Ger matbutiken matematiska muskler

av Heidi Furu Forum 2017-10, sida 14-18, 30.11.2017

Taggar: Personer: Johanna Småros

Minskat matsvinn, mer effektivt använd arbetstid och bättre service för kunderna. Trumfkorten är många då Johanna Småros säljer Relex Solutions mjukvara till detaljhandeln.

Kunden går in i matbutiken, fyller korgen med middagsingredienser och suckar över att bananerna är brunprickiga, mjölkens bäst före-datum är nästa dag, favoritbrödet har tagit slut och kön till kassan är lång.

Experten på styrning av leveranskedjor kommer in i samma butik och noterar att avan­cerad automatisk varupåfyllning, bättre prognostisering av efterfrågan, sortiment­optimering och arbetstidsoptimering i en handvändning kunde minska matsvinnet med en tredjedel, sänka personalkostnaderna och ge nöjdare kunder. 

Johanna Småros erkänner att hon är yrkesskadad och alltid i matbutiken kollar efter hål i hyllan och checkar bäst före datum av ren nyfikenhet, inte med tanke på egna köpbeslut. Småros är logistikforskaren som blev entreprenör och en av grundarna till det snabbväxande mjukvaruföretaget Relex Solutions. För drygt tio år sedan grundade hon Relex tillsammans med sina forskarkollegor Mikko Kärkkäinen och Michael Falck. 

[caption id=“attachment_9528” align=“aligncenter” width=“220”] Om man utan att tumma på servicen kan minska på matsvinnet med 30 procent handlar det om miljontals euro för de större kedjorna, säger Johanna Småros.[/caption]

Orsaken till att de blev entreprenörer var att de ville se till att lösningarna de utarbetat som forskare verkligen kom till användning inom detaljhandeln. Resultatet är ett bolag som i dag har över 400 anställda. Bland kunderna finns många stora butikskedjor runtom i världen, såsom S-gruppen i Finland, Rossmann i Tyskland, Booths i Storbritannien och Delhaize America med livsmedelskedjorna Food Lion och Hannaford i Nordamerika.

”Vi började med att satsa på matsidan eftersom matsvinnet är en stor ekonomisk fråga. Om man utan att tumma på servicen kan minska på mat­svinnet med 30 procent handlar det om miljontals euro för de större kedjorna.”

Var för sig handlar det om enkla saker – att se till att produkterna finns i rätt mängd på rätt plats och att det finns tillräckligt med personal vid rätt tidpunkt för att plocka upp varor och sitta i kassan. Det är när hela detta pussel ska läggas ihop som det blir komplicerat. En enskild handelsman kan omöjligt hålla koll på tusentals varuflöden med leveranser olika vecko­dagar och samtidigt beakta hur specialerbjudanden och veckoslutsvädret förväntas inverka på försäljningen. Det är då man behöver matematisk modellering, och här kommer Relex Solutions in.

[caption id=“attachment_9529” align=“aligncenter” width=“200”] Styrkeprov. Johanna Småros har utmanat en kund i kickboxning och lovade rabatt ifall kunden kom upp i ringen, men tyvärr backade han ur.[/caption]

Intelligenta prognoser. Relex styrka har från början varit att göra prognoser – av olika slag.

”Det finns en stor intelligens i hur de olika matematiska modellerna väljs”, säger Småros.

En basprognos beaktar veckodagsvariation och säsongvariation.

”Efterfrågan på en måndag och en lördag kan vara väldigt olika. Det är typiskt att helgförsäljningen är ganska stor, men att butikerna inte har leveranser på söndagar. Prognosen beaktar också att vissa färskvaror är säsongskänsliga, till exempel färskost går bättre åt under picknicktider.”

För att beakta kampanjer används ett batteri av andra prognosmodeller.

”Det handlar om machine learning som nu är ett trendigt ämne.”

Relex system kan koppla kampanjeffekten till faktorer som man ändrar på, såsom prisförändring, hurudan typ av kampanj det är, om man lyft fram produkten i butiken eller om den står på sin vanliga plats och hur stora satsningarna på marknadsföring är.

Relex gör även en väderkorrigerad prognos, för att matbutiken ska kunna undvika att grillbiffarna tar slut på lördag förmiddag eller att det finns ett stort överskott av grill­biffar på måndag morgon.

Utmaningen är att väderprognoserna inte är tillförlitliga mer än några dagar framåt.

”Det finns en viss nervositet i väderprognoserna och leveranskedjor tycker inte så bra om att man svänger fram och tillbaka.”

Relex brukar göra en prognos som tar hänsyn till vädret och en som inte gör det, så är det upp till kunden att göra en riskbedömning och avgöra om den helt går in på väderprognosen eller tar en mer moderat hållning.

Heidi Furu text

Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2017-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."