Utgiven i Forum nr 1993-05

Fiffighus såg dagens ljus

av Christian Schönberg Forum 1993-05, sida 10-11, 08.04.1993

Taggar: Teman: byggbranschen

Fiffighus såg dagens ljus

Enligt dataföretaget Siemens Nixdorf kan vi nu definitivt och med gott samvete införa begreppet ”älytalo” i landets byggvokabulär. En lämplig svenskspråkig benämning kan företaget inte servera, låt oss därför tala om intelligenta hus eller kanske ”fiffighus” i stället.

.

iemens Nixdorf (som f.ö. var ken erbjuder skriftlig elle muntlig information på landets andra officiella språk) verkade under en följd av år på fem olika adresser i huvudstadsregionen. Man tröttnade småningom på den splittrade verksamheten och beslöt till slut investera i gemensamma väggar för alla sina 500 medarbetare, i Mårtensdal. Nytänkande och visionella framtidsperspektiv har präglat planläggningen av det nya fiffighuset. SIFRA kom i ett tidigt skede in i bilden och införlivade bygget som forskningsobjekt under sina vingars beskydd. Tack vare SITRA har man kunnat utnyttja moderna rön från olika specialområden, där landets mest framstående sakkännare från alla delområden inom byggindustrin fått göra sina röster hörda.

Huvudvikten vid forskningsprojektet har legat på att skapa ett system som möjliggör maximalt utnyttjande av såväl intern som extern datatrafik såväl inom, som till och från huset. Den täta arbetsstationsmiljön med 300 enheter kombinerad med samordningen av olika datasystem har ställt kvalificerade krav på planerarna.

Sammanlagt 150 km ICCS- och 40 km optisk ljusfiberkabel har dragits mellan husets dubbla golvläggning. Ljusfibern är ett absolut krav för att kunna utnyttja FODI hastigheten (= 100 Mbit/s) i stamnätet. Kopplingslösningen gör det dessutom möjligt att dela husets ADB-nät i flera separata isolerade enheter, en viktigt detalj ur säkerhetssynvinkel, samtidigt som det också ger möjlighet att exempelvis erbjuda framtida hyresgäster egen trafik i samma stamnät.

Modultänkande ger flexibilite och trivsel genererar pengar

Begrepp som mångsidighet och funktionsduglighet samt höga krav på snabba inredningstekniska omändringsmöjligheter har gått som en röd tråd genom planeringen. Varje mellanvägg kan exempelvis med några handgrepp flyttas 1,2 meter i den ena eller andra riktningen. Arbetsstationernas omkopplingsmönster = följer samma princip. Det är tänkt att man vid behov skall kunna omdisponera 100 kvm arbetsutrymmen per dag. Knappt en vecka hade gått efter inflyttningen innan den första omdispositionen hade gjorts.

Omsorgen om personalens hälsa och trivsel har lockat fram ergonomiskt riktiga lösningsmodeller och utöver det har var och en möjlighet att reglera såväl temperatur som luftkonditionering enligt eget förgottfinnande

Dubbla golv ger gott om svängrum för kabeldragning och olika kopplingsalternativ.

i de rejält tilltagna arbetsrummena. En av de anställda i företaget uttryckte sig så här: ”Företagets policy är att vi redan på hemvägen, efter arbetsdagens slut, på nytt börjar längta tillbaka till jobbet”. Trivsel genererar som känt pengar.

En genomgående glastaksförsedd passage genom huskroppen ger möjlighet för dagsljuset att tränga in också i de arbetsutrymmen som inte är placerade runt komplexets yttervägar. Under den avlånga kupolen har man i bottenplanet samlat kund- och allmänna utrymmen som konferensrum, auditorium, infodisk samt = utställnings- och demonstrationsavdelningar.

Tio ändamålsenliga undervisningsutrymmen samsas i andra våningen med kök och personalmatsal medan personalens arbetsrum fördelas jämnt mellan våningarna tre och fyra. Den totala ytan uppgår till 21 486 kvm.

Arkitekterna Leena och Thomas Kleine har plockat fram en för nordiska ögon något avvikande grönaktig färgskala i den av glas och kakel dominerade byggkroppen.

Störst i Europa

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, som år 1990 uppstod genom fusionen av Nixdorf Computer AG och Siemens dataenhet, är för närvarande störst bland datorjättarna i Europa med en omsättning på drygt 13 mrd DEM år 1991/92. Moderbolaget Siemens AG innehar samma position i egenskap av största el- och elektronikföretag I branschen. Företagets årliga omsättning låg i fjol på 80 miljarder tyska mark, cirka 250 miljarder omräknat i våra mynt, varav 3/4 snurrar i Europa. Den icke föraktliga summan placerar koncernen, sett ur globalt perspektiv, bland de fyra-fem största i världen. Totalt sysselsätter Siemens över 400 000 arbetstagare, till störst del inom Europas gränser. Av dem arbetar nära 50 000 enbart med forsknings- och utvecklingsfrågor, som slukar cirka 11 procent av den totala omsättningen.

Den största och kanske viktigaste av koncernens enheter, Siemens Nixdorf, är specialiserad på data-, telefoni-, informations- och dataöverföringsteknik. Därutöver har Siemens AG specialiserat sig på halvledare och komponenter, trafik- och energiteknik, samt automation. I den medicinska sfären ingår röntgen- och magnetundersökningsteknik. Hemelektroniken finns också med på ett hörn i företagets produktsortiment.

Siemens satsar på östhandel

I Finland har Siemens redan hunnit verka i 140 år. Koncernens finländska gren omfattar förutom Nixdorf-enheten också Siemens Oy och Oy Osram Ab, samt GYD Rahoitus Oy som närmast erbjuder Siemenskunder finansierings- och leasingtjänster.

1200 personer, till största del ”tjänsternän”, får sin utkomst genom att jobba för Siemensföretagen i Finland. De fyra företagens sammanlagda omsättning uppgick i fjol till 1,2 miljarder FIM, där Nixdorf och teletekniken står för den absoluta merparten.

Det senaste decenniet har för Siemens del inneburit en klar frammarsch. Företaget räknar med att verksamheten inom de baltiska länderna, i synnerhet Estland tillsammans med St Petersburg-området, som numera införlivats i den finländska grenens ansvarsområde, skall ge skälig avkastning på sikt. Närmast rör det sig om telefoniteknik (Estland) samt samarbetsprojekt inom energi och miljö i vårt västra grannland… €

Utställnings- och demonstrationsavdelningen finns lätt åtkomlig i bottenplanet.

11

Utgiven i Forum nr 1993-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."