Utgiven i Forum nr 2008-01

Finland behöver fler superentreprenörer

av Patrik Lindfors Forum 2008-01, sida 07, 31.01.2008

Taggar: Bolag: MySQL Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2008

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Varje entreprenör som byggt upp ett företag och sålt det vidare har blivit en hel del klokare under resans gång.

Finland behöver fler superentreprenörer

Att som företagare ge sig ut iden stora världen i ett för tidigt skede kan bli e dyr historia. Inom vissa branscher är lockelsen stor att så snabbt som möjligt expandera internationellt. Det gäller speciellt teknologiföretag med produkter som kan anpassas för olika marknader,

Många teknologiföretag hamnar i en lönsamhetssvacka i det skedet när antalet anställda ökar till 30-70 personer. Den observationen bekräftas i en färsk rapport som programvaruindustrin i Finland låtit utföra om tillståndet i branschen för tillfället.

Att lönsamheten och produktiviteten minskar när företaget når en viss storlek kan bland annat bero på att grundarna det skedet måste ge bort en del av ansvaret, bilda en ledningsgrupp och utveckla administrationen. Den processen löper sällan smärtfritt.

När denna ‘dödsdal” sammanfaller med att bolaget försöker etablera sig internationellt ökar svårigheterna och riskerna avsevärt, En utlandsetablering slukar massvis av pengar, och förutsätter att företagets interna processer fungerar som de ska. Sannolikheten för att lyckas utomlands är betydligt större efter att företaget först löst sina problem på hemmaplan.

Tillgången på riskkapital är rätt bra för tillväxtföretag i dag. Detsamma gäller tillgången på kunskap för hur företag ska utvecklas. Kapital och erfarenhet behövs senast när ett företag försöker sig på en internationell etablering.

Den finländska riskkapitalbranschen har utvecklats enormt efter kraschen inom teknologisektorn efter millennieskiftet. Ett tecken på framstegen är att flera av riskkapitalfonderna lyckats sälja vidare de bo lag som de investerat i — ofta till höga priser. Det bästa exemplet är givetvis databasföretaget My SQL, som nyligen såldes till amerikanska Sun Microsystems. En av delägarna i My SQL var finländska riskkapitalfonden Holtron Ventures.

När en riskkapitalfond lyckas utveckla ett bolag och sälja det vidare betyder det att nya pengar strömmar in, Dessa pengar investeras ofta i nya bolag som befinner sig i det skedet när de behöver goda råd och kapital för att expandera.

Förutom att nytt kapital strömmar in ökar också erfarenheten bland både riskkapitalister och företagare, Varje entreprenör som byggt upp ett företag och sålt det vidare har blivit en hel del klokare under resans gång. Många väljer därför att grunda ett nytt företag, och sannolikheten att lyckas är betydligt större än vid det första försöket.

Förhoppningsvis återvänder några av de finländska företagarna som lyckats internationellt till Finland och grundar nya företag här, Dessa superentreprenörer har kapacitet att bygga upp företag som kan bli världs ledande, och som köper upp andra företag i stället för att bli själva bli uppköpta. m

En whistleblower avslöjar fusk

På senare år har det uppdagats en rad fall som tyder på att näringslivet i Finland kanske int är så rent som vi vill tro. I många västländer har whistleblowers spelat avgörande roller för att komma åt strukturellt mygel, inte minst när det gäller ekonomisk brottslighet. USA och Storbritannien hör till de länder som har speciella juridiska skyddsklausuler för whistleblowers, men i Finland anses den rådande lagstiftningen räcka. Trots att allt fler arbetsgivare börjat kräva lojalitetslöften av sina anställda. Se artikel på s. 36. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511

Postgiro: 800013-390532

Bank: Norde (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasQforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 84 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2008

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 = === Medlemi Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2008-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."