Utgiven i Forum nr 2014-09

Fattar chefen galoppen?

av Daniela Andersson Forum 2014-09, sida 24-25, 25.09.2014

En sd . [ v Att’styrafn or tedarska i JG

Lb t

Fattar chefen galoppen brister, sadla om. I likhet med människor är hästar känsliga och intelligenta djur, som till åtor grad kommunicerar ordlöst. Finnhästen Patori ansågs vara ett omöj ligt fall. För fem år sedan var den 16-åriga kusen på väg till slakt.

I Ägaren klarade inte av honom, inte heller de flesta andra ryttare. Han hade gåt åde travlopp och ridning men gick ilås a kända orsaker.

Patori hamnade hos Finlands mest kä da westernryttare Kari Vepsä, som föreslog en ritt åt Outi Impivaara. Den dagen blev hon och Patori oskiljaktiga. Hästen [numera tyvärr död, red.anm.] betecknades som extremt klok och känslig, det fanns få personer som han inie$ 7 godkände.

”Bessenwigse) let, fr

N coachningen ens börjat. Då hände det att jag var tvungen att byta till en annan häst för Patori godkände inte personen”; berättar Impivaara, vd för ledarskapskonsultbolaget Oicon Oy.

Din samverkan med hästen berättar effektivt och konkret hurdanledare du är, samt avslöjar dina styrkor och svagheter. Hästen lär dig att kommunicera och använda kroppsspråket, du blir modigare och förstår varför förtroende är så viktigt.

Intuitivt ledarskap. Du kan läsa alla ledarskapshandböcker i världen utan att bli en bra ledare. Under en coachning tillsammans med en häst kan insikterna komma direkt och intuitivt. Det kräver hundra procents närvaro. Hästen ger dig omedelbar feedback på dina handlingar, via grimskaftet [repet, red.anm.].

”Hästen läser dig omedelbart och är därför ett utomordentligt redskap för ledarskapsträning. Djuret pejlar på nolltid in vem av er som egentligen är flockledaren. Är det inte du så har du inte mycket att säga till om då 500 kilo häst bestämmer sig för att gå sin egen väg”, säger Outi Impivaara.

Med över 10 års erfarenhet av ledarskapscoachning och över 40 års erfarenhet av hästar ser hon ett klart och tydligt samband hos ledarskap, vare sig det gäller hästar eller människor.

Det är ofta icke-hästvana personer som kontaktar Impivaara för att utveckla sitt ledarskap. Hon ger också mentalträning och så kallad life coachning åt både ryttare och icke-ryttare.

Det hela började som sporadiska ledarskapscoachningar med hjälp av hästar hos bland annat Kari Vepsä och hästkiropraktorn Ismo Haapanen, då Impivaara ännu arbetade som ledarskapskonsult på Trainers’ House. Hon ville utveckla konceptet och beslöt att grunda eget för ett och ett halvt år sedan.

Kommunikationen brister. Problem inom de flesta organisationer har huvudsakligen att göra med kommunikation. Vet chefen vad hon eller han vill, leder man personalen dit, och hur? Speciellt den sista frågan är viktig.

”Kutymen idag är att kommunicera via e-post. Chefen eller ledningens sekreterare skriver ner några rader och så undrar man varför kommunikationen inte fungerar! Det handlar ju om så mycket mer, hur saken framförs, kroppsspråk… Inger chefen förtroende, får han eller hon sina medarbetare att arbeta mot samma mål?” säger Impivaara.

Samma principer gäller i arbetet med hästar, som är ännu känsligare än dina mänskliga medarbetare. Är du själv osäker, spän eller nervös så märker hästen det direkt, efersom ord och kroppsspråk inte överensstämmer. Djuret vet omedelbart om du är på dåligt humör. Aggressivitet och befallningar eder ingen vart.

Förtroende. ”Du måste skapa en kontakt med hästen. Lyckas du fånga hans uppmärksamhet, får du förtroende? Vad ska du göra för att hästen ska följa dig? Du måste prova själv för att kunna förstå. Det är underbart att se hur mänskor utvecklas under coachningen. Då hästen börjar gäspa har personen slappnat av. Då är allt frid och fröjd”, säger Outi. Coachningen sker i vanlig manege eller på ridplan. Kundens uppgift är att ta tagigrimsaftet och leda hästen runt i olika övningar. Det handlar inte om ridning, utan om konakt och arbete från marken.

