Utgiven i Forum nr 1985-11

Gästgiveri i ny tappning

av Christer Ekebom Forum 1985-11, sida 26, 19.06.1985

Taggar: Teman: hotell

Gästgiveri i ny tappning

Det finns några små sk familjehotell också i Finland. Dessa Gasthaus är populära i Centraleuropa och en färsk undersökning visar att denna hotelltyp kan vara lönsam också hos oss.

et är nästan 30 år sedan Finlands D sista äkta gästgiveri! upphörde me sin verksamhet, Gästgiverierna var mycket allmänna ända in på detta sekel, men de nya trafikmedlen tog snabbt död på dem. Typiskt för gästgiverierna var, att de var små och drevs mer eller mindre som familjeföretag. Dagens hotell och andra liknance inkvarteringsställen drivs normalt som större affärsföretag med främmande arbetskraft, även om de råkar vara helt privatägda.

Ett alternativ till hotell

Flera orter i vårt land saknar hotell, Det finns kanske ett visst behov av inkvaretring, men behovet är för litet för ett normalt hotell. På sådana orter kan ett familjenotell, eller Gasthaus, vara en lösning. Ett familjehotell drivs, som namnet anger, som ett renodlat familjeföretag. Därmed är hotellets kapacitet liten jämfört med ett normalt hotell men kostnaderna är oftast också lägre och arbetskapaciteten är flexiblare.

Ett familjehotel! kan ta emot några tiotal nattgäster, vilket på många orter är just det som behövs, Hotellet har ofta en egen restaurang eller någon form av bar och den kapaciteten kan utnyttjas av företag och föreningar på orten. Därmed kan ett gasthaus karakteriseras som ett modernt gästgiveri.

Större företag på landsorten har ofta både inkvarteringsmöjligheter och representationsutrymmen, men mindre företag utnyttjar vanligen de möjligheter som ortens restauranger kan erbjuda.

Föreningar naturliga kunder

Finland är till bredden fyllt med föreningar av olika slag. Föreningar är typiska konsumenter av restaurangservice. En liten restaurang som den som vanligen finns vid ett Gasthaus är idealisk som mötesplats för föreningarna. Prisnivån kan hållas moderat och därmed attraktiv, vilket givetvis tillta!ar föreningarna

Familjehotellen kan drivas antingen som året-om-verksamhet eller exempelvis enbart under sommaren eller någon annan säsong. Det bästa alternativet varierar från ort till ort.

I Finland finns idag ett tiotal hotell av typen gasthaus. Enligt den undersökning som Centralen för turistfrämjande har utfört, finns det utrymme för betydligt fler familjehotell. Idén är ganska ny i vårt land. Det första hotellet av detta slag i vårt land inledde sin verksamhet 1970. Hotellet finns i Lojo.

Gasthaus Laurinportti. som hotellet i Lojo heter, är ett renodlat familjeföretag. Idén till verksamheten fick Vesa Koskinen,

Ett modernt gästgiveri. Gasthaus Laurinportti inbäddat i sommargrönskan.

2 hotellets ägare, under familjens resor i Centraleuropa. Impulsen, som ledae till att hotellet byggdes kom genom stadsplanen som fastslog att Koskinens tomt är en affärstomt med rätt stor byggnadsrätt

Laurinportti, som också i CFTs undersökning tagits som ett exempel på ett typiskt Gasthaus, är mycket centralt beläget i Lojo invid ett av stadens huvudstråk. Trots det ligger hotellet inbäddat i en naturskön omgivning till synes avsides från bebyggelsen. Byggnaden är belägen i en sluttning på Lojoåsen och den bara hoppar tram ur trädvegetationen när man åker förbi. Byggnaden är väl anpassad till miljön och utgör således inget skrymmande landmärke. Det hör till saken att Vesa Koskinen till sin ut bildning är byggmästare. Han har själv både planerat och byggt huset. Huset är för övrigt byggt i någonting som kunde kallas alpin stil, för att ge hotellet en viss mellaneuropeisk stämning.

Inget turisthärbärge

Laurinportti ligger strax utanför stadskärnan, men på gångavstånd från stadens absoluta centrum. Hotellet kan enkelt nås såväl med egen bil som med allmänna kommunikationsmedel (buss). Ur turistsynvinkel sett ligger hotellet bra till vid stadens badstrand vid Lojo sjö och också inom några minuters gångväg från turistbåten Lauritars avgångspunkt. Ändå är det inte turister hotellet lever på, utan affärsmän. Hotellet är till och med stängt under en kort period på sommaren. En förklaring till detta är troligen att Lojo ligger så nära huvudstadsregionenJuristerna kan besöka staden och dess omgivningar utgående från Helsningfors. Turisterna rör sig dessutom ofta i större grupper och kräver därför större hotellkapacitet. Sådan kapacitet finns inte i Lojo.

Det verkar uppenbart att familjehotell av detta slag åtminstone i södra Finland i huvudsak bör inrikta sig på affärsresenärer och liknande kundkategorier. Företagens gäster kommer oftast i rätt små grupper varvid ett gasthaus är ett idealiskt inkvarteringsalternativ. Ur hoötellägarnas synvinkel sett är denna kundkategori också idealisk i den meningen att lågsäsongen infaller under bästa semestertid, dvs om sommaren. Hotellägarna kan därför ta semester på sommaren och inte under vinterhalvåret som i renodlade turistföretag.

Arbete, arbete…

Ett hotell som drivs som ett renodlat familjeföretag har flera fördelar. Verksamheten kan byggas upp mycket individuellt, varvid hotellet kan ges en egen särprägel. Verksamheten kan också mycket effektivt anpassas till de lokala behoven. Av ägarna krävs villighet att betjäna samt förmåga att få kontakt med sina kunder. Men framför allt krävs det arbete. Det ligger mycket sanning i påstående att ägarna till ett gasthaus är arbetsnarkomaner.

Christer Ekebom 11/1985 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1985-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."