Utgiven i Forum nr 2017-01

Företagare kan jobba och lyfta pension samtidigt

av Sören Viktorsson Forum 2017-01, sida 16-17, 26.01.2017

Taggar: Teman: företagare

Ta ut en del av pensionen redan vid 61, men fortsätt att jobba så mycket du vill. Det blir möjligt för Finlands företagare i och med pensionsreformen som trädde i kraft vid årsskiftet, avsedd att sporra längre karriärer.

Fram tills nu har reglerna varit stel­benta vad gäller att som företagare ta ut förtida pension. Det har visserligen gått att ansöka om deltidspension från 61 års ålder.

”Men det har enbart varit möjligt för företagare att minska arbetet till 50 procent i deltidspensionen och deltidspensionens belopp har baserats på de senaste inkomsterna. Om företagaren sedan velat öka arbetsmängden har det medfört att deltidspensionen avbrutits”, förklarar Linda Mattsson, försäkringskontaktchef på Veritas Pensionsförsäkring i Åbo.

Från och med årsskiftet upphörde deltidspensionen och ersattes av så kallad partiell förtida ålderspension. Lägsta ålder är fortfarande 61 år och rent praktiskt börjar de första utbetalningarna nu i februari.

Nytt är att man som företagare kan välja mellan att ta ut antingen 25 eller 50 procent i förtida pension. Men nu räknas beloppet inte längre på de senaste inkomsterna, utan pensionsförsäkringsbolaget ser i stället till den sammanlagda pensionstillväxt en person införtjänat under hela sin arbetskarriär.

Enligt smak och tycke. En stor och viktig förändring med det nya systemet är att en företagare kan börja ta ut förtida pension, men ändå fortsätta jobba precis hur mycket han eller hon vill.

”Det ger en helt annan flexibilitet och vi har märkt på våra pensionsinfotillfällen att företagare är intresserade av den partiella deltidspensionen”, berättar försäkringskontaktchef Jaana Lehikoinen.

Det regelverk som ligger till grund för företagares pension i Finland kallas FöPL. Principen är att företagaren själv beräknar värdet på sin egen arbetsinkomst, så att den motsvarar minst den summa som en utomstående arbetstagare skulle få för samma jobb.

Utifrån den uppskattningen, som meddelas pensionsförsäkringsbolaget, sätts sedan en FöPL-avgift.

”Eftersom avgiften fullt ut är avdragsgill i skattedeklarationen och dessutom ligger till grund inte bara för den framtida pensionen utan även för en rad sociala förmåner, är det viktigt att ligga på rätt nivå”, påpekar Mattsson.

År 2017 är företagarens FöPL-avgift 24,10 procent av uppgiven FöPL-inkomst (för 53–62-åriga företagare 25,60 procent).

De nya reglerna gör alltså att man som företagare redan vid 61 års ålder kan börja plocka ut en del av pensionen, utan att därmed förbinda sig att gå ned i arbetstid.

Kruxet. Naturligtvis har dessa fördelar en prislapp och den kallas förtidsminskning. För varje månad man i förtid tar ut pension, minskas det slutliga pensionsbeloppet med 0,4 procent eller på årsbasis 4,8 procent.

Vi tar som exempel en företagare född 1958, vars lägsta pensionsålder – efter pensionsreformen – är 64 år. Man räknar då först fram den så kallade baspensionen. Det är den totala pensionstillväxten fram till föregående års slut. Har företagaren under sin arbets­karriär även haft pensionsgrundande inkomster som anställd så räknas dessa in.

En baspension om exempelvis 1 700 euro ger 425 euro i månaden om företagaren ifråga väljer att börja ta ut en fjärdedel. Gör han eller hon det redan från 61 års ålder ’kostar’ det i vårt exempel 36 månader x 0,4 procent, det vill säga att förtidsminskningen blir 61 euro. Från summan dras även vad som kallas livslängdskoefficient. Slutsumman, före skatt, blir i detta fall 348 euro.

Jobba längre. Ett mål med pensionsreformen är att fler finländare ska orka jobba längre (2015 var den reella pensionsåldern 61,1 år). Tar man ut partiell förtida pension och drar ner på arbetstimmarna, finns möjlighet att justera ner sin FöPL-avgift och därmed minska kostnaderna för verksamheten.

Vad händer då om en företagare vill fortsätta att jobba efter sin lägsta pensionsålder? Jo, då inträder det som kallas uppskovsförhöjning på den baspension som återstår. För varje extra arbetad månad utgår 0,4 procent per månad eller 4,8 procent på ett år.

Det här gäller alla företagare, men för den som tagit ut partiell förtida ålderspension kan det vara bra att veta att man på detta sätt kan ’kompensera’ sig vad gäller slutlig pension.

Sören Viktorsson text

Utgiven i Forum nr 2017-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."