Utgiven i Forum nr 1982-02

Glöm inte produktplaneringen!

av Mats Kockberg Forum 1982-02, sida 19, 03.02.1982

Taggar: Teman: planering

Kris inom fritidsbåtbranschen! Det är ett faktum på många håll i Finland. Under de senaste månaderna har det inte rått brist på tidningsrubriker om friställningar och konkurser vid båtvarven.

e& Pekka Rantakari begav sig in i båtbranschen vintern 1976 efter att därförinnan ha marknadsfört videoartiklar vid Musik Fazer. Sjösport var han förtrogen med närmast som aktiv utövare. Vid tidpunkten för etableringen av Rantakaris företag var hela den finländska ekonomin i en vågdal, vilket satte sina klara spår i efterfrågan på kapitalkonsumtionsvaror. Helhetsbilden var dyster och Rantakari hade inte mera att satsa än 30000 mark startkapital. Någontin fick honom i alla fall att ta risken.

-— Jag hade redan länge planerat att grunda ett företag inom båthandeln och då jag sedan råkade få höra om en ledig affärslokal vid Norra Kajen i Helsingfors beslöt jag att göra slag i saken.

— Domedagsprofetiorna oroade mig inte så mycket. Utgångspunkten var och är att det alltid kommer att behövas båtar och motorer till dessa. Under recessionstider är t ex bostadssparandet för mången orealistiskt. En båtinvestering däremot ligger inom möjligheternas ram. Men oljekrisen och den recession som följde på denna styrde givetvis efterfrågan av exempelvis utombordsmotorer i riktning mot mindre enheter.

Hård konkurrens

PR-Marins första produktsortiment bestod främst av utombordsmotorer och öppna och halvruffade motorbåtar. Konkurrensen med ett 30-tal företagare inom branschen i Helsingfors-regionen var hård. Var och en försökte klara sig så gott det gick med samma metoder: personlig service on minutiös betjäning.

FORUM 2/82

Pekka Rantakari, PR-Marin Oy År 1977 expanderade sedan PR-Marin och den ursprungliga tvåmansbesättningen fördubblades i och med att man startade en service-avdelning.

Samtidigt satsade man allt mera på fritidsbåtar för familjebruk. Företaget blev bl a huvudrepresant för de populära Bella-båtarna.

– I slutet av 1970-talet började man allt tydligare lägga märke till de permanenta förändringar i efterfrågan som de stigande bränslepriserna förde med sig. Allt flera motorbåtsförare började gå över till segelbåtar och effekten förstärktes dessutom av att sjösportsidkarnas helhetssiffra började skjuta i höjden.

— Vi kom på allvar in i segelbåtshandeln för två år sedan med den ålandsbyggda Nordiska Familjebåten. Typen var redan väl inarbetad på marknaden. Men vi var trots detta överraskade av det goda resultatet under premiärsäsongen: 20 sålda båtar.

— Framgången sporrade oss till att börja planera helt egna modeller, att skapa ett helt nytt tänkesätt inom fritidsbåtsförsäljningen. Det gällde att skapa en helt ny båttyp. En farkost med fullständig utrustning inklusive pentry och toalett samt tillräckliga utrymmen för en normalstor familj att tillbringa sin fritid i under hela sommarsäsongen. Och priset fick inte vara oöverkomligt. Produktplanering var därigenom från början nyckelordet, framhåller Pekka Rantakari.

PR-Maring kontaktade Eivind Still i Jakobstad och bad honom konstruera en 8 meters familjebåt. Tillsammans med en av seglare sammansatt panel skapade han Finn Express 83 — en veritabel succé redan under första året med drygt 120 sålda båtar.

– Framgånden berodde främst på att vi utgick från att konstruera en välutrustad båt lämpad för familjeändamål. Konkurrenterna hade under en rad av år helt glömt bort planeringen av nya modeller och då vi lanserade den ny båten till ett fördelaktigt pris var framgången sgs given. Vi tog genast sikte på långa serier och lyckade 2 Glöm inte im produkt planeringen därigenom pressa ned konstruktions- och andra fasta kostnader till ett minimum per producerad farkost.

Den expanderande verksamheten har också krävt bättre fysiska utrymmen. För elt drygt år sedan köpte PR-Marin det nedlagda företaget Meri-Markets fastighet på Brändö och etablerade ett Sailing-Center dit alla aktiviteter koncentrerades. Affären uppgick till 2,7 miljoner mark.

Denna vinter har Finn Express-serien fått sin andra modell försedd med sifferbeteckningen 74. Den nya båten är konstruerad av Ron Holland. Filosofin bakom sjumetersjakten är densamma som för den något större 83:an. Fullständig utrustning för familjesegling, långa serier och konkurrenskraftigt pris. Genom en revolutionerande lösning och fördelaktig skrovprofil har Holland lyckats inrymma en akterruff i den nya modellen.

Exporten tar fart

På några veckor fick PR-Marin redan tiotals beställningar på den nya modellen. En order på 20 båtar till Förbundsrepubliken Tyskland öppnar också PRMarins exportverksamhet i större skala.

Den kraftiga efterfrågan har ställt stora krav på företagets kapacitet. Finn Express-segelbåtarna har tillverkats av österbottniska Oy Nykra Ab. Nu kommer också Artekno Oy — känd som masstillverkare av den populära H-båten – in i bilden som leverantör. Artekno bygger den nya 7-metersjakten för PRMarins räkning.

Framtiden? Pekka Rantakari tror på en jämn tillväxt under de närmaste åren och ett genombrott i större skala för fritidsbåtarna i mitten av 1980-talet — Båtsporten blir allt attraktivare som fritidsform. Den disponibla sommarstugemarken är redan nu begränsad — åtminstone i närheten av tätorterna. Höjd prisnivå och längre avstånd leder til forts sid 30 19

Utgiven i Forum nr 1982-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."