Utgiven i Forum nr 2012-04

Glödlampans mörka sida

av Henry Clay Ericsson Forum 2012-04, sida 33, 26.04.2012

Taggar: Teman: innovation

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2012 Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.A

Glödlampans mörka sida

HENRY CLAY ERICSSON

FORUMS Forums debattgrupp i LinkedAFFÄRS- In har nått en ny milstolpe i NÄTVER sitt unga liv. För första gången har de ledande professorerna i ett ämne drabbat samman i våra spalter. Resultatet blev ett verbalt ping-pong spel på hög akademisk nivå, med uppfinnargurun och företagsledare som linjedomare. Spelet gällde åsikterna i professor Karl-Erik Sveibys debattartikel nyligen om innovationspolitik. Äralla innovationer nyttiga för mänskligheten? Eller har varje innovation en mörk sida som sprider negativa effekter i sin omvärld? Låt oss konkretisera det hela genom några exempel.

Glödlampan som uppfanns av Thomas Alva Edison har i hundra år spritt sitt ljus över världen. Folk och fä har varit nöjda med bättre belysning på jobbet, i hemmet och ladugården. Ingen har längtat tillbaka till osande talgljus och oljelampor. Men den mörka sidan av glödlampans låga verkningsgrad börjar nu synas i sinande kolgruvor och tomma oljeborrhål, samt i negativ påverkan på klimatet.

Lågenergilampan borde nu ta över, anser eurokraterna. Men det giftiga kvicksilvret i lampan skapar en ny innovativ mörk sida. Lampan bör tas om hand som problemavfall. Slänger vi lampanutinaturen, blir effekten mångdubbelt värre än av en glödlampa.

Mobiltelefonen är vår tids stora innovation för det finländska samhället. Den har skapat direkt kontakt mellan rörliga människor. Den har skapat förmögenheter för både Marthaföreningar och yuppies. Den har skapat jobb, som dessvärre nu flyr till Fjärran Östern. Men hur inverkar den ökade strålningen på människans hälsa? Hur nyttigt är det för psyket att ständigt vara tillgänglig? Angry Birds är ett paradexempel på en framgångsrik spelprodukt, som genererar intäkter frånutlandet. Men vilka är spelens mörka sidor? Högfrekvent spelande på mobil, konsol och dator minskar uppmärksamheten och stjäl timmar från läxläsning, arbete och friluftsliv. Kopplas pengar inibilden genom nätpoker och annan hasard kan spelandet dessutom tömma plånboken.

Snabblån är dagens innovation inom mikrofinansiering. Genom långivning över mobiltelefonen har nya företagare sänkt sina transaktionskostnader till långt under sedvanlig banknivå. Målgruppen av dagens ”allting-nu-genast" generation är idealisk. Procenträkning var ju inte en cool grej i den slöa skolan. Den mörka sidan kommer till synes då vipplånet skall betalas tillbaka. Räntan är rena ockret skulle föräldragenerationen säga.

Finansiella innovationer är komplicerade att örstå. En del skyller den amerikanska bolånekraschen på nya hopbuntade huslån som pifade upp risiga säkerheter till kosmetiskt acceptabel nivå. Den mörka sidan framkom då korthusen började krascha och synades närmare på marknivå. Andra anser att orsaken låg i ett missriktat socialt nit att tvinga fattiga familjer att skaffa egna hus som de inte hade rimliga möjligheter att betala.

Andra finansiella exempel är komplicerade derivatprodukter som endast specialister kan begripa sig på. Den datoriserade börshandeln med blixtsnabb trading enligt avancerade algoritmer är en annan strykpojke i den allmänna debatten. Båda anses styra vinsterna till ett fåtal finansiela aktörer, medan notan för misslyckanden föreläggs skattebetalarna.

Jaha, nu inser vi att innovationer faktiskt kan ha mörka sidor. Men vad skall vi göra åt det? Slutainnovera? Absolut inte. Här kommer ett antal råd av våra debattanter.

5 3 =] lad 3 hj i [=] 3 =

Råd till företagsledare: Tänk inte bara på din profit. Tänk också på etiken och ditt företags ansvar mot samhället. Testa din nya produkt grundligt. Visar sig den ha avsevärda avigsidor, så jobba bort dem. Lyckas det inte, så ta fram en annan produkt. (Mörkt exempel: Pandemrix-vaccinet).

Råd till vårt nationella innovationssystem: Förhärliga inte innovationer på ett okritiskt, enögt sätt. Signalera klart och tydligt att det finns både tekniska och ekonomiska risker. (Mörkt exempel: Uppfinnaren som förlorat både hus och familj i sin maniska tro på genombrottet runt hörnet.)

Råd till den allmänna debatten: Anamma inte okritiskt vad företag och myndigheter serverar i sina tal. Ta reda på fakta. Gräv i bakgrunden. Intervjua användare. (Bra exempel: Artiklarna om det innovativa’ förarlösa metrotåget.)

Avslutningsvis lånar vi en innovation från gula pressens löpsedlar med vår medvetet luddiga rubrik: ”Kända Hankenprofessorer pucklar på varandra". Denna kolumn var alltså bara en aptitretare, en’trailer! Läs debatten i original med namn ochaallt i Forums grupp på Linkedin!

Forum - det finlandssvenska offärsnätverket på Linked In. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www.forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2012-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."