Finland skyndar långsamt med 4G

av Patrik Harald Forum 2011-11, sida 26-28, 24.11.2011

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 11 2011

Finland skyndar långsamt med

Före årsskiftet ska alla tre stora finländska teleoperatörer ha öppnat kommersiella 4Gnät. Men ny LTE-teknik används bara delvis när operatörerna bygger snabbare mobildataförbindelser. I många fall nöjer man sig med att uppgradera befintliga 3G-nät.

PATRIK HARALD TEXT X Grovt räknat vart tionde år har en viktig teknologipremiär ägt rum i mobilvärlden. Efter NMT kom GSM som blev 3G, och nu är nästa generation aktuell, populärt kallad 4G. För teleoperatörerna är teknologiskiften en balansgång. Att bli efter i utvecklingen är illa, men den som är för tidigt ute tvingas bära en oproportionerlig ekonomisk börda. Stora investeringar ska göras samtidigt som kundunderlaget fortfarande är minimalt.

För ungefär ett år sedan öppnade teleoperatören SONERA Finlands första kommersiella 4G-nät, som bygger på LTE-teknik, i Åbo. I dag har operatören 4G-nät också i centrum av Helsingfors och Uleåborg. På de här orterna fortsätter man att bygga ut. För Helsingfors delär nästa etapp att täcka området inom Ring I.

Konkurrenterna ELISA och DNA har bägge provkört 4G-pilotnät en tid och har med delat att man före årsskiftet kommer att ta ibruk kommersiella 4G-nät på olika orter i landet.

Sonera har inte meddelat på vilka orter man eventuellt går vidare, men ser man till befolkningsunderlaget ligger Tammerfors nära tillhands. Enligt MAREK HINTZE, Soneradirektör med ansvar för mobiltjänster, är 4G nämligen ett utpräglat tätortsnät, och operatörens mål är inte ens att täcka hela landet.

NÄSTA GENERATIONS MOBILTELEFON = 4Gärett samlingsnamn på mobilteknologi som följer efter 3G. Den vanligaste standarden är LTE (Long Term Evolution). De trestorateleoperatörerna som verkar i Finland, Elisa, Sonera och Dna, har valt att bygga sina 4G-nät med LITE-teknik.

s |Finland har Finnetoperatören Datame också öppnat 4G-nät som bygger på Wimax-teknik.

= Denteoretiska topphastigheten i ett LTE-nät är cirka 100 megabit per sekund. Men i praktiken är topphastigheten betydligt lägre. Enligt Marek Hintze på Sonera är snitthastigheten i operatörens nät i Helsingfors i dag mellan 40 och 70 Mbit/sek.

= Elisa meddelade iförra veckan att man före årsskiftet kommer att ha AG-nät på 100 orter ilandet. Men operatören marknadsför inte enbart LTE-nät som 4G, utan också nät som byggger på UMTS Dual Carrier-teknik. Där är den teoretiska maximihastighet 42 Mbit/ sekund, men i praktiken klart lägre.

” Är befolkningsunderlaget för litet saknas de ekonomiska premisserna för 4G. Näten är så pass dyra att bygga och underhålla. Å andra sidan gör vi också sådant som inte lönar sig, det kan finnas andra hänsyn att ta. Inte heller 3G-nätet är lönsamt över allt”

Sverige först i världen, Soneras svenska systeroperatör Telia var först i världen när man 2009 öppnade sina 4G-nät i Stockholm och

Oslo. Senare har konkurrenterna Telenor och Tele? följt efter. Tidigare i höstas meddelade Telia att bolaget nu erbjuder 4G på 153 orter i Sverige och att målet före årsskiftet är 231 orter.

Idet perspektivet ligger Finland efter. Men på den här sidan Östersjön ser operatörerna ingen orsak att stressa.

  • Jag tror att tidpunkten är optimal just nu. Det är först nu apparatutbudet börja växa. Det hade varit helt onödigt att köra igång 4G tidigare när utbudet var så begränsat, priserna höga och tekniken inte fullt utvecklad, säger PEKKA VÄISÄNEN på operatören DNA.

Soneras Marek Hintze säger att man bygger för framtiden. Han beskriver dagens situation så att alla parter lite avvaktar och väntar på vem som ska ta nästa steg.

”Vivillinte vara ute för tidigt ute och måla

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 201 ”Det är först nu apparatutbudet börjar växa. Det hade varit helt onödigt att köra igång 4G tidigare när utbudet var så begränsat, priserna höga och tekniken inte fullt utvecklad”

PEKKA VÄISÄNEN, DN inossietthörninnan viser vartåt utvecklingen är på väg till exempel när det gäller apparater. I stället försöker vi hålla oss redo och snabbt gå in när det klarnar vad som börjar gälla. Vi vill inte upprepa felsatsningar som gjordes i samband med 3G-introduktionen”; säger Hintze.

