Finlands unga ekonomi har medelålderskrämpor

Forum 1977-08, sida 19, 04.05.1977

Taggar: Personer: Edmund Stillman Teman: ekonomi

Edmund Stillman:

Finlands unga ekonomi har medelålderskrämpor

Finland har förlorat en procent av sin bruttonationalprodukt per år på grund av den offentliga sektorns storlek, säger Edmund Stillman, amerikansk internationell ekonomisk expert och chef för Hudson Research Europe Ltd i Paris.

my» — Finland är som en ung man med en medelålders mans krämpor, säger Stillman till Forum. Ni har bekymmer som vanligen brukar förekomma bara i betydligt äldre ekonomier.

Han ser inte den offentliga sektorns tillväxt som ett politiskt, utan som ett kliniskt fenomen.

  • Då finns det väl också mediciner, undrade Forum.

Javisst, sade Stillman. Dämpa ned farten. Skapa ny tillväxt. Bevilja den offentliga sektorn ett moratorium för fem år — till början av 80-talet. Ni behöver en andningspaus.

Det finns ett allvarligt samband mellan den offentliga sektorns storlek och tillväxthastighet och ett lands långsamma tillväxt. En överstor offentlig sektor leder till högre arbetslöshet, till större inflation och i det långa loppet till en försämrad betalningsbalans.

Vad är det i första hand som blir lidande av den offentliga sektorns tillväxt? Jo, säger Stillman, det är företagens investeringar. Därmed sjunker deras konkurrensförmåga, och exporten minskar. Här ligger den första impulsen till att den offentliga sektorn breder ut sig.

Det finns å andra sidan mycket som talar för att den offentliga sektorn ska växa, säger Stillman, som absolut inte ville karakterisera sig som ”högerorienterad”. Det är viljan, den politiska viljan, att öka det allmänna välståndet genom utjämning av välståndet på olika sätt. — Men i ett avseende är jag konservativ, sade han. Man måste först skapa välstånd, innan man kan utjämna det.

Visst kan den offentliga sektorn vara stor, säger Stillman. Se på Förbunds FORUM 8/7 republiken Tyskland. Men där har man en relativt god tillväxt som backar upp den.

Det första tecknet till att något håller på att gå på tok är att affärslivet börjar oroa sig för investeringarna. Det blir ett tryck på resurserna. I Norge har man kunnat minska trycket tack vare oljan. I de övriga nordiska länderna har det inte gått lika bra.

— Det andra tecknet är att man gör överoptimistiska prognoser, som bygger på ett orealistiskt tillväxttänkande.

Det är klart att det är lättare att växa än att inskränka. Det ligger i byråkratins natur. Redan Mark Twain sade att det närmaste man kan komma begreppet odödlighet är begreppet byråkrati, konstaterar Stillman.

Den offentliga sektorns tillväxt ökar alltså inflationstakten.

Varför?

Stillman — Den offentliga sektorn får lättare lån.

— Den offentliga sektorn suger åt sig vinsterna, och skär därigenom ne investeringsmöjligheterna för näringslivet. - Inga investeringar — ingen pro duktivitetsökning. Medan lönekraven fortsätter att stiga, och vi får en löneinflation.

Och skatterna? De, som håller den offentliga sektorn i gång.

—- Flera länder har löst behovet av ökade skatteintäkter genom att öka företagsbeskattningen. Löntagarna har bättre kunnat hålla på sin förtjänst än företagen. Det beror på att de är röstberättigade i val, i motsats till företagen, anser Stillman. Director Edmund Stillman föreläste Finland vid ett av EVA anordnat seminarium. O 19

Utgiven i Forum nr 1977-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."