Utgiven i Forum nr 1981-09

Giganterna intar sina positioner

Forum 1981-09, sida 06, 20.05.1981

Taggar: Teman: videomarknaden

Striden om videomarknaden:

Giganterna intar sina positioner

Gränserna är dragna. Jättarna på hemelektronikes område förbereder sig för striden på den kraftigt växande videomarknaden. Kampen förs mellan de japanska tillverkarna och ett europeiskt bolag, Philips. Kampen förs mellan videokassettspelare och videoskivspelare. Och i vardera sektorn tävlar flera olika icke kompatibla system sinsemellan. I centrum står den förvirrade konsumenten dränkt i systembeskrivningar, den ena mera välljudande än den andra.

e Allting kretsar naturligtvis kring televisionen, apparaten som idag är lika självklar i alla hushåll som radion var för några decennier sedan. I vissa länder, t ex Sverige, har redan mer än 70 procent av hushållen färg-TV.

Tiden är inne för nästa steg framåt, att göra televisionen till hemmets centrum för underhållning, information och kommunikation. Hemmadatorer, tvåvägs kabel-TV och direkta satellitsändningar är på kommande,

Banda själv eller färdiga program?

Under de närmaste åren kommer striden om konsumenterna att föras mellan två helt skilda videosystem. Videokasettspelarna och videoskivspelarna. Bägge systemen har goda sidor.

Videokassettspelare möjliggör bandning av TV-program. Man kan ocks köpa, eller hyra, färdigt bandade kassetter och genom att ansluta en kamera till magnetofonen (som kan vara lätt och portabel) har man öppnat dörren för egen programproduktion.

Bland videokasettspelarens nackdelar kan det vara värt att notera försämringen i bildkvaliteten, den dåliga ljudåtergivningen och att färdigt bandat programmaterial är dyrt i inköp.

Dessa argument använder också tillverkarna av videoskivspelare.

Om skivspelaren, som i Philips system, bygger på avancerad laserteknik kan man lova en knivskarp bild och bättre ljudåtergivning (i stereo) än en vanlig skivspelare förmår med. När man sedan lägger till specialfunktioner som slow-motion, snabbsökning, stillbild och andra finesser har man ett synnerligen mångsidigt system till förfogande, En videoskiva är också avse I USA har redan kampen om konsumenternas gunst på videomarknaden kommit igång och där kon kurrerar också redan kassettsystem med videoskivsystem.

värt mycket billigare än en videokassett.

De grundläggande olikheterna i de bägge systemen skulle eventuellt kunna förleda en att anta att systemen skulle vända sig till olika målgrupper. Dels de (aktiva) som vill göra eget material genom att banda från TV eller med hjälp av egen utrustning, och dels de (passiva) som är tillfreds med att se enbart färdigt producerat material. Men så verkar inte vara fallet.

De första erfarenheterna från Förenta Staterna visar att de som köper en videoskivspelare ofta redan har en bandspelare från tidigare. Skivspelaren är ett komplement och investeringen motiveras med de oöverträffbara tekniska prestanda och den fördelaktiga programvaran.

Enligt en undersökning från Förenta Staterna används videobandspelarna främst för att banda TV-shower och långfilmer. Största delen av bandningarna görs med kopplingsuret på spelaren, d v s maskinen bandar ett på förhand bestämt program på förhand bestämd tid. Endast en tredjedel av materialet bandades samtidigt som man såg på programmet.

Skivorna kommer

Trots att försäljningen av videoskivspelare startat långsamt, endast några tiotusentals apparater har sålts i hela världen, väntar sig alla tillverkare en snabb tillväxt. Vid 80-talets slut, förutspår man, kommer den årliga försäljningen att uppgå till 5 miljoner apparater och samtidigt kommer 200 till 250 miljoner programskivor att säljas till ett sammanlagt värde av 30 miljarder mark.

Större meningsskiljaktigheter råder det däremot beträffande förutsägelser na för de närmaste årens försäljnings(Forsätter på sid 30 Åtminstone tillverkarna väntar sig att efterfrågan på videoskivspelare skall öka snabbt.

FORUM 9/81

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."