Företagandets försvarare

av Patrik Harald Forum 2012-04, sida 24-27, 26.04.2012

Taggar: Bolag: Franck Media Personer: Mikael Franck Teman: entreprenörskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

PROFILEN

Företag försvara

Michael Franck växte upp i ett samhällsklimat där det var ful att vara företagare.

”Tyvärr finns tänkesättet i vis mån kvar”, säger han.

Det vill han ändra på. Me filmens hjälp.

PATRIK HARALD TEXT

KARL VILHJÄLMSSON FOTO

Den som följt finsk tv det senaste årtiondet har förmodligen sett dem, dokumentärfilmerna om finländska företag, signerade regissören och producenten MICHAEL FRANCK. Vi det här laget har det blivit närmare hundra filmer. Med företagsdokumentärerna har Franck skapat sig en helt egen nisch ibranschen och byggt upp företaget Franck Media med cirka 25 medarbetare.

”T år gör vi fler filmer än någonsin digare”, säger han.

Att just företagsvärlden skulle bli föremål för hans dokumentation var långt ifrån självklart. Snarare är det ett resultat av en utdragen mognadsProcess.

”Jag fostrades i en politisk tidsanda där alla som stod på Guds rätta sida absolut inte hade någonting med affärer att göra. Goda yrken var läkare och lärare, kanske tjänstemän folk som ansågs jobba för det allmänna goda. Men så snart någon hade ett företag såg man för sig en person som stoppar pengar i egen ficka”.

Det här var på 1970-talet, nä ti

INTERYJIU

Michael Franck

Född: 1954.

Familj: Hustrun Nina Pulkkis och sönerna Edvin och Arthur Franck som alla jobbar i familjeföretaget, samt sonen Felix, 3 år. Två barnbarn. Bor: i Helsingfors. Utbildning: Studier bland annat på Hanken. Karriär: Yle, FNB, filmbolaget Epidem. Grundade Franck Films 1985 och Franck Media 2000. På fritiden: Familjen, litteratur (senast lästa böcker: Sofi Oksanens Utrensning, Jörn Donners Anteckningar om Mannerheim, Alan Bennets The uncommon reader) Ska återuppt segling i sommar.

NR 4 2812

Franck bland annat satt i Helsingfors stadsfullmäktige på Svenska folkpartiets mandat. Han hade tidigt intresserat sig för samhällsfrågor, inspirerad av bland andra sin gudfar, den konstitutionella riksdagsledamoten GEORG C. ERRNROOTH. Ideologiskt säger sig Franck ha varit mittenliberal - i en omgivning som var starkt påverkad av vänsterideologi.

”Mittenförbundet som grundades 1972 var ju ett försök att samla den borgerliga ungdomen, för vilke steget annars hade varit kort att bli stalinister -— vilket många också blev”

Själv säger sig Franck inte ha varit Jockad av stalinismen, även om också han tog intryck av vänstertänkandet. Bland annat läste han nyfiket marxistisk ekonomi under sin tid på Hanen.

Avslöjade metromutor. När Franck började göra film var det alltså helt andra teman än näringslivet som stod ifokus. Första dokumentären för Yle handlade om metrobygget. Filme innehöll mutavslöjanden som ledde till en omfattande serie rättegångar. Det gav den unge filmaren blodad tand. Efter jobbet på Yle blev Franck anställd vid FNB, men valde efter några år en osäkrare framtid på det vänsterprofilerade dokumentärfilmbolaget Epidem. Där gjorde han sin första independent-dokumentär som behandlade den iranska revolutionen. Valet av tema hänger samman med att hans far var handelsråd - och under flera tumultartade år t.f. chef på Finlands ambassad i Teheran.

Också Michael kom att bo i staden i olika repriser.

”Teheran var min första bekantskap med den stora världen”

Efter den prisbelönta Iran -filmen beslöt sig Franck för att bli egenföretagare och slöt avtal med Yle om ett antal dokumentärer årligen. Problemet var bara att rundradiobolagets strama finansieringsvillkor och ett ständigt beroende av skattefinansierade stöd, gjorde det svårt att garantera de anställda en trygg utkomst. Franck såg en lösning i att satsa på

VIKTIGT BUDSKAP.

Michael Franck har under årens lopp insett vilken stor roll företagandet spelar för ett samhälle. Det budskapet vill han via sina filmer få ut tillen bred allmänhet.

en internationell animationsfilm för att då kunna göra film med många språkversioner och på så sätt slippa vara begränsad till en finsk publik. Temat var klart: två kungadömen som riskerar hamna i krig, vilket skulle förgöra planeten. Räddningen blir en kärlekshistoria mellan pojken från söder och flickan från norr.

