Utgiven i Forum nr 1995-10

Geotermisk energi värmer Reykjavik

av Christian Schönberg Forum 1995-10, sida 28, 24.08.1995

Taggar: Orter: Island Teman: energi

Forum på nd

Geotermisk energi värmer Reykjavi

Christian Schönber gångar av vattenkraft och geotermisk energi. Den beräknade tekniskt utbyggbara vattenkraften uppgår till 64 000 GWh/år (1 GWh=1 miljon kWh). Om hänsyn tas till ekonomiska och ekologiska aspekter kan cirka 60-80 procent av vattenkraften utbyggas — endast cirka 7-10 procent hittills har byggts. Geotermisk energi kan troligen utvinnas i en liknande omfattning. Bruttoenergiförbrukningen på Island år 1989 uppgick till 2 500 000 ton (motsvarande olja) av vilket 37 procent kom från vattenkraft.31 procent från geotermisk energi, 29 procent från olja och 3 procent från kol. Elproduktionen under samma år uppgick till 4 475 GWh a ;: har omfattande til vilket 94,1 procent kom från vattenkraft, 5,8 procent från geotermetisk värme och 0,1 procent från olja. Av bruttoelkonsumtionen gick 2 307 GWh (54,6 procent) till energikrävande industrier. Alla städer, byar och gårdar är elektrifierade genom statliga vattenkraftstationer. Island ligger på femte plats i världen när det gäller elkonsumtion per capita. Reykjavik och några dussin städer runt hela landet utnyttjar den rena och förnybara geotermiska energin till bostadsuppvärmning och förser för närvarande omkring 86 procent av den totala befolkningen med geotermisk fjärrvärme. Reykjaviks varmvatten pumpas upp ur källor i staden och i det geotermiskt aktiva området vid

VÄLKOMMEN TILL HELSINGFORS LEDANDE INTERNATIONELLA HOTELL - UTNÄMNT TILL ÅRETS HOTELL 1994!

Runebergsgatan 2, FIN-00100 Helsingfors Tel: +358-.0-695 80. Fax: +358-0-6958 7100 ps. Hos oss ger varje not Dig SAS EuroBonus-poäng!

Centralt beläget, förstklassigt hotell med 260 rymliga och bekväma gästrum. 13 högklassiga och mångsidiga konferens- och bankettutrymmen, utrustade med det senaste inom konferenstekniken.

2 trivsamma restavranger — Ströget och Johan Ludvig, samt Royal Bar. Fitness club och bastu. SAS Airline Check-in, Business Service Center och Late Check-Out

Vi erbjuder service och 8 komfort som ger Dig friheten att koncentrera Dig helt på dagens viktiga offärer, Vi har också förmånliga veckoslutspriser!

Hjärtligt välkommen 28

Geotermisk e i 44,60

Islänningen tar idag nästan hälften av sin energi från underjorden.

Reykir, 18 km i nordöstlig riktning och Nesjavellir, 35 km i östlig riktning.

Vattnet från Reykir har en temperatur på 80-140 grader C vid källan och efter att ha blandats med returvatten från hushållen har vattnet en temperatur på 70-80 grader när det förs in i värmelementen.

Nesjavellir som påbörjades år 1990 är det största projektet när det gäller utbyggande av ett högtemperaturområde = (+150 grader) på Island och kommer i framtiden all användas för att producera elenergi i ångturbiner.

Den nuvarande bruttoproduktionen av geotermisk värme på Island motsvarar en förbränning av 770 000 ton fossila bränslen/år. Cirka 15 hektar växthus uppvärms av naturligt varmt vatten som möjliggör en produktion av gurka, tomater, andra grönsaker och blommor.

Smältverk förbrukar 5020 av energin

Det absolut största energikrävande företaget på Island är aluminiumsmältverket i Straumsvik, 14 km sydväst om Reykjavik, ett dotterföretag till Swiss Aluminium Ltd i Zärich som byggdes år 1969. Produktionen uppgår till cirka 88 000 ton aluminium per år och förbrukar hälften av Islands totala energiproduktion.

Den kombinerade investeringen av smältverket och kraftstationen Böårfell uppgår till 51 miljoner dollar och är det största industriella projekt som hittills startats på Island.

Förnybar enargi lockar utländska investerare

Växande global medvetenhet om de miljöfaror som fossila bränslen och kärnkraft utgör har gjort Islands förnybara och rena energikällor alltmer konkurrenskraftiga och attraktiva för industrietableringar. Utländska bolag har också visat stort intresse att investera i energikrävande industrier såsom ytterligare ett aluminiumsmältverk, trots all planerna tills vidare uppskjutits p.g.a. dumpningen på världens metallmarknad som tog vidi början på 1990-talet.

Ett annat troligt mål för framtida etableringar är export av elektricitet genom undervattenskabel, vilket redan är tekniskt möjligt och förväntas bli ett ekonomiskt fördelaktigt projekt ännu [öre sekelskiftet.

sa av Islands varma källor är springkällor eller geysrar. Denna geyser på området är aktiv året runt och sänder sin mäktiga ång/vatten-pelare var tredje minut mot skyn, dag och natt.

Det varma vattnet möjliggör kultivering av tropiska växter oberoende av årstider i lokala växthus runtom i landet.

Farum nr 10/95

Utgiven i Forum nr 1995-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."