Utgiven i Forum nr 1993-06

Gyllenhammar - Volvos problem?

av Janne Salonen Forum 1993-06, sida 26-27, 29.04.1993

Taggar: Bolag: Volvo

Ett besök på vår utställning kan förändra din uppfattning om traditionell köksplanering.

Runebergsgatan 53 00260 Helsingfors

Tel. 90-444 188 Fax 90-444 28 bulthaup

Gyllenhammar — Volvos problem nder en lång tid, från det att Marcus Wallenberg drog sig tillbak från sina aktiva uppdrag till dess att Percy Barnevik steg fram i rampljuset som ABBchef, var Volvo-chefen Pehr G.Gyllenhammar den namnkunnigaste industrichefen och företagsledaren i Sverige.

Under senaste tid har glansen bleknat kring Gyllenhammars namn, och bland Volvos aktieägare finns ctt utbrett missnöje mot honom. även om han numera inte är chef, utan något som kallas ”arbetande styrelseordförande”. - Många aktieägare vill dock bli helt av med Gyllenhammar.

Som Volvo-chef har Gyllen hammar varit en blandad framgång: det fundamentala problemet är att han aldrig helhjärtat intresserade sig för utvecklandet av Volvo som en motorkoncern. Detta har dock varit Volvos huvudverksamhet.

Anda sedan Gyllenhammar år 1970 efterträdde Gunnar Engellau har han försökt utveckla Volvo till annat än enbart en motorkoncern. Ibland tycks han helt ha velat göra sig av med Volvos bilindustri. Denna attityd till bilindustrin verkar också finnas hos DaimIler-chefen Edzard Reuter.

Försök och misstag

Gyllenhammar är enligt alla utsagor en karismatisk perso (som dock även väcker djup avoghet hos många, t.ex. Peter Wallenberg), men detta har kanske varit mera ett problem än en tillgång, i den mån han genom sin personlighet har fått styrelsen med på mera halvbakta idéer. Efter oljekriserna på 1970-talet var Gyllenhammars ambition att Volvo skulle gå in i oljebranschen. men då oljepriserna — rasade = under 1980-talet ville han ha Volvo ut igen ur oljan, precis då t.ex. investeringen i norska Saga Petroleum skulle ha börjat ge resultat. Gyllenhammar har även haft samröre med tvivelaktiga affärsmän såsom Tedde Jeansson i oljetradingföretaget STC. där Volvo blev delägare, och som senare på 1980-talet gjorde en spektakulär konkurs. Gyllenhammar gjorde också mycket för att lansera Refaat al-Sayed, Fermenta-ägaren som dömdes för svindel.

Nu senast har VolvoRenault-affären varit Gyllenhammars stora idé: koncernerna har blivit delägare i varandra och målsättningen var kanske en fusion, men först gick Volvo bra och Renault dåligt, vilket hade gett Volvo kontrollen över Renault. Detta kunde fransmännen inte tänka sig. Under de senaste åren har Renault i sin tur gått betydligt bättre än Volvo, och det har varit Volvos tur att släpa med fötterna och fransmännens tur att påskynda affärens fullföl jande eller upplösande. I vilket fall som helst har affären blivit något av en pannkaka, och återspeglar de storslagna idéer som är Gyllenhammars styrka, även om de sällan utmynnar i konkreta resultat.

Missad chans

Gunnar Engellau efterlämnade en framgångsrik motorkoncern som hade kunnat bli ett av världens ledande företag inom sin bransch: denna chans försumpades av Gyllenhammar som ständigt har blandat bort korten för Volvo. Ur denna synvinkel har Gyllenhammar närmast varit en katastrof för Volvo. En målmedveten motorindustrichef hade — t.ex. kanske snappat upp Chrysler då den amerikanska biltillverkaren var i svårigheter under 1980-talet, och sanerat denna i grunden till det genuina fotfäste i Amerika som koncernens bilindustri aldrig haft, trots att USA i årtionden har varit den viktigaste exportmarknaden. Som affär betraktad var fusionerandet av den Volvo-ägda livsmedels- och läkemedelsindustrin med Procordia genialisk, och fortfarande är Volvos innehav i Procordia nästan värt lika mycket som själva Volvo på Stockholmsbörsen. En annan god frukt av affären var att Procordia-chefen Sören Gyll blev Volvo-chef, en genomprofessionell — industrichef som kanske gör det arbete Gyllenhammar aldrig riktigt intresserade sig för: att utveckla Volvo som en motorkoncern. LJ

Janne Salonen

FINNS DET ÄNNU SMÅ, SJÄLVSTÄNDIGA OCH VÄNLIGA eKT:BRDO

Våra muminsparbössor Mumintrollet och Snorkfröken säljs i alla våra kontor till priset 10 respektive 15 mark.

Har Du på senare tid saknat en bank affärer med oss.

som står på egna ben och vill kämpa Vi tänker inte heller i år ansöka o för sin frihet? I så fall, välkommen till bankstöd.

Sparbanken Aktia. Hos oss är Du trygg när det storJämfört med de stora bankerna är mar på haven.

Aktia liten. Just därför lägger vi störst värdet på våra kunder och på att ge Dig personlig betjäning.

ottan. a AktiaSSBank

Du skall tycka det är trevligt att göra SPARBANKEN AKTIA AB

VI VILL VARA DEN BÄSTA BANKEN FÖR DIG!

Utgiven i Forum nr 1993-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."