Utgiven i Forum nr 2014-11

Finland – Nordens svarta får

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-11, sida 29, 27.11.2014

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedback&forum.A

Finland = Nordens svarta får

HENRY CLAY ERICSSON Sänkt kreditbetyg för ”bananrepubli | AFFÄRSNÄTVERKET ken” Finland. Det ta inte oväntade beslut av Standard & Poor’s i oktober utlöste en massiv debatt på Forums affärsnätverk på Linkedin, och myntade begreppet ”Nordens svarta får”. I 43 inlägg enades man om att effekten är mera psykologisk än finansiell, då landets räntesats inte stigit nämnvärt. Några utredningar av Anders Borg behövs inte. Men vad skulle just du göra, om du var statsminister i tre månader? Här kommer 10 snärtiga åtgärdsförslag från våra debattörer.

  1. Skapa en kriskänsla, som tvingar folk att gräva fram sin sisu och kavla upp ärmarna. Våga ta tuffa beslut. Värva president Niinistö, be honom hålla ett begripligt TVtal till folket, med sedelbuntar på bordet i bästa Reagan-stil.

  2. Premiera protestantisk flit, slit och sparsamhet. Be folket frivilligt begränsa sina onödiga, bensinslukande årliga resor till Alperna och Södern. Hjälper inte det, så belägg dem med lyxskatt.

  3. Uppmana företag att sluta med utdelning av överstora bonusar och dividender, skärp kontrollen av överföringar till skatteparadis.

  4. Minska på överutbildningen av akademiker. Återinför terminsavgifter för högre utbildning. Dessa kan återbetalas då studenten nått en viss inkomst, enligt engelsk modell. Gör studiestödet behovsprövat.

  5. Inför ett lärlingssystem av tysk modell för att skapa instegsjobb för skoltrötta ungdomar. Stimulera småföretagande och hantverk av estnisk modell, fnys inte åt sockstickande.

  6. Gör det attraktivare att anställa och lättare att korrigera felrekryteringar, och ge arbetslösaen chans att ta emot halvtidsjobb utan att mista hela sin ersättning. Upplös fonden med arbetslöshetsförsäkringar, använd pengarna till stimulans nu när de behövs. Ge på tyskt efterkrigsmanér skattefrihet för extrainkomster utöver den normala arbetsveckan.

  7. Dra landets fackföreningar till bordet. De har blivit en barlast för samhället. Förmå dem att se vidare än till sina medlemmars hävdvunna rättigheter.

Få facket positivt inställt till branschens arbetslösa, snuttarbetare och småföretagare. Spräck särintressena. Ett blad ur Maggie Thatchers spelbok kunde komma väl till pass här.

  1. Downsiza byråkratin, begränsa miljö- och kulturnissarnas makt att sätta käppar i hju len för utvecklande av stadsbyggande och energiproduktion.

Låna in den svenska modellen för kundstyrning inom utbildning och vård, med privatiseringar där sådana behövs. Stoppa onödiga och korrumperade utnämningar inom stat och kommun.

  1. Utveckla tjänstesektorn enligt svensk modell, skapa starka varumärken. Backa upp musikexporten, både opera och populärmusik. Minska på trygghetssamhället, skapa ett kreativt samhälle.

  2. Satsa på modern infrastruktur, med höghastighetståg och superbredband över hela landet. Deltai utbyggnaden av naturresurserna kring Nordpolen. Gå medistora tekniska samarbetsprojekt, enligt den lyckade Airbus-modellen. Kommunikation är nyckeln till framsteg. Vår kommissionär Katainen bör öronmärka en del av sina 300 miljarder nypressade ECB-sedlar till dylikt. Åtgärderna ovan verkar passa välj vår nuvarande regerings åsiktsvärld. Nu behövs tuffa beslut. Det hjälper inte att trixa med barnbidrag eller att ”kratta i manegen” som Urpilainen. I annat fall kan folket börja sukta efter upplysta despoter, som på 1930-talet.

Slutsats. Den som genomför programmet ovan på tre månader, utnämns av Forums Linkedingrupp till den effektivaste statsministern i Finlands historia. Då blir det drag under galoscherna. Just do it, på stub(bj)inen!

P.S. Ett tips åt regeringen: en fullständig rapport med åtgärdsförslag kan beställas för 700 000 euro från www.forummag.fi m

Sammanställt i november 2014.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 112014

Utgiven i Forum nr 2014-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."