Utgiven i Forum nr 1986-12

Forbo framåt på krympande marknad

av Christer Ekebom Forum 1986-12, sida 34, 28.08.1986

Taggar: Teman: ekonomi

IILIADEN G orbo-koncernen har starka rötter i F Norden, eller rättare sagt Sverige. Et av de företag som i slutet av 20-talet grundade föregångaren till den multinationelta Forbo-koncernen var nämligen det svenska företaget finoleum Aktiebolaget Forshaga i Forshaga nära Karlstad. Företaget finns numera i Sisjön utanför Göteborg och heter Forbo-Forshaga AB och ingår som ett dotterbolag i Forbo-koncernen, som har sitt huvudkontor i Schweiz.

Som det ursprungliga namnet låter förstå, tillverkade företaget i begynnelsen linoleum, ett idag ungefär 100 år gammalt golvbeläggningsmaterial. Linoleum är det som mannen på gatan brukar kalla ”äkta korkmatta”.

Linoleum igen på modet Linoleum tillverkas inte längre i Sverige, utan den linoleummatta som levereras til Norden kommer från Forbos fabriker i Holland. Orsaken till att linoleumtillverkningen upphörde i Sverige i början av 70-talet var kraftigt minskad efterfrågan. Plastmattorna och på 60-talet också de heltäckande textilmattorna tog över. En tid såg det faktiskt ut som om linoleum skulle vara ett definitivt förgånget stadium inom golvbeläggningsbranschen.

Men linoleum har ”återuppstått”. Tillverkningstekniken har förfinats, men materialet som sådant är det ursprungliga. Därmed är också dess unika egenskaper oförändrade. Plastmattans fantastiska egenskaper var sist och slutligen inte så fantastiska. Plastmattan är visserligen idag en utmärkt produkt, speciellt för våtutrymmen, men linoleummattan har tagit upp kampen om marknaden och gjort det med framgång.

En av orsakerna till detta är säkert det allt större intresset för sanering av äldre byggnader. Speciellt i offentliga byggnader och i finare bostadshus var linoleum tidigare nästan allenarådande och arkitekturen var anpassad till detta golvmaterial. En annan orsak till det ökade intresset för linoleum är säkert trenden att använda mera naturnära material. Linoleum är en ren naturprodukt — oxiderad linolja med tillsatser av bl a trä- eller korkmjöl, stenmjöl mm.

Linoleum har emellertid egenskaper som gör materialet i det närmaste unikt. Det är veterligen det enda självläkande materialet på marknaden. Om ytan på en linoleummatta blir skadad, exempelvis repad, försvinner märket så småningom genom att den blottade ytan oxiderar och återtar därmed sitt ursprungliga utseende. Linoleum är ett homogent material, dvs det har inget separat ytskikt. Detta innebär att en linoleummatta kan förnyas genom slipning, precis som ett äkta parkettgolv.

34

Forbo-Forshaga AB:s VD Rolf Gelton är övertygad om att en god företagsanda också avspeglas i produkternas kvalitet och servicenivån.

Tillverkningen av plastmattor är långt automatiserad, men det mänskliga ögat övervakar slutresultatet. Bilden visar en kontrollpunkt där figurtrycket kontrolleras.

Forbo framåt på en krympande marknad

Den multinationella Forbo-koncernen har kombinerat stordrift och marknadsanpassning så finurligt att kunden alltid känner att han handlar med ett litet företag med ett stort sortiment.

Golvbeläggningsbranschen är idag stagnerande. Trots detta har försäljningen av linoleum också I absoluta tal räknat, klart ökat under de senaste åren. Trenden ser dessutom ut att hålla i sig.

Heltäckande sortiment

Forbo-koncernen tillverkar inte bara linoleum, utan också såväl plastmattor som textilmattor och till och med plasttapet för våtutrymmen. Forbo-Forshaga har idag specialiserat sig på plastmattor och fabriksanläggningarna är moderna, automatiserade och datorstyrda. Därmed är produktionen effektiv och priserna kan hållas på en konkurrenskraftig nivå. Forbo säljer emellertid inga “billiga” mattor, utan man vill erbjuda sin kundkrets kvalitetsmattor till ett pris som i förhållande till kvaliteten känns attraktivt.

Forshagarfabriken inte bara tillverkar, utan marknadsför också själv produkterna. Forshaga-fabriken har ansvaret för hela Forbo-koncernens försäljning i Norden. Detta innebär att Forshaga-fabrikens produktsortiment är betydligt större än den egna tillverkningen skulle tillåt — Koncernens dotterbolag i de olika länderna har inriktat sin produktion på det de klarar bäst och dessutom på produkter som är speciellt anpassade just till deras egen hemmamarknad, säger Rolf Gelton, verk ställande direktör för Forbo-Forshaga. —Varje fabrik marknadsför dessutom de andra fabrikernas produkter på sin hemmamarknad och säljer ”överskottet” av sin egen produktion till de andra marknaderna. Vad man på detta sätt uppnår är dels stordriftsfördelar för de enskilda fabrikerna och dels en god anpassning av procuktsortimentet till de enskilda marknaderna. De enskilda dotterbolagen har dessutom möjlighet att erbjuda sina kunder ett mycket brett och omfattande sortiment, oberoende av den egna produktionen.

Köper upp etablerade företag

Av Rolf Geltons resonemang kan man dra slutsatsen att Forbo-koncernens strategi går ut på att på varje nytt marknadsområde köpa upp ett väletablerat tillverkande företag i branschen. På det sättet får man i varje land en egen hemmaindustri med marknadsanpassade produkter och dels en färdig försäljningsorganisation. Lennart Jo hansson, ledamot i koncernens styrelse, bekräftar denna strategi.

I Finland har Forbo ett nystartat dotterbolag, ägt av Forbo-Forshaga. Oy Forbo Ab i Helsingfors är än så länge bara ett marknadsföringsbolag. Kanske det är skäl att hålla ögon och öron öppna, för i enlighet med avan beskrivna strategi, borde vi inom en inte alltför avlägsen framtid ha en egen Forbo-fabrik också i Finland… — 12/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."