Utgiven i Forum nr 2020-10

Finsk whisky visar sin styrka

av Patrik Harald Forum 2020-10, sida 08-11, 17.11.2020

Taggar: Teman: whisky

GAMLA TRADITIONER. I den här 160 år gamla källaren med väggar av natursten mognar 100 000 liter whisky i ektunnor. Byggnaden var ursprungligen Sörnäs bryggeris öllager, berättar Helsinki Distilling Companys Kai Kilpinen.

Finsk wh

PATRIK HARALD TEXT, NIKLAS TALLQVIST FOTO

Alkoholskatten är hög och reklamförbude lönsam affärsverksamhet i nyetablerade destillatörer.

irriterar. Ändå kan whiskytillverkning bli en

Finland, säge “Allt fler konsumenter är redo att betala extra för en premium-whisky som skiljer sig

Distilling Company.

HEN Arränsnacasner Forum NR 10202 ur mängden” säger Kai Kilpinen på Helsinki

X Den finländska whiskyns 1900-talshistoria är inte mycket att skåla för. Äldre läsare minns kanske Alko Whisky och Viski-88 (senare Double Eight) - drycker som på 1980-talet förvisso gick hem hos folket, men som fick konnässörerna att rygga tillbaka. Några exportframgångar blev de inte heller. Det finländska EU-inträdet 1995 innebar en ny era för alkoholtillverkningen och öppnade dörrarna för nya, privata aktörer. Från millennieskiftet och framåt har en dryg handfull små, ambitiösa hantverksdestillerier uppstått i Finland, vars produkter inte har mycket gemensamt med Alkos volymtillverk isky visar sin styrk ning under det förra seklet. I dag stå finländsk whisky för kvalitet och får utmärkelser i internationella tävlingar.

Den nya whiskyvågens pionjär hittar vii Björneborg, där bryggeripuben Beer Hunter”s gjorde sin första single malt 2001 - dock enbart till försäljning i den egna restaurangen. Förstmedtillverkningistörre skala var Lahtisföretaget Teerenpeli, som tillverkat single malt sedan 2002. I en bransch där ålder och mognad är a ocho, ger den tidiga starten Teerenpeli ett klart försprång - företaget har redan ifem år kunnat erbjuda en whisky som är tio år gammal eller äldre.

INHEMSK RÅVARA. Malt från Lahtisföretaget Viking Malt.

Enligt vd Samuli Korhonen är whiskytillverkning inte något som är förbehållet skottar, irländare och amerikaner. Flera nya länder har de senaste decennierna etablerat sig som pålitliga whiskyproducenter.

”Finland har alla förutsättningar att göra högklassig whisky för världsmarknaden. Här finns kunnande och råvaror av hög kvalitet”; säger Korhonen.

Teerenpeli startade med ölbryggning några år innan whiskytillverkningen körde i gång. Enligt Korhonen finns en viss synergi mellan verksamheterna eftersom samma utrustning kan användas vid mäskningen, det

MÄSKNING. Malt töms i jäskärlet och blandas med varmt vatten.

villsägaistartskedet när den krossade malten blandas med varmt vatten för att få enzymer att omvandla stärkelsen till jäsbart socker.

Först i stan sedan 1919. Teerenpeli har för närvarande det största utbudet av färdig finländsk whisky, men hos flera yngre efterföljare håller whiskyn på att mogna i sina tunnor, samtidigt som nya tillverkare står istartgroparna.

Sedan 2014 har Helsinki Distilling Company tillverkat gin och rågwhisky på det gamla slakteriområdet intill Fiskehamnen i Hel singfors. Destilleriet är det första i huvud AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2020 EN

EB staden efter att förbudslagen satte stop för sprittillverkning 1919. Helsinki Distilling Companys första produkt var gin som nu funnits några år på marknaden.

