Gasum planerar stor LNG-terminal i Ingå eller Borgå

02.04.2012

Gasum planerar bygga en stor importterminal för flytande naturgas (LNG) i södra Finland. Aktuella placeringsorter är Joddböle i Ingå eller i Tolkis i Borgå.

Värdet på investeringen uppgår till 200–400 miljoner euro. En miljökonsekvensbedömning som omfattar båda placeringsalternativen inleds i april. Enligt planerna ska terminalen ha kapacitet att importera en mängd LNG som motsvarar 25–50 procent av den nuvarande gaskonsumtionen i Finland.

Gasum-vd Antero Jännes motiverar i ett pressmeddelande LNG-projektet med det senaste decenniets gynnsamma prisutveckling på flytande naturgas. Produktionskapaciteten för LNG och utnyttjandet av nya gasreserver har ökat, vilket gjort LNG till ett konkurrenskraftigt alternativ till den gas som importeras via rörnätet.

“Importterminalen för LNG skulle koppla Finland till den internationella gasmarknaden. I dag importeras hela 15 procent av den gas som används inom EU i flytande form. LNG är ett alternativ värt att beakta”, heter det i pressmeddelandet.

LNG-gasen upphandlas på världsmarknaden och transporteras till terminalen i Finland med specialkonstruerade fartyg. I terminalen förgasas LNG:n och matas in i distributionsnätet för naturgas. Dessutom kan LNG distribureras från terminalen i flytande form med pråmar eller tankbilar för att användas för nya ändamål, exempelvis som fartygsbränsle eller inom industrin. På grund av skärpta miljökrav är LNG ett intressant alternativ inom sjöfarten.

Beslut om fortsättningen fattas när projektets miljökonsekvensbedömning har slutförts. Bolagets mål är att LNG-terminalen står färdig med full import-, lagrings- och inmatningskapacitet till naturgasnätverket senast vid utgången av 2018. Terminalen kan också byggas och tas i bruk stegvis. Då skulle importen av LNG bland annat till sjöfarten kunna inledas redan i slutet av 2015.

I miljökonsekvensförfarandet, som inleds i april, utreds projektets miljökonsekvenser innan beslut om fortsättningen fattas. En väsentlig del av MKB-förfarandet utgörs av en dialog bland annat med invånarna i närområdet samt med medborgarorganisationer och andra intressentgrupper.

Projektets MKB-program är framlagt för påseende från den 10 april till den 25 maj 2012. Det kan laddas ned bl.a. från webbplatsen för NTM-centralen i Nyland, som fungerar som kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheten ordnar publikevenemang i Borgå den 18 april och i Ingå den 19 april.

>> LÄS MER: Wärtsilä har stora förhoppningar på LNG

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."