Han säger att kundbehovet ska styra processen, även om också operatören kan ha sina idéer om vad kundbehovet kommer att vara.

”Förstås måste vi ha framåtanda. Ibland lanserar vi saker som folk ännu inte är färdiga att omfatta, men när de upptäcker dem så börjar det hända”, säger Hintze.

Jämfört med den tidiga 4G-hårdvaran är ett stort framsteg i dag att det finns modem som klarar både 3G och 4G, och som beroende på täckningen automatiskt byter mellan näten praktiskt taget utan att användaren märker det. De tidiga 4G-modemen var inte multikomplatiba och i värsta fall måste användaren starta om datorn vid flytt mellan ett 3G- och ett 4G-nät.

Den 4G-hårdvara som finns i dag är i huvudsak så kallade donglar, modem som kopplas till datorns USB-port. För nästa år har fleratillverkare utlovat både mobiler och pekdatorer med 4G-stöd.

Mer fart också i 3G. Trots att de finländska operatörerna nu öppnar sina 4G-nät slår man inte på trumman lika hårt som svenska Telia när de öppnade sitt nät. På DNA och Elisa säger man att målet rent allmänt är att bygga ut snabba mobilnät, och att det sker dels genom att uppgradera befintliga 3G-nät och dels genom att bygga nya LTE-nät. ”Vårt målär att det inom 2-3 år ska finnas snabba mobildataförbindelser på alla orter ilandet där man i dag kan tala i mobiltelefon. Den satsningen genomför vi med två sorters teknik, dels LTE (4G) och dels uppgradering av befintliga 3G-nät med puAr

MOBILDATAÖVERFÖRING I FINLAN 20.000 Terabi 28 000 26 000 2 000 22 000 20000 fi 18 000 16 000 14 000 12 000 E 120 000 I 8000 6 000 4000 200 julicdecember —— januari-juli 2008 200 parallellt, de olika tekniktyperna kompletterar varandra”, säger HENRI KORPI på Elisa.

Med dual carrier-teknologi kan man ”boosta upp” ett 3G-nät och i teorin komma upp till en dataöverföringshastighet på 42 megabit per sekund. Men som vanligt när det gäller radioteknik är hastigheten i praktiken oftast betydligt lägre beroende på antalet användare i nätet. Hur som helst kan man enligt Korpii ett dual carrier-nät räkna med åtminstone en fördubblad hastighet jämfört medi ett vanligt 3G-nät.

Även om 3G-hastigheten ökar är tekniken fortfarande iunderläge gentemot LTE när det gäller latensen, det vill säga svarstiden. Det är den fördröjning som äger rum i nätet mellan att en signal getts från den ena parten tills den får effekt hos motparten. Vid vanligt nätsurfande är 3G-nätets längre svarstid knappast något större problem, men vid realtidstjänster som online-spel och videosamtal blir fördröjningen mer problematisk. I LTE-nätet är fördröjningen klart mindre, medan den i fiber är helt i en klass för sig.

Spelare är allså en användarkategori som väntas glädja sig över 4G. Ett annan grupp är till

CARRIER-teknologi. De här görs Marek Hintze, Telia-Sonera. exempel fotografer som snabbt

Källa: Kommunikationsverke juliszdecembe januari-juli julisdecember — januari-jul 2010 201 behöver skicka över tunga bildfiler från fotograferingsplatsen. Men framför allt väntas användningen av videostreaming och bildtelefoni gynnas av den nya generationens mobilnät.

Väntar på nytt frekvensområde. När de 4Gnät som nu byggs börjar generera vinst vill Elisas Henri Korpi inte spekulera om. Han säger att bolaget har gjort sina kalkyler och räknar medatt suget efter snabba mobildataöverföringar växer i flera år ännu. ”Lönsamheten beror i hög grad på hur konkurrenssituationen utvecklas och med vilken teknik vi lyckas bygga näten”, säger Korpi. Här spelar tillgången till 800-megahertzbandet en viktig roll. I dag bygger de finländska operatörerna 4G-nät på 1800 och 2600 MHz-banden, men 800 MHz-området vore mer kostnadseffektivt eftersom räckvidden där är längre vilket kräver färre basstationer. IRyssland har 800 MHz-området använts för luftfartsnavigering, och grannländernas myndigheter har i flera år förhandlat om hur frekvenserna ska kunna överlåtas för mobiltrafik. Nu ser enlösning ut att vara nära sedan man i augusti kom överens i frågan. Exakt när 800 MHz-området upplåts för kommersiell mobildatatrafik är dock fortfarande oklart.

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."