Utgiven i Forum nr 2021-10

Finlands visitkort

av Sören Jonsson Forum 2021-10, sida 14-15, 16.12.2021

Finlands visitkort

Nora Immonen, kommersiell direktör på Finavia, försöker locka nya, fräscha finländska varumärken till Helsingfors-Vanda flygplats. Men det är inte lätt. “Vi kan inte välja våra hyresgäster” säger hon.

SÖREN JONSSON TEX x Från sitt arbetsrum kan Nora Immonen blicka ut över terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats. Hon ser glada barnfamiljer, ivriga turister och världsvana affärsresenärer ta sig genom säkerhetsportarna. Men under coronapandemin var det en deprimerande syn att blicka ut genom fönstret.

”Pandemin var otroligt jobbig. Det var ett steg framåt, två steg tillbaka.”

Hela flygbranschen hade hoppats på att tillväxten skulle ta fart vid påsken, men så blev det inte. I stället bar oktober och november med sig en komettillväxt i passagerartrafiken. Vad den nya omikronvarianten kommer att innebära för flygindustrin är ännu för tidigt att sia om.

Den första december öppnade den nybyggda terminal 2. Som nästa steg ska Schengenområdet renoveras. När allt är klart 2023 kommer det finnas ett brett urval restauranger, kaféer och affärer utanför fönstret i Immonens arbetsrum. Något som passar henne perfekt. Hon är direktör på Finavia och ansvarar för kommersiell affärsverksamhet på Helsingfors-Vanda flygplats, det som på fackspråk kallas för non-aviation business.

”Vi har mist endast en av våra cirka 60 företagskunder under coronapandemin. Det tycker jag är ett gott betyg. Det visar hur mycket vi har hjälpt våra kunder under de svåra tiderna.”

Hyresavtalen på Finavia skiljer sig markant från hur köpcenter hyr ut sina affärslokaler. Finavia får i de flesta fall en procentuell provision baserad på försäljningen, det är den här provisionen som utgör en stor del av Finavias intäkter.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 202 Ärdet därför smörgåsarna kostar så mycket på flygplatsen? ”Finavia bestämmer inte priset. Flygplatsföretagen har fullt ansvar för sin egen prissättning och affärsverksamhet. Det är utbud och efterfrågan som gäller också på flygplatsen.” Verksamhetsmiljön på flygplatsen är komplex och har sina unika krav. Säkerheten påverkar affärsverksamheten på flera olika sätt. Flygplatsen har strikta säkerhetskrav för produktlogistiken och personalen. Också affärsutrymmen har egna säkerhetskrav, man kan till exempelinte ha en ugn var som helst på grund av brandrisken. Det betyder att ett kafé inte kan grädda sina bullar där kunderna är, utan måste få dem levererade från ett annat ställe.

Koncentrerad affärsverksamhet. Det är i Finavias intresse att kommersen går het på flygplatsen. Men det är egentligen först på senare tid som affärsverksamheten lagts i fokus. Väldigt få flygplatser är byggda för att stödja kommersen. Immonen menar bland annat att det inte är optimalt att ha en avlång flygplats med långa avstånd. Immonens drömflygplats ser ut ungefär som coronaviruset: en rund flygplats med korridorer som sticker ut från huvudbyggnaden likt antenner där portarna till flygplanen finns. I centrum skulle man få en överblick över hela flygplatsen och där skulle affärsverksamheten vara koncentrerad.

”Vi gör det bästa av situationen genom att bygga olika mikroklimat i den avlånga terminalen, utan att du som passagerare för den delen behöver gå långa sträckor för att hitta det du behöver. Det betyder att vi har kaféer utspridda på flera ställen.”

NÖOSSNOMNN440S

Kundströmmarna är planerade i detalj. Finavia analyserar kundbeteende och placerar affärsverksamhet som svarar på resenärernas behov.

”Vi jobbar tillsammans med flygplatsföretagen för att få till de bästa tänkbara affärsmöjligheterna för dem. Det är ett partnerskap -vi är en aktiv hyresvärd.”

Detär heller ingen slump att non-Schengenområdet är belamrat med lyxiga märken och premiumprodukter. Det är här de asiatiska resenärerna mellanlandar när de ska vidare till Europa.

”Alla vet att kinesiska kunder är rysligt bra kunder i Europa. De har en tendens och ett intresse att spendera. Därför satsat vi definitivt också på det.”

Utbyggnaden av non-Schengen-området blev klar 2019. Efter att terminal 2 öppnas

IB På ett sätt kom coronapandemin riktigt lägligt med tanke på renoveringen av flygplatsen. Byggarbetet har orsakat rätt små störningar för passagerartrafiken, säger Nora Immonen.

kommer nästa delmål att vara att rusta upp Schengenområdet.

”Vår vision är att det ska vara både lokalt och globalt och kanske mer hemtrevligt. Hygge är danskt, men något i den stilen försöker vi uppnå.”

Nya intressanta företag söks. Immonen vill gärna se att nya, uppstickande företag syns på Schengenområdet.

”Marimekko, Iittala, Luhta, Mumin och de stora aktörerna finns redan representerade på flygplatsen. Nu hoppas vi kunna ta nästa skikt till flygplatsen”, säger hon och börjar lista vilka aktörer hon avser: Balmuir, Uhana, Hålo, Lovia, Vimma, Papu och så vidare.

”Min vision är att Helsingfors-Vanda ska bli ett skyltfönster för finsk design och know how. Det ska bli ett sätt för mindre företag att nå internationella kunder samtidigt som vi visar upp vilka intressanta företag som finns i Finland. Jag ser Helsingfors-Vanda flygplats som Finlands visitkort.”

Det är ändå inte så enkelt som att välja och vraka bland företagen. Immonen har sin bakgrundi köpcentersvärlden och ser stora skillnader mellan flygplatser och köpcenter. Hon har jobbat med affärsutveckling på köpcentret Kämp Galleria i Helsingfors och senare på fastighetsbolaget Citycon som äger flera köpcentrum i Norden och Baltikum.

”När jag jobbade med köpcenter kunde jag ringa direkt till de aktörer som jag ville ha till köpcentret och därefter förhandla om priset. Flygplatsen fungerar enligt omvänd logik.”

Flygplatser lyder under EU:s upphandlings lag. Det innebär att alla affärslokaler går igenom en upphandlingsprocess, vilket gör det svårare för flygplatser att själva styra sitt koncept.

”Processen är rätt så krävande och komplicerad, vilket kan avskräcka mindre uppkomlingar. Viledigförklarar utrymmen och vilken typ av aktivitet vi vill ha där, det vill säga om det ska vara en restaurang, ett kafé eller någon slags affär.”

Mindre företag skulle kunna bli bättre på offentlig upphandling. Immonen tycker inte att lagen om offentlig upphandling lämpar sig så väl för flygplatsens kommersiella verksamhet.

”Det är till och med så att vi inte får använda vår egen erfarenhet i upphandlingsskedet. Det betyder att även om vi skulle ha ett anbud av en uppskattad aktör, så kan vi inte välja den aktören om inte anbudet är det bästa av alla.”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."