Förmögenhetsförvaltning efter alla konstens regler

av Erkki Olin Forum 1991-16, sida 26, 12.12.1991

Taggar: Personer: Kjell Sundström

Förmögenhetsförvaltning efter alla konstens regler

Text: Erkki Olin

Taktiken är det viktiga inom en förmögenhetsförvaltning som omfattar marknadens samHiga investeringsinstrument, unser

Kjell Sundström.

Vid sjunkande börskurser är det förhållandet mellan aktier och räntebärande papper som är det kritiska i sitvationen — inte en omfördelning av aktieportföljen.

anligen förknippas ABB inte så Vyne med finanser som me lokomotiv, turbiner, generatorer och tung elektrisk industri över huvud taget, och i Finland särskilt med Strömberg, Och så naturligtvis med legendariske koncernchefen Percy Barnevik. Men finansgeschäftet är också en av ABB:s affärsgrenar, som i Finland dras av ett profisigt team inom gruppen ABB Financial Services under verkställande direktör Gunnar Hindsberg.

ABB Investment Management Finland Oy är en enhet inom ABB Financial Services-gruppen, som dessutom består av en intern bank: ABB Treasury Center, ett leasing bolag; ABB Credit Oy, en projektfinansieringsenhet; ABB Project & Export Finance, och slutligen av en fondkommissionär: Åros Securities Ab.

Det är VD Kjell Sundström som basar för ABB Investment Managpement-enheten. Och här är det förmögenhetsförvaltning saken gäller.

Resultatet har varit gott, står det att läsa om den sundströmska enheten i gruppens årsberättelse för 1990. Enheten grundades vid årsskiftet 1988/89 och var till en början engagerad i förvaltandet av medlen i de strömbergska pensionsstiftelserna i Finland. Småningom började den ta sig an kunder utom den egna sfären, och i detta nu ser de 8 anställda inom enheten till att en förmögenhetsmassa på ca I miljard mark ger bästa möjliga avkastning. En tredjedel av den summan är redan av extern härkomst.

ABB har likadana enheter i Sverige. Norge, England och USA, och med dem samarbetar naturligtvis också den finska enheten.

Tre nivåer måste observeras

Sundström indelar förmögenhetsförvaltningen i tre nivåer: den strategiska, den taktiska och den operativa nivån.

Det som sker på den strategiska nivån har att göra med kundens ege 2 långsiktiga målsättning. ABB måste ha reda på vad kunden har för behov. Tidpunkten för betalningar, amorteringar, pensioner. olika ersättningar och kanske stipendier hör till detaljer som påverkar den strategiska nivån.

Den taktiska nivån bedömer Sundström som den viktigaste. Det är på den nivån det gäller att hitta rätt balans mellan olika instrumentgrupper; räntepapper, aktier, obligationer osv. Fastigheter ingår inte i ABB Investment Managements sortiment, men man står naturligtvis till tjänst med kontakter.

nn

Kjell Sundström

På den operativa nivån handlar det för det mesta om köp och försäljning av instrument.

Sundström anser att det går mycket lätt att göra bort sig på den taktiska nivån — lägger man tex schablonmässigt 75 procent av förmögenheten i aktier och 25 procent i räntepapper, inträffar vid sjunkande börskurser en skada som inte går att rätta till. Här hjälper inte längre en omfördelning inom aktieportföljen. Det är själva förhållandet mellan aktier och räntebärande papper som är det kritiska i den situationen.

Bankernas allmakt ett avslutat kapitel

Förmögenhetsförvaltning har i alla tider erbjudits av bankernas notariat, bankirfirmor och fondkommissionäret. Dessutom har placeringsfonderna nu kommit med i bilden. Vad som skiljer ABB från denna — som man kunde kalla traditionella — form för förmögenhetsförvaltning, är att ABB vill ge sin kund en helhetsbild.

Sundström vet att en kund lätt kan leva i den vanföreställningen att hela hans förmögenhet är välförvaltad, fastän den bara delvis är det.

— Man kanske helt enkelt bara väljer mellan olika aktier, istället för att se över hela fältet, inklusive penning-, obligations- och derivatmarknaderna — även den utländska. Det gör däremot vi. Skillnaden är avsevärd. och det är en filosofi som vi också har råd med, eftersom vi inte lever på att omsätta förmögenheter, utan på att förvalta förmögenheter — inte på kommissioner, utan på fasta arvoden. Vi kanske tycker att ett rätt beslut i ett visst läge exempelvis är att behålla en

Vad kostar kalaset?

Saker som en kund vanligen vill veta, då han överlåter sin förmögenhet till förvaltning, är vilken avkastning han kommer att få, vad han skall betala för tjänsterna, hurudan förmögenhetsförvaltarens filosofi är, och vari personalens kunnande består, samt slutligen det administrativa.

Som ett övergripande mjukt element talar Sundström om kundens förtroende för förmögenhetsförvaltaren.

— I Finland har folk av hävd haft en mycket stark tilltro till bankernas allmakt!

Men Sundström är inte säker på att den tilltron idag längre är så stark.

De finska kunderna fäster största vikten vid priset på tjänsterna och förvaltarens tillförlitlighet. I England, som är en mogen marknad, är det viktigaste för kunden den avkastning förvaltaren tidigare lyckats uppnå, förvaltarens allmänna filosofi och kunskapsnivån bland personalen på det förvaltande företaget.

— Vi är en ny bransch, säger Sundström, men kundomfånget vidgas oavbrutet.

16/1991 FORUN

Utgiven i Forum nr 1991-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."