För en person utan hästvana är det inte alls ika lätt som det låter. Du måste veta vad du vill - för om chefen tvekar, hur ska då medarbetarna veta ”Försöker du dra hästen med våld så spjärnar den omedelbart emot. Har du för löst grimskaft så tar han kommandot och märker han att du tappar koncentrationen så kan han ta tillfället i akt och springa iväg till mer intressanta grejer. Man märker själv mycket snabbt hur man använder sitt kroppsspråk”, förklarar Outi.

Känslomöte. Coachningen är ingalunda farlig. Du jobbar trots allt tillsammans med en skolad häst och en erfaren coach. Hästen hjälper dig att möta dina rädslor och bearbeta dem. Ett stort djur inger respekt. Någon kanske är rädd för hästar och under coachningen kan andra personliga rädslor komma upp till ytan. Även stora företagsledare drivs av fruktan, varav rädslan för att misslyckas är den absolut största.

”Jag har sett män, mäktiga företagsledare, börja gråta då de inte får hästen att lyda. Eller brista ut i hysteriskt skratt”, berättar Outi.

Det handlar om en terapeutisk effekt. Då manidentifierat sin rädsla eller sina svaghet er kan man börja bearbeta dem. Många gånger handlar det om att ledaren behöver någon att tala med om sina problem och rädslor. Ett slags personlig coachning, en sparringpartner.

Riktig förändring. Hästmetoden inom ledarskapscoachning är ny i Norden, men i USA och Tyskland är trenden etablerad. Monty Roberts, ”mannen som kan tala med hästar”, har ägnat hela sitt liv åt att lära ut sin metod ”Join up”, baserad på liknande synsätt på ledarskap och hästar.

HÄSTCOACHIN = Under en träningssession med häst jobbar du bland annat med att möta dina rädslor, kommunikation och kroppsspråk, förtroende, mod att göra saker annorlunda, positiv belöning, att godkänna dina fel.

= Under den individuella 1-3 timmar långa coachningen kommer aha-upplevelsen genom att du själv är ”hands on” Du identifierar dina styrkor och svagheter. Du bearbetar stress, ger dig själv rum och tid att tänka och att vara i nuet.

”I Finland ses ridningen ännu som en småflicksgren. Många företagschefer, speciellt män, säger att ”inte kan jag ju vara bland småflickor” då jag berättar om metoden”

Ibland har Outi till och med varit tvungen att lasta hästen i trailern och köra till ett ställe där det inte finns någon som kan se övningarna.

”Männen har varit så rädda att någon ska upptäcka att de inte är perfekta. Även de största företagsledarna vill bli godkända av sin omgivning”

Senior advisor Kari Heikkinen testade en ledarskapssessiontillsammans med OutiImpivaara och hästen Patori.

”Utmaningen är att metoden är praktisk och konkret. Jag tycker att vi kom naturligt igång med Patori, en verkligt speciell häst. Jag lärde mig att tala med honom på hans eget språk: Det var verkligen viktigt att vara mentalt närvarande. Det är otroligt hur snabbt hästen känner din sinnesstämning och läser av ditt kroppsspråk!”

Respekt. Heikkinen har över tjugo års erfarenhet av ledarskap och fungerar idag som konsult och mentor.

”Jag lät hästen ta den tid han behövde och styrde honom inte nämnvärt utan lät honom bestämma takten själv. Likadan är jag också i mitt ledarskap, jag låter mina medarbetare själv hitta lösningar i egen takt”

Heikkinen anser att det hårdnade ekonomiska klimatet har fört ledarskapet i en ensidigare riktning. Man koncentrerar sig på krisledarskap.

”Som ledare måste man vara intressera av och rent av älska mänskor. Man ska respektera och uppskatta sina medarbetare men också kunna kräva resultat. Exakt detta tränas med hästen”

Heikkinen tycker att alla chefer skulle må bra av träning med häst, inklusive börsbolagschefer och unga ledare.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92014

Utgiven i Forum nr 2014-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."