Utgiven i Forum nr 1973-11

Finnair stormsäljer ”rysk resa”

Forum 1973-11, sida 30, 20.06.1973

oy firömberg Ab

RESULTATRÄKNING 1. 1—31. 12. 1972

Kostnader Ordinära kostnader

Löner 117.24B.435,19 Hyror .. 947.320,60 Ränteutgifter prrårnör a 8.643.262,56 É Skatter .’.. - — I.525.805,85 — ur fond . « —1.600:000,— f — periodisering 407.227,80 1.428.528,05 ; Avskrivningar …. > 1.507227,— b Övriga ordinära kostnader . 14.390.154,23 160.164.927,6 2.812.003,53

Räkenskapsårets vinst mk 162.976.931,16

Intäkter

Ordinära intäkter Intäkter av rörelsen Övriga ordinära intäkter ..

154.512.401,10 5.831.029,09 2.,633.500,9 162.976.931,18

Omsättning mk 341.010.767,70

BALANSRÄKNING 31, 12. 1972

Aktiva > Finansieringstillgångar Penningar och banktillgodohävanden .. 1.448.223,82 Växelfordringar … G72.264,45 l Kontofordringar . 32,295.688,72 | Leveranskrediter « — 69,932.465,27 r Övriga fordringar … ia 8.600.505,42 112.949.148,68 Omsättningstillgångar Hel- och halvfabrikat on — B2.969.493,— Övriga varor .. 28.650.098,— = 81.659,589,— Anpläggningstillgångar Tomter Ansk. före 1978 ..ssssossserr sa bäres 4.137,024,— Byggnader Ansk. före 1972 … knin; I 61.478.260,— ; Maskiner o, verktyg Ansk. före 1972 … 20.441.578,— Vt Ökning ……. 26.563.909,— t Minskning «> 133.710— i Avskrivning … . 12.388.195,— =34.483.522,— ; Inventarier Is Ansk, före 1972 … 2.108.063,— Ökning « -1.941.885,— [ Avskrivning . 1.070.428— 2.979 569.081,— 1.098.296,— + 15.400, — . 436.855, — 1.216.022,— Värdepapper Ansk,. före 1972 … 13.183.096,— Ökning 4.958.808,— Minskning 87.000,— = 18.054.702,— 122,349.150,— Nyanlägghingar under uppförande o. anläggningsförskott . 8.098.525,66 130.447.678;66 Resultatregleringsposter : 6.266.090,3 68

Passiva Främmande kapital Korttristigt

Checkräkning Växelskulder . Kontoskulder . Kontraherade fö Längfristigt Lån för leveranskredit .. Egna pensionsstiftelser . Övriga lån .. Resultatregleringsposter Reserveringar Exportreservering Eget kapital Aktiekapital .. Fon 3,385,468,5 79.848.361,51 182.742 ,122,1 81.464.775,58 29.393.159,21 248.920.527,9 13.735.243,52 704.000, 116.178.405,78

Vinst Vinst från föreg, år Räkenskapsårets vin 6.462,735,24 — 67.962.735,2 . Finnair stormsälje ”rysk resa e I den hårda konkurrensen om atlantpassagerarna har - Finnair skjutit sig in på en charterresa till Leningrad och Moskva, som har visat sig vara en verklig succestripp. Boston-resebyrån International Weekends kapacitet båg= nar intill bristningsgränsen under det enorma publikintresset. :

Under hela september, oktober och november denna höst avgår varje dag ett fullsatt Finnairplan med rysslands resenärer, Resan inbegriper mellanlandning, övernattning och sightseeing i Helsingfors, fortsättning med buss till Leningrad och därifrån med Aeroflot-flyg till Moskva.

Priset är mycket lågt. 279 dollar för resor, hotell, sightseeing, halvpension och teaterbiljetter. Finnairs lägsta normala turreturpris över Atlanten är 368 dollar.

”Man har helt enkelt inte råd att stanna hemma”, säger en Boston-resenär.

Forum 11/1973

Utgiven i Forum nr 1973-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."