Utgiven i Forum nr 1978-13

Får det vara en hemmadator?

Forum 1978-13, sida 09, 13.09.1978

Taggar: Teman: datorer

Får det vara en hemmadator?

Då Bell uppfann telefonen, ansågs det allmänt att den aldrig skulle få någon praktisk betydelse.

Comicos ”PET”, en dator för bl a hemmabruk (personal computer).

WP” Vem behöver en hemmadator? Var och en som har data att lagra och behandla som underlag för beslut och handlingar. Och var och en som är intresserad att sätta sig in i datorns princip och användningsmöjligheter, Redan idag är vi i hög grad beroende av datorfunktioner i vårt dagliga liv — inom produktionslivet, för statistik, inom handeln och på den sociala sektorn.

En hemmadator består i sin enklaste form av en mikroprocessor för de logiska funktionerna, ett minne, en interface-krets för kommunikationen via en monitor (familjens gamla svartvita tv duger bra) och ett tangentbord. De fås antingen som kompletta anläggningar eller som ”byggsatser”.

1 000 mk eller 10 000 mk?

Priset på de hemmadatorer som nu marknadsförs i vårt land varierar starkt. Kompletta anläggningar kostar ca 5 000—10 000 mk beroende på utrustningsgraden, ”byggsatserna” ca 1000—4 000 mk.

— Kvaliteten och den tekniska nivån står i ganska direkt proportion till priset, berättar DI Jussi Liesiö, avdelningschef vid Euroka Oy. — Liksom då det gäller färg-tv kommer priserna på dessa anläggningar att småningom vandra neråt — och relativt snabbt dessutom. Men det är värt att notera att datorer i princip redan nu kunde vara var mans egendom.

Euroka Oy tillverkar och marknadsför både ”byggsatser” och färdiga kompletta anläggningar, och vardera typerna kan byggas ut med tilläggsenheter för mera krävande funktioner i den takt plånboken klarar det…

Man bör inte stirra sig blind på termen mikrodator — det är fråga om

FORUM 13/78

Datorn ”elektronhjärnan” betraktas fortfarande so nånting som är genomsnittskonsumenten ganska fjärran. Trots att en av dess enklaste former, elektronräknaren börjar bli var mans egendom.

Men datorindustrin är optimistisk: inom några år kommer hemmadatorn att vara lika självklar som tv och anna brukselektronik.

Redan nu har minidatorer av typ ”personal computer” funnit sin väg till privata konsumenter, om än i anspråkslös skala. Främst till personer som har professionellt intress för saken.

fullvärdiga datorer uppbyggda kring en mikroprocessor.

— Det enklaste minnet har 2 000 bytes. Mikrodatorernas prestanda är ungefär i samma klass som jättedatorerna för ett tiotal år sedan, berättar DI Liesiö, — Datorernas tekniska och prismässiga utveckling skulle översatt till bilspråk betyda att konsumenterna idag skulle ha tillgång till kärndrivna superbilar för 100 mk.

Privatkonsumtion på kommand Även om huvudparten av de hemmadatorer som marknadsförs i Finland säljs till småföretag, bokföringsfirmor och föreningar, börjar en viss privatkonsumtion göra sig märkbar. Eurokas första serie på 50 anläggningar har förhandssålts nästan uteslutande till privata köpare. Vad gör man med en hemmadator — Den viktigaste konsumentgruppen är åtminstone tills vidare personer som har teknisk utbildning eller jobbar med elektronik, men också studeranden och skolelever har visat intresse, säger Jussi Liesiö. — I initialskedet har hemmadatorerna nog främst en undervisningsfunktion, och de köps av progressiva experimentglada personer, som inser vilken betydelse datortekniken har och kommer att få i framtiden på alla områden och alla nivåer. Men även

Eurokas ”Euroterm-6” är designad för relativt krävande funktioner — närmast för företagsbruk.

om nyfikenhet är främsta drivkraften, kan ju hemmadatorerna utnyttjas för privata bokförings- och budgeteringsuppgifter, avbetalningskalkyleringar, inköps- och lagerrutiner och i en mera avancerad form också för central styrning av olika hushållsfunktioner, bla energiförbrukning. Ett säreget tillämpningsområde är allehanda spel med tvrutan som spelbräde.

En del av hemmadatorerna importeras tills vidare. Inhemsk produktion har förutom Euroka bl a Oscom Oy. Importörer av hemmadatorer är bla Comico och Field Oy. I Sverige har Luxor kört igång en svensk produktion denna sommar.

OSCOM Oy:s hemmadator — teknisk design: ingenjör Osmo Kainulainen — levereras både som byggsats (2 100 mk) och färdigmontera (2 972 mk). Paketet omfattar komponenterna mitt på bilden — exklusive C-kasettspelaren och monitorn.

Utgiven i Forum nr 1978-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."