Utgiven i Forum nr 2019-09

Från managementkonsult till kulturstrateg

av Jennie Krook Forum 2019-09, sida 27, 21.11.2019

Halva framgångsfaktorn i ett företags förändringsarbete är gruppens eller medarbetarnas motivation att göra förändringen. Det menar Bita Yazdani, managementkonsulten som sadlade om till kulturstrateg.

Bita Yazdani titulerar sig som en global kulturstrateg och inspirationsföreläsare inom storytelling, kultur och framtidens ledarskap. Kulturstrategi är ett område som hon själv tagit fram, där hon integrerar organisationsutveckling med den senaste vetenskapen inom hjärnforskning, biologi och ledarskap.

”Uppdragen i min tidigare rådgivarroll gick ofta ut på att komma till rätta med processer och strategier i företag och metoden är ofta rationell och datadriven. Men jag blev mer och mer medveten om att de analyser och idéer som verkat rationella inte alltid implementerades och förändringar som vi föreslog kändes tunga och jobbiga, när motivationen kom emellan vision och verklighet”, säger Bita Yazdani.

För att kunna jobba på ett annat sätt med organisationsutveckling kände hon att hon behövde mer kunskap, och började fortbilda sig inom biologi, historia, psykologi, filosofi och antropologi. Under sin som tid kulturstrateg och kommunikationsrådgivare i USA jobbade Bita med Simon Sinek och organisationer såsom Starbucks, NBC och Ernst & Young. I dag möter Bita ledare på svenska företag som H&M och Swedbank för att diskutera framtidens kultur.

Motivationen avgör. Hon menar i dag att halva framgångsfaktorn i ett förändringsarbete är gruppens eller medarbetarnas motivation att göra förändringen. Och att motivationen även påverkas av hur man kom fram till svaret.

”Jag ville lösa den mänskliga faktorn i beslutsfattandet. Så mycket av vår potential sitter och samlar damm för att beslutsfattare och medarbetare inte känner sig motiverade. De flesta människor vill känna att de kan påverka sina beslut. Jag vill stötta den resan i stället för att komma med svaret. Det spelar ingen roll hur mycket data du tar fram om inte människan är motiverad”, säger hon.

Den svåra konsten att leda sig själv. Ett sätt att göra detta kan enligt Bita vara att att arbeta med självledarskap. Självledarskap brukar beskrivas som en utvecklad känsla av vem man är, vad man kan göra och en kunskap om vart man är på väg, och vad man använder för kommunikation, känslor och beteenden för att komma dit.

”Medvetenheten kring självledarskap har ökat de senaste åren”, säger Bita Yazdani. Hon berättar att det finns undersökningar som visar att så mycket som 85 procent av de som arbetar i dag inte känner sig fullt engagerade, samtidigt som sjuksiffror och psykisk ohälsa ökar.

”Näringslivet och organisationer har börjat smaka på ordet självledarskap. I stället för att klaga på sin situation kan det ge medarbetaren en styrka och kraft att känna både glädje, självbestämmande och ansvar för sin situation. Detta bottnar i en djup filosofi om människans rätt att utforma sitt liv. Vi mår som bäst när vi är självförfattande i våra beslut och våra egna liv”, avslutar Bita Yazdani.

Jennie Krook text

Utgiven i Forum nr 2019-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."