Granvik vill bli störst!

av Peter Nordling Forum 1985-08, sida 10-11, 09.05.1985

Taggar: Bolag: Oy Baltic Bankers Limited Ab Personer: Jan Granvik Teman: banker

GRANVIK VILL BLI STÖRST — Vår ambition är att bli landets ledande bankirfirma. Det säger Jan Granvik, VD för nygrundade bankirfirman Oy Baltic Bankers Limited Ab. Företaget har sytts ihop på mycket kort tid men ändå har planerna ändrats betydligt under loppet av en månad. BI a är aktiekapitalet endast hälften av vad Granvik ursprungligen tänkte sig.

Jan Granvik är nöjd. På kort tid har han lagt grunden till en av landets största bankirtirmor. Nu är det slut på spekulationerna kring hans kommande förehavanden.

1 det alltså för två veckor sedan vad

Jan Granvik skall ägna sig åt efter det uppmärksammade avhoppet från vice VD-posten hos Oy Bensow Ab.

Baltic Bankers grundades av Ålandsbanken Ab, Falcon-koncernen Ab, Oy Hubsum Ab och Jan Granvik. Aktiekapitalet uppgår till 12 Mmk. Dessutom ger bolaget ut ett konvertibelt skuldebrevslån på 3 Mmk,

I det här skedet är ägarstrukturen den att Ålandsbankens andel är 40 procent, Falcons 15, Hubsums 25 och Jan Granviks 20 procent.

Det konvertibla skuldebrevslånet kommer att tecknas av Ålandsbanken och de anställda

Granvik berättar att bolagsordningen efter att bolaget registrerats ändras så att utländskt delägarskap är möjligt. Registreringen torde vara klar då detta läses. Meningen är då att den svenska bankirfirman Winston Håkanson & Co Fondkommission AB köper in sig med en tioprocentig andel I företaget.

Den andelen köper Håkanson av Hubsum, familjerna Hubers och Sumelius’ förvaltningsbolag, som av taktiska skäl tecknat en större post.

Verkställande direktör Winston Håkanson ingår redan i Baltic Bankers” styrelse. Övriga medlemmar i styrelsen är bankdirektör Folke Husell (Ålandsbanken), generalkonsul Kerkko A Keinonen (Falcon), VD Olof Lagus (Hubsum), fondchef Bengt Lundberg (Ålandsbanken) och Jan Granvik.

E fter en dryg månads väntan klarnade

Två nyheter

Baltic Bankers affärsidé är att i nuvudsak fungera som investmentbank utan sådana funktioner som gör bolaget till kredit- eller finansieringsinrättning.

Bland verksamhetsformerna finns två nyheter för finländska förhållanden. Dessa är s k obunden corporate finance-rådgivning, d v s finansiell rådgivning utgående från kundens behov och möjligheter och förmedling av penningmarknadsinstrument, i det här fallet kortfristiga lån.

övrigt omfattar verksamheten Ö finansiell rådgivnin e uppläggning och utformning av aktie och låneemissioner samt administratio och aktiv försäljning av dess € introduktioner av inhemska och u ländska bolag på Helsingfors fondbör och OTC- och mäklarlistorn e juridisk och finansiell rådgivning och assistans i samband med bolagsbild ningar, företagsöverlåtelser, fusioner och avknoppninga Ö företagsanalyse 6 börsmäkler e portfälj- och förmögenhetsförvaltning huvudsak för institutionella placerare.

Personal från Bensow

Granvik räknar med att verksamheten kan komma igång i mitten av maj. Som bäst pågår renoveringen av affärsutrymmen i de 8/1985 F RUN,

AFTER CONFERENC s& k bernerska huset vid Södra Kajen i Helsingfors. Renovering och möbler innebär en investering | halvmiljonsklassen.

Meningen är att 10—14 personer skall anställas. Granvik betonar att han inte tänker köpa folk från andra bankirfirmor, utan annonsera efter yrkeskunniga personer. i praktiken betyder detta ändå att personalomsättningen på andra bankirfirmor ökar eftersom det inte finns någon arbetslöshet i branschen. I det här skedet är det emellertid redan klart att ytterligare två personer från Bensow ingår i Baltic Bankers’ besättning. Det är emissionsfunktionären Sirja Pekkala, som redan jobbar I företaget och mäklaren Anne Johansson som lämnade Bensow för två veckor sedan.

Okända planer

Samma dag som Granvik sade upp sig hos Bensow var ryktena om hans framtida verksamhet redan i full gång. I mäklarkretsar talade man om en bankirfirma med ett aktiekapital på 30 Mmk. I det skedet teg Granvik som muren, men lovade besked inom några dagar. Det kom först en månad senare

Nu lättar Granvik emellertid på förlåten.