Härom året kom Helsingforsdestilleriets första rågwhisky till försäljning. Att företaget valde att satsa på rågwhisky var ett beslut som mognade fram under flera år. Grundarna ai Kilpinen och Mikko Mykkänen hade läst att Finland exporterar råg till USA för tillverning av whisky, som i sin tur importeras till Finland.

”Det lät galet och vi tänkte att någon borde tillverka rågwhisky här i Finland i stället. Så småningom gjorde vi det själva”, säger Kilpinen.

Helsingforsdestilleriet har just nu ungefär 100 000 liter whisky som mognar i källaren. huvudsak används 200 liters begagnade bourbon-fat som det finns gott om, eftersom amerikansk lag föreskriver att bourbon alltid måste lagras i nya tunnor.

Helsinki Distilling Company lagrar rågwhiskyn i fyra-fem år. Jämfört med traditionell single malt gjord på korn mognar rågwhisky snabbare under de första lagringsåren. Också rågwhiskyn förbättras fortsättningsvis vid längre lagring, men skillnaden är inte så tydlig som hos single malt.

”Här måste man också ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna och försöka hitta en balans”, säger Kilpinen.

Omstart i skärgården. Ett företag som just nu står i startgroparna för whiskytillverkning är Nagu Distillery i Åbolands skärgård. En ny whiskypanna är installerad och förhoppningen är att produktionen kommer i gång ännu iår.

”Just nu undersöker vi olika alternativ för tunnor. Planen är att ha amerikanska tunnor av vit ek, först av lite mindre storlek där whiskyn mognar snabbare och sedan efterhand gå över till större tunnor”, säger vd Jonathan Smeds.

Tillsammans med Anton Lindholm driver han Nagu Distillery som lanserade sina första gin-produkter i fjol. Företagarna är båda uppvuxna i Nagu, men har tillbringat flera år på annan ort innan de valde att återvända. Smeds som vistats i Österbotten hade följt med Storkyroföretaget Kyrö Distillerys framgångsrika resa och inspirerats av den.

Nagu Distillery startade inte helt från noll - Jonathans pappa satte i gång småskalig sprittillverkning redan 1996, kort efter EUinträdet, främst som ett sätt att höja profilen på den egna restaurangen på ön. När sonen återupptog verksamheten fanns den tysktillverkade kopparpannan kvar i utmärkt

IK Arränsmacasner Forum NR 102020

RAKA RÖR. Destilleriassistenten Niko Pöllönen vid Helsinki Distilling Company förbereder nästa omgång.

skick. Senare har man utvidgat och flyttat till nya lokaler.

Planen är nu att först göra ett litet parti exklusiv single malt och ett lite större parti av en annan sort. Precis som ginen släpps whiskyn först på Nagus restauranger och den lokala Alkobutiken, och så småningom även på andra orter, inklusive utlandet. Destilleriet har avtal med en tysk distributör som säljer deras gin-produkteri flera länderi Europa.

Reklamförbudet irriterar. I en värld som domineras av urgamla starka varumärken med ursprung i Skottland, Irland, USA eller Kanada, kan man fråga sig hur små nykomlingar från Finland som saknar whiskytraditioner lyckas slå sig in.

”Det gäller att kommunicera rätt budskap till konsumenterna”, säger Teerenpelis Samuli Korhonen. I praktiken handlar det bland annat om att betona det småskaliga och hantverksmässiga, samt lyfta fram de rena och naturliga råvarorna. Kyrö Distillery har till exempel slagit mynt av traktens historia och slaget vid Napo (Napue) 1714.

Att finländsk lag förbjuder spritreklam är dock till förtret för hantverksdestillerier som vill få synlighet, framför allt när förbudet också gäller reklam riktad till utlandet.

”Det här ger utländska konkurrenter en klar fördel”, säger Jonathan Smeds.

