olika spänningstålighet, så ser alla kondensatorer tämligen lika ut och variationerna i produktionen kan, åtminstone i teorin, behandlas relativt enkelt trots långt driven automation. Och automatisk tillverkning är precis vad Evox har satsat

Tapio Mansukoski, verkställande direktör för Evox.

på. I fabrikshallen står långa rader av maskiner och några få personer vandrar omkring och övervakar det hela. De olika robotarna är emellertid kanska känsliga för störningar. Komponenterna är små, ungefär som en fingertopp och mindre och maskinernas toleranser måste därför vara mycket snäva. En störning uppstår lätt om någon kondensator sedan inte exakt fyller måttet. De som övervakar maskinerna har därför ofta fullt upp med att avhjälpa störningar i maskinerna, vilket själfallet inte betyder att robotarna skulle fungera illa. Men redan en mycket liten procent ”vargar” bland de tillverkade komponenterna ger relativt ofta upphov till störningar då antalet tillverkade kondensatorer per år uppgår till hundratals miljoner!

Det ena ger det andra

Det här med automation har emellertid på ett naturligt sätt utvidgat Evox produktsortiment. En avdelning inom företaget kallas i dag Automec och den avdelningen sysslar med att tillverka automatiska behandlingslinjer för små komponenter. Det hela fick sin början av att man vid fabriken i Virkby började tillverka de maskiner man behövde för produktionen och efter Evox tillverkar plastfilmskondensatorer, vilkas användning hela tiden ökar på grund av deras goda egenskaper.

hand utveckklade man dessa maskiner och gjorde dem allt mer automatiska. Evox säljer i dag inte bara kondensatorer utan också maskiner för tillverkning av kondensatorer. Egen tillverkning av maskiner inleddes år 1960. Dessa maskiner går helt och hållet på export. Efterhand som denna del av företagets verklsamhet utvecklades, började man syssla med utveckling av automatiska maskiner för också andra slags komponenter än kondensatorer och i dag har Automec ett samarbete med den japanska roborttillverkaren Hirata.

Tillverkning utomlands

Evox har fabriker också i Mexiko och i Singapore samt en egen försäljningsorganisation i USA. Två fabriker i Finland. Man kan naturliogtvis fråga sig om det är rationellt att dela upp tillverkningen så som man gjort i Finland. Direktör Tapio Mansukoski säger emellertid att de transportkostnader denna uppdelning medför per enhet är så små att de saknar praktisk betydelse och då man nu en gång har två fabriksenheter som båda fungerar bra, så…

Exporten mycket viktig

Försäljningen tycks gå bra. Några större lager har mean inte; allt som fabriken förmår producera åker iväg till köparna efterkand. Exporten är mycket väsentlig för Evox eftersom Finland inte har en så stor elektronikindustri att den skulle förmå förbruka ens en betydande del av produktionen. Evox betraktar emellertid hela Norden som sin hemmamarknad och man sköter försäljning och leveranser till Norden direkt från Finland. Som hemmamarknad betraktar man också Mexiko och Singapore och till och med USA eftersom man numera har en egen försäljningsorganisation där.

Av den totala produktionen stannar cirka 30 94 i Norden, resten går på export. I antal betyder det att ungefär 160 miljoner kondensatorer varje år exporteras…

Beträffande = tillverkningsmaskinerna

Senaste år inledde Evox tillverkningen av avstörningsfilter för nätanslutna apparater.

RU nämner Mansukoski att man år 1983 sålde ett tusental, men att den delen av verksamheten varierar rätt mycket eftersom marknaden naturligtvis är relativt liten. Den verksamheten kommer förmodligen att få en ordentlig puff framåt i och med att Automec har etablerat sig på marknaden. En annan ny produktgrupp, som än så länge trampar i barnskorna vad gäller antalet tillverkade enheter, är nätavstörningsfilter, Det här är en framtidsprodukt eftersom olika elektroniska apparater såsom mikrodatorer och liknande hela tiden ökar i antal. Utvecklingen av ett eget avstörningsfilter är också det en naturlig följd av grundproduktionen: i dett dylikt filter ingår ju kondensatorer. På fabriken i Virkby, där tillverkningen sker, räknar man med en ökning på ungefär 30 procent per år under de närmaste åren. I år räknar man med att tillverka ungefär 100 000 enheter.

Exportpriset 1976

Ett bevis på att Evox har lyckats bra på exportmarknaderna är, förutom de redovisade siffrorna, också presidentens exportpris som företaget erhöll år 1976.

Produktutveckling är ett måste för de flesta företag idag. Evox är inget undantag, Ungefär 7 procent av omsättningen går åt till produktutveckling, berättar direktör Mansukoski och påpekar att det kan gå upp till två år att utveckla en ny kondensator.

Lönsamheten är naturligtvis ett relativt begrepp. Företaget klarar sig idag bra, men man anser att det nog finns rum för ytterligare förbättrad lönsamhet. För några år sedan stod det sämre till, men efterhand som elektronikindustrin ute i världen har ökat sin produktion, har också Evox ryckt upp sig, Det ingår givetvis i ledningens strategi i dag att i viss mån diversifiera verksamheten så att företaget inte ska vara så sårbart och ett led i detta är utvecklingen av avstörningsfiltret och Automec. Att man utvecklas visar också värdet av investeringarna vilket under år 1983 uppgick till nära tio miljoner mark. Faktureringen var under samma tid drygt 50 miljoner mark.

Evox fabrikshall i Virkby ser från landsvägen inte särskilt inponerande ut, men kommer man in på området, märker man snart att den relativt anspråkslösa fasaden döljer mycket mer än man först tror. Inne på området (som är företagets eget) finns två nya hallar som också inrymmer kontor och lagerutrymmen. Företaget har närmare 400 anställda i hemlandet av vilka större delen arbetar i Virkby. De utomlands-anställdas antal uppgår till nära 200. Någon alldeles liten och obetydlig industri är det således inte frågan om och inom sitt speciella område är Evox också internationellt sett betydande. O 21

Utgiven i Forum nr 1984-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."