Företagarbas förespråkar estnisk skattemodell

24.07.2012

Ordföranden för Företagarna i Finland, Mikko Simolinna, föreslår att den estniska modellen för företagsbeskattning börjar tillämpas också i Finland.

I Estland betalar företagen inte skatt för de inkomster som blir kvar i företaget. Inkomsterna beskattas först när vinst delas ut till ägarna. Enligt Mikko Simolinna (bilden) skulle en sådan modell stödja små och medelstora företags investeringar och kapitaltillgång.

- När man inte betalar skatt på de inkomster som blir kvar i företaget, blir hela vinsten tillgänglig för investeringar och skapar i förlängningen sysselsättning. Eftersom Nokias betydelse som Finlands tillväxtmotor kraftigt har försvagats, behöver företagen nu ett brett utbud av olika incentiv. Därför borde den estniska skattemodellen tillämpas på alla företag, inte bara på dem som definieras som tillväxtföretag, säger Simolinna i ett pressmeddelande.

Koncernchef Kari Stadighs arbetsgrupp och näringsminister Jyri Häkämies har tidigare förespråkat att den estniska skattemodellen borde utredas också för Finlands del.

Enligt Mikko Simolinna vore det viktigt att skapa tillräckligt gynnsamma omständigheter för finländska tillväxtföretag att hålla kvar sin verksamhet i hemlandet.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."