Utgiven i Forum nr 1986-10

Flipper

av Christer Ekebom Forum 1986-10, sida 10, 05.06.1986

Taggar: Personer: Lennart Hagelstam Teman: ekonomi

1986 av Harry Ölander, tidigare jordbrukare på Nagu, senare också H bland annat busschaufför och delägare i ett

N aguföretaget Flipper Boats startade syssla med någonting annorlunda, någontingh spännande. Han började tillverka ;) snabbgående småbåtar.

I äkta nybyggaranda reste han över till Sverige på en tvåveckors kurs i plastbåtsbygge. Där träffade han den svenske båtdesignern Sigurd Isaksson och den bekantskapen resulterade i att Ölander kom hem me en beställning på 70 båtar i bagaget. d Naboats var ett faktum.

Flipper-båtarna konstruerades och salufördes av det svenska företaget Flipper Marin. Alla båtar byggdes emellertid vid fabriken i Nagu. Flipper Marin byggde faktiskt en fabrik i Sverige, men i den fabriken byggdes aldrig någon båt. Till och med den båt som uppvisades vid invigningen hade byggts i Nagu…

Naboats till undsättning Det började så småningom gå utför för Flipper Marin och det hela resulterade så småningom i en konkurs, som dock reddes upp så att Naboats köpte in alla tillverkningsrättigheter och namnet Flipper. I själva verket övertog Naboats hela Flipper Marin, som omorganiserades till en återförsäljare för den svenska marknaden. 1983 ändrade företaget namnet till Oy Flipper Boats Ab, för att slutgiltigt deklarera övertagandet. Sigurd Isaksson, som hela tiden varit Flipper Marins designer, samarbetade hela tiden mycket intensivt med fabriken i Nagu och samarbetet har fortsatt också efter det att Naboats köpte upp hela Flipper. Flipper-båtarna är idag marknadsledare på marknaden för snabbgående motorbåtar på den finländska och den svenska marknaden och förväntas inta en ledande position mycket snart också på den norska båtmarknaden.

Mera kunde tillverkas

Flipper Boats tillverkar cirka 1000 båtar per år och företaget har idag produktionsanläggningar förutom på Nagu också i Kimito och Pemar. Naguanläggningen har en omplett tillverkningslinje medan produktionen i Kimito och Pemar är uppdelad så att jamineringen sker i Kimito medan monteringen sker i Pemar. Flipper Boats har dessutom nyligen köpt in Vators anläggningar i Puumala.

Lennart Hagelstam, VD för Flipper Boats, är bekymrad över talet om arbetslösheten i vårt land 10

Flying Flipper

Flipper har

Norden som hemmamarknad

Talet om arbetslöshet borde definitivt tonas ner, tycker Lennart Hagelstam, verkställande direktör för Flipper Boats i Nagu. Flipper Boats största problem är nämligen att få tag i arbetskraft!

Produktionshallarnas totala yta uppgår till 12 000 m? och antalet anställda är ungefär 150. Antalet anställda kunde emellertid vara betydligt större. Problemet för Flipper Boats är idag inte hur man ska kunna sälja de producerade båtarna utan hur man ska kunna stilla marknadens båthunger. För att göra det behövs mera arbetskraft och då kommer vi så småningom fram till pudelns kärna.

Verkställande direktör Lennart Hagelstam andas in djupt, håller en liten paus för att understryka vikten i vad han har att säga

Sedan dundrar han ut — Vår stora arbetslöshet är rena rama tramset! Den som verkligen vill ha ett arbete får det nog också. Flipper Boats annonserar regelbundet efter arbetskraft. man erbjuder en säker anställning, skolning för arbetsuppgiften och en hel del personalförmåner. Men nej! Några arbetssökande syns inte till. Tag som exempel Nagu. Bara några kilometer från fabriken lägger Navire ner sin verksamhet. Ett rätt stort antal personer blir arbetslösa, men ingen hör sig för om job forts sid 12

Flipper Boats nya flaggskepp, Flipper 1100 Festival, finns tills vidare bara som prototyp me produktionen inleds inom kort.

10/1986 BBRBLUIN

Utgiven i Forum nr 1986-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."