Gunnar Sträng var i stan

av I J Forum 1976-05, sida 26, 24.03.1976

Taggar: Personer: Gunnar Sträng

FORUM 5 +: 76

Gunnar Sträng var i stan

Att den svenske finansministern är ett namn med dragningskraft framgick med all önskvärd tydlighet, då han höll sitt föredrag i universitets lilla festsal i Helsingfors. Där vimlade av chefdirektörer och bergsråd som hörde honom lägg ut texten om den statliga stabiliseringspolitikens mål och medel i Sverige. Trots att han själv framhöll att han kom ”från det lugna Sverige till det dramatiska Finland”, och att vi säkert har större erfarenhet av de här sakerna i Finland. Sedan varnade han också för lånade lösningar. En åtgärd som fungerar i ett land kan vara helt omöjlig i ett annat.

wy»” I ett samtal med Forum efter föredraget konstaterade Gunnar Sträng att han började bli gammal gamet. Han har suttit som finansmi nister sedan 1945, i över trettio år.

” Och vi som tycker att tjugu år är e lång tid här i landet…

— Stämmer det, undrade Forum, att de ledande företagsledarna i Sverige äter ur finansministerns hand? Och vad beror det på — den socialdemokratiska regeringens näringslivsvänliga politik — Jag lever i ett gott förhållande till näringslivets folk, sade Gunnar Sträng. Om man ska hålla världens högsta lönestandard — vi har ju gått förbi USA — så måste man ha ett verkligt effektivt affärsliv. Det går inte att strypa näringslivet. Om ingenting finns att ta, så ”har kejsaren förlorat sin rätt”, som det heter.

— Om man går på den linjen att ”nu ska vi ta livet av kapitallsterna kosta vad det kosta vill”, så då går det säkert på tok. Vi har i stället orienterat oss så, att vi siktar på att vi och kapitalisterna tillsammans ska göra det bästa av situationen. Om vi ska kunna genomföra sådana reformer på det sociala planet som vi räknat med, så måste vi ha ett mycket framgångsrikt och slagkraftigt närlngsliv.

FORUM: — Men känner näringslivet ingen oro inför tex AP-fondens frammarsch? Fonden gör ju dagliga aktieinköp på börsen. Är man int rädd för att det svenska näringslivet ska smygsocialiseras den vägen?

STRÄNG: — Det är en politiskt het fråga. AP-fonden övertog just fem-procent i Volvo, genom en riktad specialemission från bolaget till fonden. Därmed sätter fonden in en ledamot i styrelsen. Och i företag där AP-fonden har 7—9 procent av aktierna har det varit praxis att denna sk ”fjärde fond” satt in ledamöter i styrelsen.

— Jag har just lagt fram ett förslag om en ny förstärkning av fonden på en halv miljard kronor. Och utan någon begränsning i fondens rätt att köpa aktier. De små partierna i Sverige vill däremot sätta en gräns på fem procent för fondens rätt till aktieinnehav. Det blir politisk strid om det här. Och om rösterna faller jämnt så blir det i värsta fall lottning. Men just nu har jag förhoppningar om att vår linje vinner. Jag anser att fondens roll som finansiär för näringslivet är lika stor som dess roll som pensionsfond.

FORUM: — Vi har i Finland med en viss förvåning följt med devalveringsdebatten i Sverige. Det är svårt för oss att förstå varför svenska kronan skulle behöva devalveras, när den är så mycket starkare än finska marken. I så fall skulle vi ju vara nästan tvungna att följa efter. I kväll dementerade ni effektivt alla devalveringsrykten. Men vad händer om vi devalverar?

STRÄNG: — Jag tror inte ni borde devalvera. Ni har visserligen gjort det tidigare, men då har ni varit ute så länge i kallt vatten att det varit enda utvägen, Jag tycker att det är lättsinnig att spela med devalveringen som ett instrument, rena snurren ibland. Det här brukar jag reta mina akademiskt bildade vänner med att säga . . .

FORUM: — Finländarna har en vana, som somliga kallar för sjuka, att ta efter Sverige i allt, också i ekonomisk politik. Finns det då överhuvudtaget något område inom den ekonomiska politiken där Sverige kundg ta efter Finland? Eller är vi sämre i dm

Frågan kändes nog helt ny för Gunnar Sträng. Efter en paus sade han — Ja det skulle i så fall vara er fantanstiska förmåga att alltid komma igen, att resa er på nytt efter alla svårigheter. Finansministern gjorde ett överslag över de faktorer som bildar en så stark utgångspunkt för den svenska ekonomin. Inga krig, stora naturtillgångar, både metall och skog i helt annan omfattning än Finland. Endast fem procent av befolkningen bunden i lantbruket — Gunnar Sträng berättade hur han själv började som lantbruksarbetare, och då arbetade 40 procent av befolkningen inom jordbruket.

Han nämnde den starka satsningen på teknisk utbildning och framhöll speciellt de stora multinationella svenska företagens betydelse.

— Och till sist — fastän det kan verka lite partiskryt — så har våra stabila politiska förhållanden säkert spelat en viss roll.

Gunnar Strängs besök i Finland var halvofficiellt, och programmet rätt späckat. Han började få bråttom. — Nå, flicka lilla, fick du vad du ville ha då? sa han. Och så gick han. JO

Utgiven i Forum nr 1976-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."