Galleria — butiksbukett

av Ragnhild Artimo Forum 1987-03, sida 12, 19.02.1987

Taggar: Bolag: Veitsiluoto Oy Orter: Uleåborg Teman: företag

Uleäborg

Veitsiluoto satsar på kemi

Velitsiluoto Öv, som senaste år övertog Oulu Oy, strövar nu till ott stärka bland annat den kemiska industri genom en satsning p fabriken I Uleåborg.

Uleåborg har Veitsiluoto en fabrik som tillverkar styren-butadienlatexer. Fabriken ingår i gamla Oulu Oy:s anläggning ar. Satsningen på fabriksanläggningen le der till att dess kapacitet i det närmaste fördubblas. Totalt kommer investeringen i den kemiska industrin att kosta cirka 40 Mmk.

Styren-butadienlatex används vid tillverkningen av papper. På basen av kända, kommande nyanskaffningar och renoveringsprojekt i den inhemska pappersindustrin, har Veitsiluoto beräknat att efterfrågan på latexer inom de närmaste åren kommer att öka kännbart. Fabriken i Uleåborg är den enda tillverkaren av dessa latexer i Finland och, inkluderande de avtal om teknologiöverföring som fabriken ingått, hör fabriken till de största tillverkarna i världen på sitt område.

Produktutvecklingen spelar en central roll i företagets verksamhet och resultatet är latex av mycket hög kvalitet. Latexerna är främst anpassade till de kvalitetsnivåer som krävs i Finland och de övriga nordiska länderna.

Den nya anläggningen kommer att vara klar för produktion i medlet av år 1988, varefter fabrikens kapacitet kommer att vara cirka 300 000 ton per år. Det motsvarar ungefär hälften av årsförbrukningen av styrenbutadienlatex i Finland.

Ett annat stort investeringsobjekt inom Veitsiluotos kemiska industri, är hartsförädingsindustrin, vars produktionskapacitet och produktsortirnent utökas. CE
Galleria — butiksbukett

Lagom till julen öppnade Galleria (Uleåborgs ”Forum””) vid Isokatu mitt i staden. Förebilden för det nya afförscentret är så kontinenal den kan vara: Galleria I Milano. Den uleåborgska versionen betjänar nu titt- och köpglada.

cirka 35 Mmk, är Rakennus-Forum Oy, och finansiär och fastighetsägare

Sparbankernas Pensionskassa. Gallerias areal är ca 4 000m?. Kvadratmeterhyran är drygt 200 mk för de bästa affärsutrymmena i gatunivå; lägre för t ex kontorsfaciliteter.

Arkitekt är Jari Saarnio, för vilken denna utmaning var välkommen; han har tidigare främst planerat skolor och offentliga byggnader. Galleria får sin karaktär av en ”gata” på vars båda sidor affärerna ligger.

Galleria har fem ingångar. Marmor dominerar inrecningen, och dagsljuset från takfönstren samt en springbrunmn är välbekanta lösningar från liknande affärscentra | andra städer -— Galleria har också en högst personlig detalj: ett väldigt valvfönster som avlägset påminner om Helsingfors järnvägsstation. Det välvda taket och pelare fulländar skapelsen.

Bes för projektet, som gick på

Mångfald målet

Galleria-projektet har föregåtts av marknadsundersökningar och konsultarbete: dessa utvisade att behovet av specialaffärer i stadens centrum ökar, likaså köpkraften, och att ett också visuellt “annorlunda” affärskomplex är rättast för den kundkrets man önskar nå.

— På basen av dessa kartläggningar kom vi till att varandra kompletterande boutiquer skulle utgöra stommen i Galleria, berättar Pentti Pajulampi, YD för RakennusForum. — Principen har varit att här inte skall finnas två helt lika företag, och det betydde också att vi inte gjorde kontrakt med företagen i den ordning de anmälde intresse, utan medvetet skapade en butiks- och tjänstemix som var så mångsidig som möjligt.

Affärsutrymmena representerar ocks mycket olika storlekar — från 26 till över 500 kvadratmeter.

Galleria har fem våningar. Bottenvåningen inkluderar förutom butiker också socialutrymmen och lager. Gatunivån, som är den dyraste våningen, domineras av små butiker — bla fritids-, business- och festkläder, bruksvaror, fritidsutrustning och presentartiklar — i andra våningen finns en pizzeria och biffrestaurang och en specialmodeaffär, tredje våningen domineras av en bred skala ”fysiska tjänster” från skönhetsvård till tandläkarmottagning och optiker, och de två översta våningarna utgörs av kontor och stadens första kontorshotell. Idag verkar cirka trettio företagare i det nya affärscentret.

Bra business

Butiksmixen är lyckad och fungerande, anser Hannu Sarni, VD för Ski Systems och viceordförande för Gallerias företagarförening.

— De flesta affärsinnehavare är nöjda med kommersen, även om en och annan kanske konstaterat sig ha ett lite för smalt urval. Men generellt sett kan man nog säga att Galleria fyller förväntningarna. Och principen om kompletterande, inte konkurrerande affärer förverkligas exempelvis för oss så, att vi mitt emot har en annan sportaffär som huvudsakligen för ett urval helt olika vårt -— mera ”idrottsföreningsprofil”, säger Sarni. — För övrigt anser jag att konkurrens nog är av godo — det håller en på alerten.

Dagligvarusektorn är inte representerad i Galleria åtminstone ännu; Sarni berättar att en dagligvaruaffär finns i samma kvarter, och att en passage kommer att förena den med Galleria-centret senare i vår.

Ragnhild Artimo 3/1987 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1987-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."