— I ett skede umgicks jag faktiskt med tanken att försöka köpa Bensows bankiravdelning, avslöjar han. — Den idén stupade dock snabbt bl a på att Bensows namn säkert inte hade varit till salu, lika litet som bankiravdelningen

Detta var innan Granvik lämnade BenSOW.

Sedan började han lägga upp strategin för en egen bankirfirma. Och nu tillstår han att han verkligen tänkt sig en stark kapitalbas på 25 Mmk.

Så blev det nu inte. Och det berodde närmast på att Ålandsbanken och Granvik fann varandra. Då Granvik kontaktade Ålandsbanken för ett kundförhållande visade det sig att också banken närde planer på bankirverksamhet på fastlandet.

— Granvik kom som en skänk från ovan, konstaterar Folke Husell.

Trots att Ålandsbanken säkert gjort trävare hos andra bankirer för att inleda samarbete vidhåller Granvik att initiativet helt och hållet är hans.

Ålandsbanken finansierar

Det var också Ålandsbankens medverkan som gjorde att Baltic Bankers’ aktiekapital blev endast 12 Mrnk.

— Jag räknade inte med en bank som delägare. Den kunde, med ett större aktieinnehav, ha utgjort ett hinder för den obundna verksamhet jag vill slå vakt om. Meningen är nämligen att vi skall ha goda relationer med samtliga bankgrupperingar och bankirer.

— Ålandsbanken kan nu stå för en stor del av bolagets kundfinansiering. Därför klarar vi oss med ett mindre aktiekapital, förklarar Granvik.

På frågan om Ålandsbanken, mot bakgrunden av sitt stora aktieinnehav, dikterar villkoren i bolaget svarar Granvik nekande — Utgångspunkten är att alla parter ha samma tyngd och känner samma ansvar, säger han

Flera intresserade

Med tanke på att Granvik uppenbarligen tänkt sig en tajtare tidtabell för att få ihop bolaget kunde man tänka sig att det var svårt att uppbringa ett aktiekapital som hör till de högsta bland våra bankirfirmor. Granvik framhåller dock att det inte hade varit något problem att hosta upp pengar för ett dylikt projekt.

— Jag förhandlade faktiskt med ytterligare två intresserade företag. Orsaken till att dessa inte finns med i företaget är att de inte var intresserade av en så liten andel de erbjöds.

Inget kundfiske

Till vilka skall Baltic Bankers marknadsföras — Vi siktar in oss på aktiv portföljförvattning för större kunder, vilket också innefattar privatpersoner, svarar Granvik.

Han medger att hans namn kan vara av betydelse i etablerandet av kundförhållande — Men, säger han, jag tänker inte påverka Bensows kunder att byta bankir. Om de vill är de hjärtligt välkomna. Vi vill nämligen ha ett gott förhållande också till Bensow.

Enligt Granvik är bolagets första målsättning att bli lönsamt redan i år. Det skall ske bla genom en inmutning av 2 procent av börsens omsättning. Peter Nordling 9

Det är de små, små detaljern y i ser till att allt som behövs alltid finns till hands Videoanläggning, overheaddiaprojektor, bläddertavla, konferensbox med tusch, pennor, tejp osv. Vår konferensvärdinna och hennes medhjälpare ser till att arrangemangen fungerar perfekt. Oavsett om det gäller ett litet sammanträde eller en internationell jättekongress. (Blir ni fler än 1500 personer så krävs dock vissa specialarrangemang.)

En hotellvistelse ska naturligtvis innehålla också avkoppling. Kanske tennis, jogging och minigolf eller windsurfing, segling och havsbad. Kanske bastu och dopp i poo FRUN 8/1985

INT +++ VAASA VASA Kärleksstigen 3, 65170 Vasa

Tel. (961) 121 444, telex 74104 waski s som qör det…

len. Och god mat med eller utan dans i vår nya dansrestaurang Atlantic, samt hålligång i nattklubben.

Vår intima Waskia Gourmetrestaurang ger Dig en extra service och touche som får Dig att känna Dig exklusiv. Waskias 184 rum med fullständig utrustning och havsutsikt ger Dig och Dina konferensdeltagare den komfort som Du förtjänar.

Ring oss, vi hjälper Dig. Tel. (961) 121 444

PS. Är det något som Du saknar i bilden så ge oss en vink.

SSOKOS HOTEL 17

Utgiven i Forum nr 1985-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."