Finländarna konsumerar allt mer i Estland

23.04.2012

Finländarna satte i fjol sprätt på 462 miljoner euro i Estland, en ökning med 19 procent på ett år. Det här oroar företag inom handeln.

Enligt en enkät från Förbundet för finsk handel är den lägre prisnivån en väsentlig orsak till att finländare besöker Estland.

“Finländarna har under det gångna året blivit klart mera prismedvetna, vilket ökat intresset att resa till Estland. Och ivern ser inte ut att avta, snarare tvärtom”, säger Jaana Kurjenoja, chefsekonom på Förbundet för finsk handel.

I en motsvarande enkät som Förbundet för finsk handel gjorde i fjol uppgav 52 procent av de svarande att de under året sannolikt eller säkert reser till Estland. I år är siffran 64 procent.

Var tredje uppger att de kommer att öka sin alkoholimport från Estland om priserna stiger i Finland. Året innan var motsvarande siffra 19 procent. Det är i huvudsak män och ungdomar som uppger sig öka sin alkoholimport.

Enligt förbundet har det nu uppstått en situation som de finländska företagen fruktat: att finländarna förlägger allt mer av sin konsumtion av vardagsservice till grannlandet. Förutom livsmedelsinköp gäller det till exempel hårklippning och apoteksbesök.

“Estlandsbesöken har blivit en del av vardagslivet. I grannlandet köper man varor och tjänster som man lika bra hade fått i sin närbutik eller hos sin frisör. När resorna är snabba och enkla är det nästan lika lätt att göra veckoslutsshoppingen i Tallinn som att köra till det egna köpcentret. Det här syns särskilt i nylänningarnas köpbeteende, säger Kurjenoja.

Estland införde euro 1.1.2011.  Då fick Finland för första gången ett grannland med gemensam valuta.

Det var Innolink Research som i mars gjorde enkäten för Förbundet för finsk handel. Drygt 2500 personer svarade.

Patrik Harald

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."