”Jag var övertygad om att ett tredje världskrig var nära, en postkolonial hämnd mot västvärlden, med denislamiska revolutionen i Iran som bas”

Franck fick den finländska arbe M

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 4 281 ”Finland har gjort resan från ett av Europas fattigaste länder till ett av de bäst lottade. Det är en otrolig framgångshistoria och vad den beror på vore intressant att studera. tarrörelsens investerare och ett antal andra kapitalinvesterare bakom projektet, åkte till Hollywood och lyckades etablera samarbete med regissören JOHN LANDIS (bl.a. Blues Brothers och MICHAEL JACKSONS epokgörande Thriller-video). I teamet ingick branschens ledande konstnärer, bland andra wALTPEREGOY som designat Disneys långfilm 101 Dalmatiner, samt världsledande animatörer. ”Alla älskade projektet, tematiken var så aktuell” Ur finansiell synvinkel var tidpunkten däremot ytterst ogynnsam; året då projektet skulle gå i produktion var 1991, då den finska ekonomin kollapsade. ”Det gick nästan ett år utan att vi såg ett korvöre” En dag när Franck satt i Hollywood, mitt i en intervju för Yle, ringde telefonen. Det var finansmannen

PENTTI KOURI som blivit bekant med Franck och hans projekt. Kouri ville förvarna att projektets huvudägare var på väg i konkurs. Finansiärerna, Franck Films dåvarande huvudägare, bestod till 60 procent av arbetarsparbanken STS:s bakgrundskrafter samt ett företag i fastighetsbranschen. De tvingades till sanering och animationsprojektet kraschade.

Ny vändning i karriären. Efter fem år i USA återvände Franck till Finland och gjorde en serie politiska filmer. De två första behandlade den finsksovjetiska relationen. Den tredje var ett porträtt på vVÄINÖ TANNER, den finändska arbetarrörelsens storman på 1900-talet.

Det var arbetet med Tanner-doumentären som kom att styra in Francks karriär på ett nytt spår. Särskilt ett Tanner-citat etsade sig in i hans medvetande: ”En ansvarsfull finländsk statsman bör hålla daglig ontakt med näringslivet!

Femton år tidigare hade Franck fått en spontan förfrågan om at göra en företagsdokumentär, vilket han bestämt avvisade. Det var MAIRE GULLICHSEN som ville att han skul1e dokumentera den ahlströmska industrifamiljelegenden. Kontakten till Ahlströmmarna fanns via Francks söners mor, som var Maire Gullichsens barnbarn. Men han ansåg uppdraget otänkbart, tv skulle aldrig vilja visa en sådan film - Ahlström var ju en av de tjugo bespottade familjerna iden kapitalistfientliga sång som varit populär några år tidigare.

Men Tanner-citatet fick honom att revidera sin inställning till företagsdokumentation.

”Jag tänkte att om mannen som importerade marxismen till Finland kommit fram till detta så är det värt att ta på allvar”

En hel serie. Så blev Ahström-dokumentären till, och efter tv-visningen överraskades Franck över det positiva mottagandet. Han insåg att här fanns stoff för en hel serie. Det ledde till filmer om Hartwall, Paulig, familjen Herlin, Wärtsilä och med tiden många, många fler.

”] vår familj har det har alltid funnits en stark respekt för näringslivet, men jag hamnade att gå i min egen skola för att komma underfund med att det ur samhällspolitisk synvinkel är är viktigt att förstå näringslivets betydelse. Företagande är i högsta grad samhälleligt”

I dag är Franck aktiv i Familjebolagens förbund och produktionsbolaget samarbetar också med Företagarna i Finland.

”Jag tror på marknadsekonomin som en av de viktigaste grundpelarnaiett välfärdssamhälle. Jag blev politiskt aktiv under en tid när företagandet föraktades och det uppstod till och med ett självförakt inom företagsvärlden. Vi lever fortfarande i efterdyningarna av det här ”Jag är genuint intresserad av vad som får företagsverksamhet att lyck > FRANCK MEDI = Familjeägt dokumentärpraduktionsbolag som i sin nuvarande form funnits sedan början av 2000talet.

sm Delägare, förutom familjen Franck, är bland andra tv-journalisten Peter Nyman.

= Företaget, som är landets största dokumentärpraducent, är baserat i Helsingfors och sysselsätter c 25 personer, merparten fast anställda. = Bolaget gör dokumentärer för såväl tv som för företagens interna bruk; skolning, rekrytering, intern kommunikation, generationsväxlings- och strategifrågor.

Bm Desenaste åren har MTV3 visat dokumentärserierna Menestyksen takana, tidigare Suvussa onyritystä, Brändin takana, och Jättiläisten synty.

= Produktionsbolaget har 15-20 produktioner i gång hela tiden. En dokumentär tarisnitt ett år att göra.

as. Jag har själv misslyckats och betalade förra månadsskiftet sista raten på förbindelser jag hade när vi kraschade för 20 år sedan?”

Motgång ger erfarenhet. Franck ser det som tur i oturen att han befann sig i USA när hans konkurs blev ett faktum.