Enligt destillatörerna utgör höga initialkostnader ett hinder för att ge sig in i whiskybranschen. Investeringarna i utrust ning är betydande samtidigt som den långa agringstiden gör att det dröjer flera år innan intäkterna börjar strömma in. Enligt EU:s regler ska whisky lagras minst tre år, men i praktiken lagras produkterna ofta längre. För att få ett kassaflöde under tiden har mikrodestillerierna ofta andra inkomstkällor såsom restaurang, ölbryggeri eller tillverning av gin och annan sprit som går att konsumera nästan direkt och därför ger snabbare intäkter. Ytterligare ett sätt är att i förväg sälja hela whiskytunnor, vars mognadsprocess öparen kan följa med och sedan besluta i vilket skede whiskyn ska buteljeras.

Enligt Kai Kilpinen handlar en whisytillverkares första tio år inte om maxima försäljning, utan om att pröva sig fram och bygga upp en portfolio och ett lager.

”De första åren är kämpiga. Men när man väl är etablerad, och när lageruppbyggandet och försäljningen går i samma takt, är whisky en produkt med god vinstmarginal. Vijobbar i en premiumkategori där folk är redo att betala extra för produkter som skiljer sig från mängden. Rågwhisky förknippas i regel med Amerika, men är inte så vanligt i Europa och därför väcker det intresse hos whiskyfantaster. Vi erbjuder någonting nytt och annorlunda”, säger Kilpinen.

Hittills har Helsingforsdestilleriet gått med förlust men iår hoppas man göra ett nollresultat och nästa år en vinst. Coronapan > DESTILLERIER I FINLAN = Teerenpeli Distillery. Har tillverkat whisky i Lahtis sedan 2002. Tog i bruk ett nytt destilleri 2015. Tillverkar whisky och gin. = KyröDistillery. Grundat 2012. Tillverkar bl.a. gin och rågwhisky. Finns i ett gammalt mejeri i Storkyro.

= Helsinki Distillery Company, grundat 2013. Tillverkar gin och longdrink samt rågwhisky. Olvi är majoritetsägare, övriga ägare är destilleriets grundare.

ms Ägräs, grundat 2015 i Fiskars, Raseborg. Gin, akvavit, whisky. Ägs sedan augusti 2020 av Uniq Drinks Finland.

= Valamo Distillery. Gin, absint, whisky. Verksamheten drivs av företaget Valamon Viiniherman, där Valarno kloster är majoritetsägare.

= Nagu Distillery, Väståboland. Grundat 1990, omstart 2017. Gin, akvavit. Whiskytillverkning startar enligt planerna i slutet av 2020. Drivs av Jonathan Smeds och Anton Lindholm.

demin har dock inneburit ett bakslag eftersom en stor del av företagets whisky dricks på restaurang, och där var det stängt hela våren. Också Nagu Distillery, som sålt en stor del av sin gin på färjorna över Östersjön, miste en stor kundkrets när trafiken har stått stilla.

Eftersom Finland saknar traditioner inom whiskytillverkning har destillerierna fått lära sig mycket genom försök och misstag. Och genom att fråga varandra.

”Det råder en kamratlig anda bland de finländska destillatörerna, alla sitter i samma båt. Alla siktar på export och i utlandet finns gott om plats. Om någon lyckas så gynnar det också de andra”, säger Kilpinen.

Både Teerenpeli och Helsinki Distilling Company säljer sin whisky i många länder framför allt i Europa, men största delen av produktionen konsumeras fortfarande i Finland. Om ett par år räknar man med att proportionerna är omvända.

”Exporten är räddningen. Däremot serjag ingen lönsamhet i att jobba enbart för hemmamarknaden”, säger Kai Kilpinen.

Teerenpelis Samuli Korhonen har som mål att öka antalet exportländer med två-tre per år. Han påpekar att verksamheten är långsiktig.

”Vijobbar för framtiden. Whiskytillverkning är inget för den som har bråttom”:

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2020

Utgiven i Forum nr 2020-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."