Utgiven i Forum nr 1982-05

Ge produkten internationell publicitet

av Henrik Sonck Forum 1982-05, sida 24, 17.03.1982

Tiotusen tidningar till er tjänst

G produkte internationell publicite ” Genväg till utländska marknader” är det ambitiösa slagordet för svenska informationsföretaget Industrial News Service, som jobbar med att sprida notiser om tekniska produktnyheter till tidningspressen över hela världen. INS har sedan hösten arbetat aktivt också i Finland.

e Internationell marknadsföring är dyr och tidskrävande. Ett hjälpmedel på vägen är att bli omskriven i pressen. Men förutom att produktnotisen skall klara en viss nyhetströskel, borde den också vara i så publiceringsfärdigt skick som möjligt.

Industrial News Service strävar till att hjälpa företag och innovatörer med den journalistiska utformningen då de vill få publicitet för en produkt, samt att sprida informationen bland de rätta tidningarna.

INS’ databank i Solna upptar för närvarande ca 10 000 tidningar och tidskrifter inom teknik, näringsliv och industri. Meningen är att småningom utöka banken till 15 000 tidningar.

— Tanken är att vi skall fungera som ett medel också för finländska exportörer att snabbt och billigt sprida produktnotiser enligt uppdragsgivarnas önskemål. Det gäller både geografiska målområden och läsarkategorier, berättar INS” representant i Finland, Robert Räihä.

— Vår service sträcker sig över hela informationskedjan. Från utformningen av texten till att ombestyra uppföljning med pressklipp. Men det går också att avtala om bara en del av ”paketet”, 1 ex valet av medium.

24

Händelselörloppet kan vara t ex följande: Företaget kontaktar INS och presenterar sin produkt eller idé. Efter en gemensam analys utarbetas en s k sökprofil på basen av produkt, tilltänkta målgrupper, nyhetsgrad m m. Utgående från dessa uppgifter väljs lämpliga media ur databanken. Tidningarna är rangordnade enligt upplaga, kvalitet och anseende.

200 fackmän

Förutom den särskilda service som Robert Räihä kan erbjuda finska kunder har INS över ett par hundra fackjournalister till sin disposition i Sverige. Också översättning till målgruppernas språk sköts genom INS. Innan slutprodukten, notisen, distribueras får uppdragsgivaren göra en slutkountroll.

— Det behöver inte heller gälla bara en produkt, förklarar Robert Räihä. Det går lika bra att informera om en intressant — problemlösning, en order, företagets årsresultat eller någonting annat av nyhetskaraktär.

De här texterna är oftast korta nyhetsreleaser, men ingenting hindrar att företaget skickar ut en hel artikel via INS.

Genväge till utlämdska marknader

Databanken utbyggs till 15.000 tidningar, men idén är inte att nå många tidningar utan de rätta tidningarna, säger Robert Räihä.

nalistiskt förarbete, översätt Kunden betalar en grund- E ningar och liknande.

kostnad för tillgången till INS mediavalsystem, och till det kommer en kostnad per marknad och branschområde för att ta fram en individuell medialista. För skrivarbetet tar INS betalt per timme, och översättningar samt distributionskostnader debiteras enligt självkostnad.

Exakta prisexempel kan alltså svårligen ges. För ett skandinaviskt paket kan priset vara 5000 mk, för ett västeuropeiskt 9 000-10 000 och ännu större spridningsområden kan kosta över 18000 mk. Summorna kan variera nägra tusenlappar beroende på paketets sammansättning, andelen jour Rätt produkt får gensvar

Med rätt produkt kan företaget få ett överväldigande gensvar. Räihä nämner en svensk företagare som lade ut 20000 kr på en presskampanj. Efter en tid hade redan över tjugo tidningar haft artiklar inne om produkten.

Den summan skulle inte ha räckt till mer än kanske fyra vanliga tidningsannonser. Och resultatet blev ett femtiotal förfrågningar, a vilka ca hälften ledde til Henrik Sonc offert.

fromme SR / H Kom, kom skall vi £

I vi bo på Åland…

Om Du älskar holmar och skär, vida fiskrika vatten, ringlande cykelvägar, massor av sevärdheter och ever nemang, nattklubbens heta puls eller lugn och ro vid en stuga, då skall Du komma till Äland. Vi är också duktiga på att arrangera konferenser.

älandsresors Box 62 SF-22101 MARIEHAMN Åland/Finland

Tel. 928/12140 Telex 631 25 CN AN ( ( AR AR AR AE AR AS AE AN I R OR ER

Forum 5/82

Beställ vå paketrese- och I stugbroschyr fem

Utgiven i Forum nr 1982-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."