”Förvalta, förkovra, våga”

av Torsten Fagerholm Forum 2015-09, sida 07, 29.10.2015

Taggar: Personer: Eeva Ahdekivi

“Förvalta, förkovra, våga”

Ekonomiemagister Eeva Ahdekivi, 49, började som vd för det familjeägda investeringsbolaget Hartwall Capital i september.

Du arbetade tidigare på Solidium och statens ägarstyming. Är HC annorlunda “För att kapitalismen ska fungera bör ägarna vara aktiva. Alla slags politiker kan ha kloka åsikter: vid tidigare jobb fick jag vänner bland alla partier. Det är en lättnad att jobba med e familj på cirka 60 personer, det offentliga trycket är lindrigare. Vår ledning har fler verktyg än staten: vi kan rekrytera mer, omorganisera vid behov, skissa och finslipa strategin enligt förändringar på marknaden. I statens portfölj finns många aktier som man behåller oavsett. Alla har en åsikt om statens pengar.

Du har forskat i stiftelsers placeringar, Balanserar de marknadens excesser “Finland har 3 000 stiftelser med en nettoförmögenhet på över 16 miljarder. Deras huvudjobb är välgörenhet men de blir ofrånkomligt investerare också. Många diversifterar inte nämnvärt och äger ofta aktier i några enskilda bolag. De är i medelsnitt passiva i aktiehandeln och agerar ofta lugnare än andra institutioner vid marknadskriser, vilket balanserar marknaden Är marknaden, speciellt Ryssland, laddad med politisk risk “Många finska börsbolag har lidit av handelssanktionerna. Ryssland har varit en av de mest intressanta tillväxtmarknaderna. Släkten Hartwall har tidigare framgångshistorier där man byggt upp bryggerier i Ryssland och Baltikum. Vi fortsätter följa länder ur det forna östblocket och utnyttjar gamla nätverk?

Ni gjorde inga nya placeringar i någon kategorit fjol Öppnas nya fronter snart “Vi sålde Cramo och minskade innehavet i Royal Unibrew, precis innan sommarens aktieturbulens. Vi har inte mist förtroendet för byggnads- eller bryggeribranschen. Vi har helt en kelt gjort en bra placering, och tackat för resan med Cramo. Nu har vi hyfsat med pengar ikassan. Strategin ligger på bordet, vi utarbetar den som bäst”

Spår du fortsatt marknadsturbulens “Tänk om vi för en gångs skull fick läsa ärliga rubriker där bankirer säger: We have no idea! En högre räntenivå skulle indikera mer puls hos näringslivet. Långfristigt finns tillväxtmöjligheter, men kortfristigt övertolkas alla signaler. Det gäller att hålla nerverna i styr. Vi blickar även utanför börsen, de största institutionella placerarna trängs där just nu Är er tumregel 10 procents ägarskap i börsbolag som Konecranes, Stockmann, Sponda “Vi vill trygga en plats vid styrelsebordet och kunna diskutera direkt med huvudägarna, oberoende av storleken på vårt innehav. De som har goda idéer och argumenterar bäst, kan påverka. Tioprocentsinnehav har två fördelar: dividenden blir beskattad bara en gång, inom bolaget, istället för hos placeraren. Dessutom kan man tvångsinlösa aktier bara då man har go 26 av ett bolag. Samma tanke har styrt statsägandet under senare år”

Hur mår vingården Inkerman vid Sevastopol iKrim “Vi drabbades av den största tänkbara risken, så går det ibland. Vingården fungerar väl, vi producerar som förut. För tillfället har vi mist våra rätt så höga tillväxtutsikter, men försäljningen fungerar. Nu exporterar vi bara till Ryssland, den ukrainska marknaden är stängd. Vi måste passa på noggrant, vara artiga åt alla håll. Den framtida värdeutvecklingen utgör lite av en ‘call option! Det är inte enkelt att omorganisera finansieringen och penningtrafiken?

Förutser ni en turnaround hos Stockmann? “Den är på gång. Några fenomenala vändning ar inom två månader kan vi inte vänta oss. Detaljhandeln lider då köpkraften är låg. På lång sikt tror jag starkt på service och handel. Finland är tungindustri- och teknikfokuserad. Om Hennes & Mauritz affärsidé hade presenterats för Tekes för några år sedan hade man knappast köpt den. Vi är för konkreta, vi borde våga tro på framgång med abstrakta produkter och tjänster. Jag tycker kärnan hos Rovio och Supercell är designen, inte själva kodandet”

Snusar ni på hälsoappar, förutom diabetes-startupen Modz ”Modz är i lanseringsfasen. Produktens idé är att samla data och analysera blodsockernivåer, över flera års tid, och jämföra dem - men det ska vara enkelt och roligt, med en fungerande apparat. Mjukvaror blir knappast HC:s största placeringsmål. Finland är för litet för att specialisera sig inom läkemedel, en större deal flow behövs?

Lockar samfundsskatten fram fler fusioner som Terex-Konecranes “Diskussionen om skattemotiv känns generellt överdriven. Bolagens egenskaper bör komplettera varandra, så finns möjligheter att skapavärde. Fusioner sätts ofta igång av långfristiga entreprenörer som känner varandra sedan årtionden och litar på varandra. Grundstene är förtroende och goodwill bland nyckelpersonerna” m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92015

Utgiven i Forum nr 2015-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."