Utgiven i Forum nr 1997-10

Från häst till metro

av Peter Ehrström Forum 1997-10, sida 27, 23.10.1997

Taggar: Teman: kollektivtrafik

Från häs till metro

S pårvagnen är det traditionella Jortskaffningsmedlet i världens metropoler Spårvagnens charm baserar sig på dess urbana framtoning, med spåran kan man bara inte åka till landet.

Med dessa ord inleds Spårvägsmuseets lilla, men stolta, informationsblad. Museet ligger på den sannolikt mest naturliga platsen i Finland för ett sådant museum, dvs. i direkt anslutning till de iögonenfallande spårvagnshallarna i Tölö. När Forum besöker museet är det tyst och stillsamt. En spårvagnsentusiast diskuterar med museets två anställda, men annars är jag ensam.

”Vi har i medeltal 40-43 besökare per dag och av dem är omkring två tredjedelar barn”, säger Martti Virtanen och visar stolt upp några tackkort som skickats från barn i Tammerfors.

”Man känner verkligen att man gör ett nyttigt jobb”, myser han.

Vi går runt och beundrar vagnarna i museet och avbryts bara när två barn kommer in och leker med styranordningen i en av vagnarna. Endast i den är det tillåtet att leka och barnen vet direkt vart de skall gå. De, liksom många andra besökare, är stamgäster på museet. Spårvägsmuseet är öppet onsdag-söndag 11-17, men på torsdagarna är det gratis inträde. Spårvagnarna i den forna vagnhallen är inte

Ef fo HELSINGIN - RA FSA räemens Den dansktillverkade bästspårvagnen av typ Scandia I Randers är en av Spårvägsmuseets rariteter Den tillverkades 1890 och trafikerade på linjen Sörnäs-Salutorget-Lappviken.

många, men vackert restaurerade och flera rätt välgjorda dockor ger liv åt fordonen. Man kan t.ex. känna tidens puls i den öppna sommarvagn och släpvagn som tillverkades av Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad 1919 och som fyllts med dockor i museets regi. En av rariteterna är hästspårvagnen av typ Scandia I Randers från 1890. Det är samma år som Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget grundades i Helsingfors. Året därefter inleddes spårvägstrafiken och just denna vagn trafikerade på linjen Sörnäs-Salutorget-Lappviken, den ena av Helsingfors dåvarande två linjer. Den andra var sträckan Tölö-Salutorget-Brunnsparken. Redan år 1901 inställdes trafiken med hästspårvagnar, men till Drumsö gick de ännu under åren 19131917. Först i slutet av år 1944 kommunaliserades kollektivtrafiken i Helsingfors och det nuvarande trafikverket grundades. För den som vill fördjupa sig i trafikutvecklingen rekommenderar museipersonalen Timo Herranen bok Från bhästomnibussar till metro.

Spårvägsmuseet drivs i Helsingfors stadsmuseums regi och inledde sin verksamhet i de nuvarande utrymmena i oktober 1993. I museet finns också specialutställningen Lastbärarna.

“Som det ser ut nu pågår specialutställningen till slutet av året”, upplyser Virtanen.

Det allra första spårvägsmuseet upprätthölls av Helsingfors stads trafikverk i Vallgård och öppnades 1967. Precis som järnvägen och tåg har sina fantaster har även spårvägen sina trogna fans. Det finns t.o.m. en speciell spårvägsförening, som museet brukar kontakta när utländska spårvägsentusiaster kommer på besök.

”Föreningsmedlemmarna har varit till stor hjälp. De är språkkunniga och kan spårvägen i minsta detalj. De kan svara på detaljfrågor som jag inte har en aning om”, konstaterar Virtanen innan han skyndar i väg för att visa två små flickor hur man rattar en spårvagn.Q Peter Ehrström

Forums miniguide till trafikmuseer i Svenskfinland

Finlands Sjöhistoriska museum Vrakholmen, 00170 Helsingfors Öppet 1.3-30.4 lö-sö kl 10-15, 2.5-30.9 dagligen kl 11-17. Finlands Flygmuseum

Datavägen 3, Vand Öppet dagligen kl 12-18. Spårvägsmuseet

Tölögatan 51 A, Helsingfors Öppet dagligen ons-sö kl 11-17. Finlands Järnvägsmuseum Hyvingegatan 9, Hyving Öppet 1.6-15.8 dagligen kl 11-17, övr. tilö kl 12-15 och sö kl 12-17.

FORUM NR X/97

Esbo Bilmuseum

Backby gård, Esb Öppet maj-sept. ti-sö kl 11-17.30. Helsingfors Bilmuseum Munksnäsgatan 12, Helsingfors Öppet dagligen kl 12-15.

Åbo Bilmuseum

Gamla Tammerforsvägen 258, Åbo Öppet 1.6-31.8 dagligen 10-17. TS Auto- ja Viestintämuseo Bleckstadsgatan 29, Åb Öppet 2.5-28.9 vardagar kl 10-18, lö-sö kl 10-16, stängt 20-22.6.

Motormuseet

Alholmvägen 71, Jakobstad Öppet 1.5-1.9 vardagar kl 11-17, lö-sö 12-16.

Jakobstads Motorcykelsalong Alholmgatan 8, Jakobstad Öppet 1.5-1.9 må-fre 12-17, lö-sö 12-16.

Vasa Bil- och Motormuseum Magasingatan 8, Vas Öppet 1.5-31.8 dagligen kl 11-17.

Källa: Tekniikan Maailma.

Foto: Peter Ehrström

Utgiven i Forum nr 1997-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."