”Där sa folk: det är först nudet börjar, först nu är du trovärdig. En person sade sig aldrig investera i en företagare som inte någon gång gått omkull”

Francks syn på sitt eget företagande är att det, precis som all annan form av grupparbete, handlar om att motivera sina medarbetare.

”Det är vansinnigt stor skillnad på om folk jobbar till 30 eller 70 procent av sin kapacitet”

Själv ser han sig inte som någon väldigt bra företagare, utan beskriver sig mer som en tyckare som ”målar med bred pensel ”Därför behöver företaget ett tänkande som är olikt mitt eget”

Det är sonen EDVINFRANCK, numera vd, som ska stå för det. Han ansvarar för den affärsmässiga sidan som motvikt till övriga familjen (hustrun NINA PULKKIS och äldsta sonen ARTHUR FRANCK) som är mera innehållsmänniskor. Franck säger att det i hans eget företag, precis som i all annan företagsverksamhet, är viktigt att kunna uppvisa ett ekonomiskt resultat för att ge bolaget trovärdighet.

”Att balansräkningen är i ordning gör bolaget till en bra samhällsaktör”

En storsatsning gjorde bolaget under Nina Pulkkis tid som vd 20082011 när man investerade i avancerad teknik för att parallellt kunna hanteraen stor mängd krävande dokumentärer - enteknisk lösning som är unik i branschen.

”Det här var under de tuffa åre när finanskrisens första konsekvenser skulle hanteras av oss alla som jobbar primärt med näringslivet och inte lever på statsstöd”.

Eget format. Franck har under årens lopp byggt upp ett klart format för sitt filmberättande.

”Det handlar om rytmer, ibland sekunder, om hur materialet byggs upp, var man börjar, vem som kommenterar och så vidare”

Också berättarrösten, som är Francks egen, är karakteristisk för hans filmer.

Någon enskild förebild i filmskapandet har Franck svårt att peka ut, men säger att JÖRN DONNER i många sammanhang varit en betydelsefull mentor.

Tanken är att Francks rolliföretaget härefter mer ska vara formatbyggarens och att han i mindre grad ska göra det praktiska hantverket. Han ska finnas till för de andra och se till att det journalistiska ansvaret gentemot tv-kanalen fungerar. På MTV3 visas Francks dokumentärer inom ramen för kanalens nyhets- och aktuaitetsprogram.

Utlandsplaner. Den nya rollen i familjebolaget ger också Franck mer id att bearbeta en vision: att föra onceptet på export, i praktiken först ill Sverige.

”Planen finns, när vi väl är tillräckligt starka här och har läst våra hemläxor efter tidigare erfarenheer”, säger Franck, med sitt misslyckande i början på 90-talet i akivt minne.

Utlandsplanerna beror inte på att de inhemska bolagen skulle vara färdigt avhandlade. Och blir de det så står en mängd samhällsinstitutioner i tur, för att inte tala om en uppsjö av fascinerande personporträtt.

Även om Francks filmer i huvudsak har en finskspråkig publik syns landets tvåspråkiga kultur imånga av produktionerna. Det gäller såväl familjebolagsberättelserna som till exempel filmerna om Konstsamfundet samt ANDERS wIKLÖF och andra personporträtt.

NOSTj REKVISITA >

Filmen kring Michael Francks fötter tillhör en svunnen tid. dag spelas allt in på hårdskiva. Franck Medias system är utvecklat speciellt för företagets dokumentärarbete och har enlagringskapacitet på 140 terabyte som inrymmer ett omfattande arkivmaterial.

Har du något drömprojekt som ännu är ogjort ”Storyn om Finland. Den äri hög grad en näringslivsberättelse. Finland har gjort resan från ett av Europas fattigaste länder till ett av de bäst lottade. Det är en otrolig framgångshistoria och vad den beror på vore intressant att studera. Visst hade vi Sovjethandeln och vi har alltjämt skogsindustrin och Nokia. Men det finns någonting oerhört intressant i vår samhällsdynamik”

Franck tror att hemligheten har att göra med det unika nordiska systemet med fria bönder, som vi övertog under svenskatiden. Finland blev aldrig en del av det ståndssamhälle som man i resten av Europa fortfarande håller på att montera ner.

Emotionellt medium. Enligt Franck är filmi hög grad ett emotionellt medium och då är frågan om det är siffrorna eller människorna som ska berätta.

”Fakta ska naturligtvis vara korrekta men vi påstår inte att vi primärt berättar fakta”

Han säger att varje framgångsberättelse innehåller element av motgångar och utmaningar, utan vilka framgången inte hade varit möjlig. Och att varje berättelse är oerhört spännande och full av detaljer att ta lärdom av.

”Att titta bakåt betyder inte att man vänder ryggen mot framtiden. Historien finns till för att ge perspektiv på samtiden, samt tilltro och energi för framtiden.”

Utgiven i Forum nr 2012-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."